Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2013

Arhiepiscopia Dunării de Jos, ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi a marii familii a Bisericii Ortodoxe din întreaga lume, a împlinit şi în anul Domnului 2013, prin jertfelnicii ei slujitori, lucrarea de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit şi de slujire şi sfinţire a credincioşilor ortodocşi din judeţele Galaţi şi Brăila.

Întreaga activitate liturgică, pastoral-misionară, cultural-catehetică şi social-filantropică din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în conformitate cu învăţătura Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos şi a Sfinţilor Părinţi, în concordanţă cu învăţătura şi rânduielile Bisericii Ortodoxe, precum şi cu hotărârile Sfântului Sinod şi îndrumările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prin permanenta purtare de grijă a Chiriarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian.

În conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 8567/2011, prin care 2013 a fost declarat „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi An comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae” în Patriarhia Română, activitatea misionară, catehetică şi cultural-educaţională de la Dunărea de Jos s-a axat pe temele expuse în programul-cadru naţional dedicat subiectelor sus-menţionate.

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei

Conferinţe şi simpozioane organizate în eparhie.

În zilele de 15 şi 16 mai 2013, la Galaţi s-a desfăşurat Simpozionul ştiinţific internaţional intitulat „2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»“, la care au participat profesori de teologie, istorie, sociologie, filosofie de la Universităţi din Germania, Grecia, Moldova și România. Referatele susţinute cu acest prilej au fost publicate în fascicula universitară „Teologie şi educaţie”, vol. 12.

IMG_6509În prelungirea evenimentului ştiinţific internaţional pe care l-au organizat Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Universitatea „Dunărea de Jos” pentru a marca „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, în ziua de 17 mai 2013, la Galaţi a avut loc un Simpozion Studenţesc Naţional. La eveniment au participat studenţi şi masteranzi de la Facultăţile de Teologie din Bucureşti, Iaşi, Târgovişte, Arad şi Galaţi. În referatele lor, tinerii au abordat teme legate de veacul constantinian, prin care au evidenţiat rolul Sfinţilor Împăraţi în lucrarea lor providenţială, de susţinere şi întărire a Bisericii, abia ieşită atunci din secole de persecuţii.

În luna noiembrie 2013, în cadrul Sărbătorilor Sfântului Andrei, Eparhia a organizat două evenimente. Primul a fost Simpozionul interseminarial pe tema „Vocaţia apostolatului în gândirea teologică şi în viaţa duhovnicească ale părintelui Dumitru Stăniloae”, la care au participat delegaţii de profesori şi elevi de la 10 seminarii teologice din Patriarhia Română (29 noiembrie), iar Departamentul Teologic a organizat, în mediul universitar de la Galaţi, un simpozion pe tema „20 de ani de învăţământ teologic universitar la Dunărea de Jos” (27 noiembrie), în cadrul căruia au fost omagiate chipul, personalitatea şi opera părintelui Dumitru Stăniloae.

Vizite ale chiriarhului în cuprinsul eparhiei sau vizite frăţeşti în alte eparhii.

În anul 2013, activitatea liturgică, pastoral-misionară, culturală şi filantropică a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian s-a concretizat în vizitarea a peste 60 de comunităţi parohiale, efectuarea a 30 de vizite la aşezăminte social-filantropice şi 28  la mănăstiri şi schituri din eparhie, cu diferite ocazii: sfinţiri de biserici (6), sfinţiri de locuri pentru noi sfinte lăcaşuri (1), săvârşirea a 8 Sfinte Taine (Botez, Cununie, Sf. Maslu) şi 63 ierurgii.

De asemenea, ÎPS Părinte Casian a efectuat, la invitaţia altor ierarhi, vizite în 15 eparhii din ţară şi a primit 11 vizite în eparhie, din partea unor membri ai Sfântului Sinod şi din partea unor ierarhi ortodocşi din afara ţării, la care se adaugă pelerinajul la câteva mănăstiri din Grecia, realizat de ÎPS Sa, cu binecuvântarea şi din delegarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la invitaţia ÎPS Mitropolit Dionisie al Corintului (7-10 decembrie 2013).

II. Activitatea organismelor eparhiale

În cursul anului 2013, organismele eparhiale, Adunarea şi Consiliul şi-au desfăşurat activitatea specifică cu binecuvântarea şi sub îndrumarea Chiriarhului, în conformitate cu prevederile canonice, statutare şi ale Hotărârilor Sfântului Sinod.

Adunarea eparhială s-a întrunit în data de 9 februarie 2013, în şedinţa anuală de lucru, pentru a analiza activitatea desfăşurată în anul 2012, prezentată în Raportul general anual întocmit de membrii executivi ai forului eparhial şi s-au aprobat proiectele de activitate ale sectoarelor administrative pentru anul 2013.

IMG_5866Membrii Consiliului Eparhial s-au întrunit pentru prezentarea Dării de seamă privind întreaga activitate desfăşurată în toate unităţile Arhiepiscopiei Dunării de Jos în data de 8 februarie 2013. În cadrul şedinţei de lucru din 13 iulie 2013 a aceluiaşi organism eparhial s-a evidenţiat concret, realist şi mobilizator activitatea desfăşurată în primul semestru al anului şi s-a analizat îndeplinirea proiectelor privind aspectele slujirii preoţeşti, sub toate aspectele ei.

