Călăuză ortodoxă nr. 298 (Cuprins)

Rugăciunea într-o lume secularizată Hramul Mănăstirii Maicii Domnului de la Cudalbi Solidaritate creştinească cu sinistraţii din judeţul Galaţi Activităţi educaţionale în luna septembrie Al VI-lea Congres ,,Hristos împărtăşit copiilor”, Mănăstirea ,,Sf. Cruce”- Buşteni, 16-18 septembrie 2013 Un nou an şcolar…

Copilăria Doamnei Rada

Universul copilăriei şi tinereţii Radei Crăciun se leagă fiinţial de Lopătari, comuna unde a văzut lumina zilei la 6 ianuarie 1935. La început de an, în zi de Gerar, în casa lui Stanciu şi a Mariei Albu din satul Brebu…

Gânduri despre mântuire

Fiecare om ar trebui să se simtă ca o miridă dintr-o prescură. Aceasta înseamnă că omul a fost făcut spre a fi jertfit lui Dumnezeu. Cine se jertfeşte, se sfinţeşte. Nu toată lumea are această conştiinţă… Smerenia se dobândeşte prin…

În glas de clopote…

Satul românesc s-a trezit – din timpuri imemoriale – în dangătele de clopot chemând duminica la Liturghie. Era muzica dătătoare de pace, care, alături de cântecul păsărilor şi clopoțeii de la gâtul mieilor, de glasurile copiilor în hârjoana lor pe…