Permanenţa Consiliului Eparhial s-a întrunit săptămânal, sub preşedinţia Chiriarhului, potrivit prevederilor statutare, regulamentare şi în consens cu hotărârile organismelor eparhiale, pentru a duce la îndeplinire hotărârile respective, deciziile chiriarhale şi sinodale.

Trimestrial, la şedinţele Permanenţei Consiliului Eparhial au participat şi părinţii protoierei, pentru a prezenta activităţile desfăşurate precum şi aspectele specifice şi realităţile din teren.

III. Activitatea misionară şi pastorală în eparhie

Itinerarul pastoral al chiriarhului

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a manifestat o grijă deosebită faţă de activitatea pastoral-misionară şi cultural-educaţională din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos.

În acest sens, a hirotonit pentru parohiile vacante 12 preoţi, a efectuat numeroase vizite în şcolile teologice din Eparhia Dunării de Jos şi a participat la conferinţe, simpozioane şi activităţi culturale, dintre care amintim:

– la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” – Galaţi, la festivităţile prilejuite de rânduire a Sfinţilor Trei Ierarhi ca ocrotitori spirituali ai acestui prestigios lăcaş de învăţământ (30 ianuarie);

– în Sala de conferinţe a Casei de Cultură a Studenţilor din Galaţi, împreună cu delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinţitul Părinte Episcop-Vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul, la ceremonia de deschidere a Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor (8 februarie);

– în Sala de conferinţe a Seminarului teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la Simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 190 de ani de la naşterea Episcopului Melchisedec Ştefănescu (15 februarie);

– la Palatul Episcopal, la vernisarea Expoziţiei de icoane „2013 – Anul omagial al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena în iconografie” (25 martie);

–  la conferinţa cu tema „Lepădarea de sine – purtarea crucii – bucuria Învierii”, în cadrul serilor de conferinţe A.S.C.O.R., dedicate Postului Mare (11 aprilie);

27 ianuarie 2013: Premierea reprezentanţilor eparhiei  la Concursul Naţional ,,Părintele Dumitru Stăniloae”

– în Aula Magna a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la ceremonia de acordare a titlului de ,,Doctor Honoris Causa” al Universităţii dunărene, Excelenţei Sale, Prinţul Mihai Dimitrie Sturdza, istoric, diplomat al Institutului de Ştiinţe Politice din Paris (18 aprilie);

– în sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” – Galaţi, la ceremonia de inaugurare a Centrului de Documentare Europeană (19 aprilie);

– la biserica „Sf. Atanasie, Patriarhul Constantinopolului” din municipiul Galaţi a prezidat etapa pe eparhie a Concursului-spectacol „Bucuria de a fi creştin“ (6 mai);

– în Aula Magna a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la sesiunea de deschidere a lucrărilor Simpozionului teologic internaţional „2013 – Anul omagial al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»” (15 mai);

– la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la conferinţa „Documente româneşti la Sfântul Munte Athos. Experienţa unui pelerin-cercetător, la Sfântul Munte”, susţinută de cercetător dr. Florin Marinescu din  Grecia (18 mai);

– la recepţia finală a lucrărilor de refacere a bisericii voievodale de la Mănăstirea Măxineni, judeţul Brăila, în prezenţa Ministrului Culturii, dr. Daniel Barbu, a membrilor Comisiei de recepţie şi a reprezentanţilor firmei antreprenoare (30 mai);

– la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la ceremonia de deschidere a cursurilor de pregătire şi perfecţionare pentru ocupaţia de conservator bunuri culturale, organizate în colaborare cu Centrul pentru patrimoniul cultural „Sf. Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române (23 septembrie);

– în Aula Magna a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la festivitatea de deschidere a cursurilor, pentru noul an universitar 2013-2014, precum şi la ceremonia de acordare a înaltul titlu academic de „Doctor Honoris Causa”, academicianului prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” – Cluj Napoca (3 octombrie);

– la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din Bucureşti, la lucrările Colocviului dedicat Preotului profesor dr. Ene Branişte cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naştere (10 octombrie);

– la Seminarul Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, la lucrările Simpozionului cu tema „Vocaţia apostolatului în gândirea teologică şi în viaţa duhovnicească ale Părintelui Dumitru Stăniloae”, la care au participat reprezentanţi ai seminarelor teologice din Bucureşti, Piatra-Neamţ, Mănăstirea Neamţ, Buzău, Câmpulung-Muscel, Huşi, Slobozia şi Tulcea (29 noiembrie);

– la Teatrul Muzical „Nae Leonard“, la concertul de muzică bisericească ,,Toată suflarea să laude pe Domnul!”, susţinut de corul Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, „Ortodoxia” al Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi corala „Ortodoxia” a Catedralei arhiepiscopale (29 noiembrie);

– în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, la Simpozionul comemorativ dedicat personalităţii Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria, rostind un cuvânt de evocare a chipului şi lucrării spirituale ale acestui mare duhovnic român (2 decembrie);

Simpozionul Naţional  „Părintele Galeriu astăzi”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti în colaborare cu Parohia „Sfântul Silvestru” şi Asociaţia „Părintele Galeriu” (4 decembrie);

– la Muzeul Brăilei, la conferinţa dlui acad. Victor Spinei, urmată de lansarea volumelor Revista Istros – Academician Victor Spinei la 70 de ani, Analele Brăilei, serie nouă, nr. 13, Atlasul istoric al oraşului Brăila, apărute la Editura Istros a Muzeului Brăilei şi de vizionarea filmului documentar „Brăila – 20 de ani sub ocrotirea Sf. Nicolae“ (6 decembrie).

Activitatea pastoral – misionară la nivelul Eparhiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în anul 2013 în conformitate cu rânduielile tradiţionale ale Bisericii noastre, cu hotărârile sinodale în domeniu, precum şi cu comandamentele locale impuse de specificul zonal, stabilite de forurile eparhiale de decizie, punându-se accent pe păstrarea şi apărarea dreptei credinţe.

IMG_9195Şi în acest an au fost organizate pelerinajele devenite tradiţionale în această Eparhie: pelerinajul cu moaştele Sfântului Ioan Casian de la Catedrala arhiepiscopală la biserica ocrotită de sfinţii străromâni „Sf. Ioan Casian şi Gherman” (27 februarie); tradiţionalul pelerinaj la Mănăstirea Buciumeni, în data de 24 iunie 2013, la sărbătoarea Sfintei Treimi, a unui număr de peste 1.000 de tineri liceeni din judeţele Galaţi şi Brăila, desfăşurat sub genericul „2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”; pelerinajul  cu moaştele Sfântului Ierarh Nicolae la mănăstirea Măxineni (23-24 iunie); în perioada 1-14 august 2013, pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia au fost vizitate aproximativ 50 de comunităţi parohiale din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor şi Covurlui; procesiunea din Duminica Intrării Domnului în Ierusalim (28 aprilie 2013), la care au participat preoţi şi credincioşi din întreaga Eparhie, precum şi primirea, în Sâmbăta Mare (4 mai 2013), la Catedrala arhiepiscopală, a Luminii sfinte de la Ierusalim, preluată de la Bucureşti de o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos şi oferită tuturor preoţilor din judeţele Galaţi şi Brăila. În perioada 25-27 august 2013, în municipiile Galaţi şi Brăila au fost aduse şi oferite spre închinare moaştele Sfinţilor şi Drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, precum şi o părticică din lemnul Sfintei Cruci, de către o delegaţie a Bisericii Ortodoxe din Cipru, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Isaia  de Tamassos şi Orinis.

În data de 27 noiembrie 2013, în cadrul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei, la procesiunea „Călători pe calea sfinţilor”, ÎPS Arhiepiscop Casian, purtând pe braţe racla cu o părticică din lemnul Sfintei Cruci a întâmpinat delegaţia condusă de ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a adus spre închinarea credincioşilor gălăţeni racla cu moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. De asemenea, cu aceeaşi ocazie, de la biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Galaţi a fost purtată în procesiune, către Catedrala arhiepiscopală, copia Icoanei Prodromiţa, iar de la Seminarul Teologic, racla cu părticele din moaştele Sf. Apostol Andrei şi ale Sf. Ierarh Nicolae, aflate în patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În perioada 4–6 decembrie 2013, cu prilejul sărbătorilor spirituale ale municipiului Brăila a fost organizată procesiunea „Călători pe calea sfinţilor” cu părticele din moaştele Sf. Ap. Andrei şi ale Sf. Ierarh Nicolae.

Împlinirea a patru ani de la ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie (27 septembrie 2013) a fost marcată la Galaţi prin deosebite evenimente liturgice, culturale şi misionar-filantropice, care au culminat cu săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti.

Eparhia Dunării de Jos a cooperat, în plan misionar, cu: Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi, Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe şi Asociaţia Creştin-Ortodoxă „Oastea Domnului”. Ppcc. preoţi au luat parte şi au prezidat întrunirile specifice „Oastei Domnului” şi prin implicarea activă a membrilor Asociaţiei în activităţile misionare şi social-filantropice parohiale.

La nivelul celor 8 protopopiate ale Eparhiei, activitatea misionară a fost realizată de părinţii protoierei, sprijiniţi de misionarii protopopeşti, preoţi reprezentativi din cadrul protoieriilor şi administraţia protopopească. Cei 43 de misionari protopopeşti au coordonat împreună peste 1.000 de slujbe şi vizite misionare, prilej cu care au fost analizate şi corectate diferite aspecte specifice lucrării pastorale preoţeşti.

În cadrul fiecărei parohii au fost desfăşurate săptămânal, cel puţin două din cele patru programe pastoral-misionare: „Programe pastoral-misionare pentru cei ce nu frecventează”, „Cursuri de lectură şi exegeză biblică”, „Programe pastorale dedicate tinerilor” şi „Studierea critică şi apologetică a doctrinelor şi practicilor neoprotestante”. Din datele furnizate de parohii rezultă că, în cadrul acestor programe pastoral-misionare au fost organizate aproximativ 9100 de activităţi.

DSC00508Activitatea misionară la nivel parohial a fost organizată în funcţie de specificul fiecărei subunităţi în parte, Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena fiind marcat printr-o activitate liturgică, catehetică şi misionară corespunzătoare, care a inclus: oficierea, în fiecare săptămână, a Acatistului Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; organizarea unor programe misionare speciale în parohiile care au biserici cu hramul Sfinţilor Împăraţi; prezentarea şi aprofundarea, prin predici, cateheze şi prin programul pastoral – misionar ,,Cursuri de lectură şi exegeză biblică”, a vieţii şi lucrării Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi a importanţei lor fundamentale pentru viaţa Bisericii, din secolul IV şi până la zi; abordarea în cadrul cercurilor misionare a unor subiecte ca: persecutarea creştinilor şi suferinţa Bisericii înainte de Sf. Împăraţi Constantin şi Elena; Edictul de la Milan: importanţă şi consecinţe; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, susţinători ai Bisericii; evlavia şi cinstirea Sfinţilor Împăraţi de către Biserică etc.; evidenţierea tuturor activităţilor prin mijloacele mass‑media ale Patriarhiei Române.

Principalele evenimente ale anului 2013 au fost mediatizate prin mijloacele de comunicare media şi publicistice ale Eparhiei şi Patriarhiei Române, în peste 110 de articole, ştiri şi reportaje.

Relaţia cu celelalte culte

Eparhia Dunării de Jos a cultivat o atitudine de toleranţă şi bună convieţuire în raporturile cu celelalte culte religioase. Nu s-au semnalat situaţii de conflict interconfesional sau tensiuni religioase nici la nivel parohial, nici la cel protopopesc sau eparhial.

Activitatea editorială a Eparhiei în sprijinul lucrării misionar-pastorale şi social caritative, a învăţământului teologic şi a educaţiei religioase.

În anul 2013, în Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-au pregătit și au apărut următoarele 11 volume: † Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Arhiepiscopul Epifanie – lumina slujirii jertfelnice, 198 p; dr. Antim Angelescu, Psihologia religioasă a copilului şi a adolescentului, cu aplicaţii în învăţământul religios, seria „Theologica“, nr. 9, 180 p; pr. lect. dr. Lucian Farcaşiu, Perioada Triodului pe înţelesul tuturor, 152 p; pr. lect. dr. Cristian Gagu, Studii de istorie şi spiritualitate bizantină, 256 p; pr. dr. Mihai Roşu, Creştinismul în Dacia aureliană, până la venirea slavilor, seria „Theologica”, nr. 7, 392 p.; dr. Marian Ionescu, Ermeneutica biblică a Sfântului Grigorie de Nyssa, seria „Theologica”, nr. 8, 324 p; pr. Ion Ariton, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din comuna Corod, judeţul Galaţi 1818-2013, 380 p; Colectiv, Biserică. Misiune. Slujire, vol. 13, 632 p.; Colectiv, Teologie și educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XII, 656 p.; Colectiv, Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vindecare sufletească şi trupească, prin Taina Sfântului Maslu (în colaborare cu Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei”), 148 p; Rada Crăciun, Viaţa ca o şcoală. De la Lopătari la Dunăre, 176 p.

S-au redactat și publicat 4 broşuri, în colecţiile „Liturgica” – Viaţa şi minunile Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii, (72), ediţia a II-a, 64 p; Colinde, colinde…, (73), 56 p; şi „Misionaria”Învăţături şi povăţuiri privind înmormântarea şi pomenirea celor adormiţi, (10), 76 p; Aducerea la Galaţi a cinstitelor moaşte ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Mic ghid al pelerinului, 16 p; S-au tipărit și diverse iconiţe ale mai multor sfinţi.

La acestea s-au adăugat pastoralele semnate de chiriarhul locului, calendarele bisericeşti (în 4 sortimente: foaie, cu file, agendă şi tip-iconiţă), felicitări și iconițe reprezentând mai mulţi sfinţi cu mare evlavie în popor și periodicul eparhial „Călăuză Ortodoxă” (în 9 apariţii, nr. 290-301).

Sprijinirea materială a activităţii pastoral – misionare şi întrajutorarea frăţească a unităţilor bisericeşti (Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial etc.)

I. În cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, colecta pentru F.C.M. – 2013 s-a desfăşurat temeiul art. 14, lit. d¹ din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Din suma totală colectată de 160.869 lei, potrivit Hotărârii Sfântului Sinod nr. 1947/18-19 iunie 2003, s-a efectuat viramentul în procent de 60% către Administraţia patriarhală, în valoare de 96.522 lei, iar procentul de 40%, în valoare de 64.347 lei, rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei a fost utilizat, potrivit aceleaşi hotărâri sinodale, la acordarea de ajutoare pentru parohiile sau mănăstirile cu posibilităţi financiare reduse, la susţinerea lucrărilor de construire sau renovare a lăcaşurilor de cult.

IMG_2243II. Pentru a asigura o totală transparenţă şi eficienţă în acordarea ajutoarelor, potrivit situaţiilor concrete din eparhie, prin cele patru conturi constituite în contabilitatea Centrului Eparhial, pe temeiul art. 95, lit. f din Statut şi potrivit prevederilor Hotărârii nr. 3781/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi aprobate în cadrul lucrărilor Consiliului Eparhial, din data de 16.07.2011 (proces-verbal 2495/2011), în cursul anului 2013 au fost acordate următoarele sume:

1. „Păstorul cel Bun şi Milostiv” – având ca destinaţie preoţii şi familiilor lor, care întâmpină dificultăţi materiale. Este continuatorul Fondului Pastoral Eparhial constituit potrivit Hotărârilor nr. 4244 şi 5212/2010 ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cursul anului au fost acordate ajutoare în valoare de 72.400 lei pentru 42 clerici, dintre care 2 preoţi şi 8 diaconi de la Catedrala Arhiepiscopală au primit lunar un ajutor în valoare de 2.200 lei, iar 9 preoţi nou-hirotoniţi au primit câte un ajutor în valoare de 1.000 lei pentru achiziţionarea unor bunuri de folosinţă îndelungată, necesare la mutarea în casa parohială;

2. „Râvna Casei Tale, Doamne…” – pentru ajutorarea unităţilor de cult care întâmpină dificultăţi la derularea lucrărilor de şantier, având ca sursă de venit cota de 40%, din colecta F.C.M. care revine Arhiepiscopiei potrivit Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 1947/19.06.2003 şi fondurile proprii ale Arhiepiscopiei. Din acest cont au beneficiat de ajutoare 8 subunităţi, în valoare de 100.585 lei, la care se mai adaugă alte ajutoare acordate din fondul Centrului Eparhial pentru 10 subunităţi, în valoare de 588.893 lei, pentru lucrări de construcţie la lăcaşuri de cult. Suma acordată cu această destinaţie este de 689.478 lei;

3. „Tinereţe şi credinţă” – pentru susţinerea tinerilor evlavioşi şi merituoşi, având ca sursă de venit încasările din contul „Şcoli Teologice”. Din acest cont au fost susţinute 33 activităţi, pentru 1.958 beneficiari, valoarea totală a ajutoarelor fiind de 74.345 lei; 12 studenţi au beneficiat de ajutoare în valoare de 27.150 lei, din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian”, constituită din contribuţia personală a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian, cu salariul de profesor universitar. Valoarea totală a ajutoarelor acordate este de 101.495 lei, de care au beneficiat un număr de 1.970 persoane;

4. „Ajută-ţi aproapele” – au fost susţinute activităţile pentru acordarea de ajutoare credincioşilor cazuri sociale. Pe parcursul anului, din acest cont au beneficiat de ajutoare financiare 375 persoane, valoarea totală a ajutoarelor fiind de 64.481 lei. La acestea se mai adaugă ajutoarele acordate din Fondul „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv”, de la Reşedinţa Arhiepiscopală, de care au beneficiat un număr de 380 persoane, cu o valoare de 48.625 lei. Din fondurile Catedralei Arhiepiscopale au fost acordate ajutoare în valoare de 27.687 lei, de care au beneficiat 147 persoane, iar prin Cantina socială eparhială „Sf. Ierarh Nicolae”, 150 persoane au beneficiat cinci zile pe săptămână de o masă la prânz, costul total fiind de 82.529 lei. Suma totală acordată cu această destinaţie este de 195.635 lei, de care au beneficiat 1.052 persoane;

Valoarea totală a ajutoarelor acordate din fondurile Centrului Eparhial prin cele patru conturi este de 1.059.008 lei.

IV. Viaţa monahală

Activitatea mănăstirească din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în conformitate cu rânduielile specifice vieţii călugăreşti şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcţionare şi administrare a mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române. În cuprinsul Eparhiei există  13 mănăstiri şi un schit, toate cu viaţă de obşte, dintre care 5 de monahi şi 9 de monahii, cu un număr de 228 vieţuitori (31 călugări şi 197 călugăriţe).

Obştile monahale îşi desfăşoară lucrarea specifică în bune condiţii, beneficiind de spaţii proprii pentru slujirea liturgică şi pentru derularea unor activităţi proprii. Eparhia deţine în mănăstiri 8 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire.

IMG_3790Evenimentele misionare majore au fost şi în anul 2013 hramurile mănăstireşti, dintre acestea remarcându-se cele de la mănăstirile Buciumeni, Adam, Lacu Sărat, Vladimireşti, Cudalbi, Măxineni şi Toflea. Un eveniment misionar care se bucură de un interes crescut este pelerinajul Icoanei făcătoare de minuni de la mănăstirea Adam în judeţul Galaţi, în luna august a fiecărui an.

Din rândul personalului monahal, 2 călugări sunt înscrişi la Departamentul Teologic de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 6 monahi sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 31 de monahi şi monahii sunt licenţiaţi în Teologie şi 33 de monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic.

Lucrările de construcţii şi restaurare au continuat la mănăstiri într-un ritm apreciat, în ciuda a numeroase dificultăţi de ordin financiar, de remarcat fiind şantierele de la mănăstirile Adam, Cudalbi, Lacu Sărat, Cârlomăneşti şi Toflea. Cea mai importantă realizare din acest punct de vedere o reprezintă finalizarea lucrărilor de restaurare a vechii biserici de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a Domnitorului Matei Basarab, recepţia acestora având loc în data de 30 mai 2013, în prezenţa ÎPS Arhiepiscop Casian, a dlui ministru al culturii, Daniel Barbu, a membrilor Comisiei de recepţie şi a reprezentanţilor firmei antreprenoare – S.C. Dedal Bahamat – Galaţi.

V. Activitatea canonică, juridică şi disciplinară în cuprinsul eparhiei

Aspecte privind disciplina în domeniul patrimoniului bisericesc (bunuri în proprietăţi, în folosinţă, redobândire de bunuri)

Activitatea de evidenţiere, păstrare şi dobândire a patrimoniului bisericesc s-a desfăşurat pe parcursul anului 2013 potrivit prevederilor stabilite prin Hotărârile nr. 3781/2009, 860/2010, 4645/2010 şi 8908/2012 ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, astfel:

a fost acordată o atenţie deosebită procesului de intabulare a imobilelor, la nivelul tuturor unităţilor din cadrul eparhiei;

– printr-un program propus de Consiliul Eparhial şi aprobat de Adunarea Eparhială, 42 de parohii şi-au intabulat toate proprietăţile deţinute;

– pentru anul 2014 vor fi desemnate alte parohii, care să continue acest proces;

– procesul de intabulare este continuat şi funcţie de proiectele iniţiate de parohii, care necesită dovedirea dreptului de proprietate asupra imobilelor;

– persoana desemnată potrivit prevederilor Hotărârii nr. 4645/2010 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu atribuţii exclusiv de verificare pe teren a inventarelor mănăstirilor şi protoieriilor şi-a continuat activitatea pe parcursul întregului an;

IMG_9558– prin adoptarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a fost reluat studiul asupra celor 11 dosare depuse pentru proprietăţi din Municipiul Galaţi şi, respectiv 10 dosare din  Municipiul Brăila, în vederea completării cu toate documentele solicitate de lege;

– prin intervenţia Cancelariei Sfântului Sinod către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, potrivit adresei nr. 6965/2012, Dosarul nr. 68051/C/09.09.2005, întocmit de Parohia „Mavromol” din municipiul Galaţi, a fost soluţionat favorabil, obţinându-se suprafaţa 552 mp.

Aspecte privind disciplina administrativ-financiară (în lumina prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti şi ale hotărârilor Sfântului Sinod)

Respectarea disciplinei financiar-contabile, a transparenţei şi a implicării organismelor statutare în păstrarea şi sporirea patrimoniului bisericesc, la nivelul întregii Eparhii, are ca temei prevederile art. 106, alin 1 – 3 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Hotărârile nr. 3781/2009, 860 şi 4645/2010 şi 8783/2011 ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi hotărârile organismelor eparhiale şi ale legislaţiei în vigoare, astfel:;

săptămânal este întocmit procesul-verbal la efectuarea monetarului de către toate unităţile bisericeşti;

– au fost realizate toate verificările financiar-contabile planificate, întocmindu-se procese verbale pe formularul actualizat, potrivit ultimelor hotărâri sinodale privind activitatea administrativ – financiară, stabilindu-se după caz sarcini cu termene de remediere.

VI. Disciplina clerului

S-a menţinut preocuparea pentru respectarea şi îndeplinirea cât mai corect a misiunii preoţeşti, sub toate aspectele ei. S-a acordat o mare atenţie modului de slujire liturgică a preoţilor, respectarea programului de lucru, grija pentru integritatea familiei şi îndeplinirea prevederilor statutare şi sinodale privind disciplina financiar-contabilă la parohii.

Nu a existat o amploare a fenomenului de indisciplină în rândul clerului, iar cazurile de acest gen, puţine la număr, au fost rezolvate în consens cu prevederile legislaţiei bisericeşti şi civile de către Chiriarhul locului şi administraţia eparhială prin sfătuire de intrare la rânduiala Bisericii.

S-au înregistrat 15 sesizări, prin care s-au relatat diverse comportări neadecvate ale unor preoţi. Prin cercetări la faţa locului şi prin luarea de măsuri conform normelor canonice şi disciplinare în vigoare, aceste cazuri au fost rezolvate.

VII. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului

Cursuri metodologice pentru obţinerea gradelor profesionale

Şi în anul 2013, cu binecuvântarea ÎPS Chiriarh, 18 preoţi din Arhiepiscopia Dunării de Jos au participat la cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie, organizate la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, în perioada 17 iunie – 5 iulie. Urmare participării la programul liturgic şi ştiinţific şi susţinerii examenelor, cei 16 preoţi înscrişi pentru gradul II şi cei 2 înscrişi pentru definitivat au obţinut medii cuprinse între 8,62 şi 10.

Conferinţe pastoral-misionare semestriale

IMG_2306Conferinţele preoţeşti semes-triale s-au derulat de-a lungul anului 2013 după un program stabilit, în conformitate cu prevederile statutare şi sinodale, de Centrul Eparhial.

Acestea au tratat temele sinodale ale acestui an: „2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, respectiv „Părintele Dumitru Stăniloae, 110 ani de la naştere şi a 20 de ani de la trecerea la cele veşnice”.

Conferinţa pastoral-misionară de primăvară a reunit întregul cler al Eparhiei Dunării de Jos la Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, după care, la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din municipiu s-au desfăşurat lucrările propriu-zise. Evenimentul, prezidat de Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a avut ca invitaţi pe dna Lidia Stăniloae, fiica părintelui profesor Dumitru Stăniloae şi renumiţi profesori de teologie din ţară şi străinătate.

Conferinţa semestrială de toamnă s-a desfăşurat în cursul lunii noiembrie 2013 la fiecare protoierie în parte, Sfânta Liturghie şi dezbaterile propriu-zise fiind prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

Subiectele au fost pregătite de câte 11 preoţi din fiecare protoierie, prin elaborarea unei lucrări ce a urmărit cu acrivie planul de lucru prezentat în programul cadru naţional al Patriarhiei Române.

Conferinţe administrative lunare

Conferinţele administrative lunare s-au desfăşurat la sediile protopopeşti sau la alte parohii meritorii, fiind precedate de slujirea preoţilor din unul dintre cercurile misionare. Temele conferinţelor au abordat subiecte ca „Viaţa parohială astăzi. Aspecte pastoral-misionare desprinse din Dările de seamă pe anul 2012; Filantropia creştină versus atacurile (criticile) mass-media la adresa Bisericii şi slujitorilor ei”; „Slujirea liturgică, pastoral-misionară şi social-filantropică în perioada Postului Sfintelor Paşti”; „Relaţia preot – comunitate – autoritate, în lumina realităţilor locale şi în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi tradiţia Bisericii”; „Programe parohiale desfăşurate cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului şi a Duminicii Părinţilor şi a Copiilor – aspecte specifice”; „Parohie, preot, rugăciune şi filantropie în opera părintelui Dumitru Stăniloae”; „Educaţia creştină în familie şi în şcoală. Programele Sfântului Sinod privind educaţia tinerei generaţii în parohii”; „Misiunea preoţească şi provocările lumii contemporane – transparenţă şi fidelitate bisericească în parohii, conform prevederilor canonice şi statutare şi ale Hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române” ş.a.

De asemenea, în contextul evocării personalităţii teologice a părintelui Dumitru Stăniloae, la fiecare conferinţă administrativă lunară, trei preoţi din fiecare protoierie au prezentat câte o recenzie la opera renumitului teolog român.

Prin temele de reflecţie propuse s-a urmărit analiza diferitelor aspecte practice care privesc implicarea preotului în slujirea liturgică şi pastoral-misionară la parohie, evitându-se teoretizarea excesivă. Se remarcă întocmirea cu responsabilitate a referatelor şi implicarea preoţilor participanţi la discuţii şi dezbateri pe temă.

VIII. Aspecte şi preocupări privind locaşurile de cult

Construirea de noi biserici, repararea, restaurarea şi întreţinerea locaşurilor de cult şi a altor edificii bisericeşti care nu sunt monumente istorice

IMG_7789Construirea şi conservarea unei biserici este o misiune atât de importantă, fiindcă este o lucrare pentru Dumnezeu, bisericile fiind totodată simbol şi icoană a „cetăţii celei sfinte”, „Ierusalimul ceresc”, care se coboară la noi.

Eparhia Dunării de Jos a păstrat, şi în anul 2013, tradiţia privind implicarea parohiilor în lucrarea de restaurare şi construire din nou a bisericilor, aşezămintelor social-filantropice şi a altor obiective de interes bisericesc. Astfel, în anul ce tocmai a trecut, numărul şantierelor din Eparhie a fost de 343, aceasta în ciuda dificultăţilor economice cu care se confruntă întreaga populaţie a ţării.

În această perioadă s-au remarcat, la Centrul eparhial, lucrările de amenajare a unei clădiri administrative, de restaurare a Palatului arhiepiscopal corp B şi de continuare a lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a „Palatului episcopal – Muzeul istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos”, lucrare ce se realizează cu fonduri europene.

S-au finalizat lucrările de restaurare a vechii biserici de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab şi s-a semnat contractul privind restaurarea vechii stăreţii şi a altor obiective din vechea vatră monahală, lucrări ce se vor realiza tot cu fonduri europene. De asemenea, menţionăm strădania Eparhiei, de continuare a lucrărilor la clinica Aşezământului social-filantropic „Sf. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat.

Pictarea şi repictarea locaşurilor de cult noi şi a celor care nu sunt monumente istorice

În ceea ce priveşte pictarea şi repictarea lăcaşurilor de cult, în număr de 50 de şantiere, toate aceste lucrări au avizul Comisiei de Pictură Bisericească, respectându-se toate prevederile din Regulamentul de funcţionare al acesteia.

Cele 343 de şantiere existente în Eparhie sunt repartizate astfel: 180 şantiere construcţii din nou (59 biserici, 34 clopotniţe, 33 case parohiale, 29 case de prăznuire, 25 alte lucrări de construcţie); 104 şantiere de  reparaţii şi consolidări (96 biserici, 2 clopotniţe, 6 case parohiale); 9 şantiere mănăstireşti; 50 şantiere de pictură (37 pictură din nou, 13 restaurare pictură).

Sume alocate pentru aceste activităţi

Valoarea totală a lucrărilor executate în cursul anului 2013 la toate şantierele se ridică la 10.660.469 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 33,00% – contribuţii de la credincioşi; 0,11% – ajutoare din cota de 40% FCM reţinută la eparhie; 0% – Ministerul Culturii –Programul naţional de restaurare; 7,59% Secretariatul de Stat pentru Culte; 51,13% – Consilii judeţene şi Primării; 8,17%- sponsori.

IX. Activitatea social-filantropică

În anul 2013, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, pe acest segment s-au desfăşurat o seamă de activităţi, după cum urmează:

A. Prin intermediul celor  41 de aşezăminte bisericeşti:

IMG_9677Aşezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare, Galaţi, prin Centrul Rezidenţial în care sunt 35 de asistate cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa”, în care sunt asistaţi 142 copii, a oferit beneficiarilor servicii de educaţie, cazare, hrană, îmbră­căminte, încălţăminte, echipament, materiale sanitare, rechizite şcolare, cheltuieli de transport, asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi se ridică la suma de 631.391 lei.

Aşezământul socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon”, Lacu Sărat, care oferă servicii socio-medicale, de masă şi cazare, precum şi spaţii pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii etc. Până în momentul de faţă, în cadrul clinicii, cu sprijinul cadrelor medicale voluntare, au beneficiat de tratamentele medicale un număr de 175 de vârstnici a căror situaţie materială este precară, valoarea acestor servicii ridicându-se la suma de 151.090 lei.

Cele trei cabinete medicale din judeţul Galaţi şi cele două din judeţul Brăila au oferit, în anul 2013, servicii specifice gratuite unui număr de 2.601 pacienţi, în valoare de 45.242 lei.

În Eparhie funcţionează două grădiniţe parohiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti. Beneficiari sunt 55 de copii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 19.060 lei.

Prin cele 26 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 519.052 lei, unui număr de 1.087 beneficiari.

Activitatea social-filantropică şi misionară în cadrul centrelor multi-funcţionale de servicii sociale, două destinate copiilor proveniţi din familiile sărace („Sf. Spiridon” şi „Sf. Antonie cel Mare” – Galaţi) şi unul pentru bătrâni („Speranţe pentru vârsta a III-a” – Galaţi), s-a desfăşurat în parteneriat Consiliul Local Galaţi, precum şi cu alte instituţii de asistenţă socială.

De serviciile acestor centre beneficiază un număr de 184 persoane (124 copii şi 60 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 543.016 lei.

B. Prin intermediul programelor sociale şi al personalului angajat:

Au fost continuate cele 22 de programe sociale eparhiale, care au caracter permanent, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 2.775.417, beneficiare fiind 63.014 persoane.

În cadrul programelor eparhiale, menţionăm pe cel de aju-torare a persoanelor afectate de inundaţiile care au avut loc în luna septembrie 2013 în câteva localităţi din judeţul Galaţi. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh a iniţiat un program de solidaritate şi întrajutorarea a victimelor revărsării apelor, prin oferirea unui ajutor de urgenţă pentru familiile sinistrate, în valoare de  97.000 lei, precum şi prin apelul adresat tuturor eparhiilor din Patriarhia Română şi din străinătate. Ca urmare a acestui apel, numeroase eparhii au donat sume importante prin care s-au desfăşurat numeroase activităţi de sprijinire a credincioşilor respectivi, numărul familiilor afectate fiind aproximativ 1419.

Prezentăm aici modul în care au fost, până în momentul de faţă, ajutate prin intermediul unor proiecte eparhiale sau de către alte instituţii bisericeşti, laice sau mireni, familiile aflate în zonele respective:

A. PROIECTE EPARHIALE (a se vedea tabelul alăturat):

B. TOTAL AJUTOARE MATERIALE OFERITE: 635.676 lei

Parohii din Eparhie – 264.905 lei;

Parohii din ţară – 222.494 lei;

Parohii din străinătate – 44.950 lei;

Firme/organizaţii laice – 83.477 lei;

Persoane fizice – 19.850 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor oferite este de 1.634.676 lei

1.tabel proiecte eparhialeDin partea Centrului eparhial – Fondul „Ajută-ţi aproapele!”, al Catedralei Arhiepiscopale, precum şi prin Fondul Chiriarhal Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv”, a fost acordată suma de 140.793  lei, beneficiare fiind 902 persoane.

Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 19 preoţi capelani. În anul care s-a încheiat 15.869 persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându-se la suma de 96.027 lei.

Cu sprijinul celor 12 asistenţi şi lucrători sociali s-au efectuat 1.539 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

De asemenea, s-au făcut remarcate activităţile filantropice organizate de asociaţiile misionare, care activează pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele locale din Galaţi, Brăila şi Tecuci ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România (s.n.f.o.r.); Asociaţia medicilor creştin-ortodocşi „Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan”, Galaţi; filiala Galaţi a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), valoarea acestor ajutoare ridicându-se la suma de 84.677 lei.

Valoarea totală a activităţilor social-filantropice desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2013, este de 5.694.318 lei (260.692 lei – Centrul Eparhial, 1.174.407 lei – parteneriate cu Consiliul Local Galaţi, 1.370.057 lei – Colectă sinistraţi, 2.653.395 lei – Condica Milei Creştine de la parohii, 235.767 lei – Aşezăminte şi asociaţii eparhiale), numărul total al beneficiarilor la nivel de eparhie fiind 86.250 persoane.

Mulţumim Preabunului Dumnezeu şi tuturor celor ce au lucrat şi au sprijinit toate programele sfinţitoare, educaţional-culturale, social-filantropice şi economice de la Sfânta Patriarhie, puse în aplicare în cadrul Arhiepiscopie Dunării de Jos, în anul ce s-a încheiat şi sperăm că şi cei ce s-au bucurat de ajutor, la rându-le vor mulţumi şi se vor ruga pentru sănătatea binefăcătorilor lor.

Extrase din rapoartele

ppcc consilieri administrativi ai Centrului Eparhial