Decizie chiriarhală

Temei nr. 1284 / 2015 NOI, † CASIAN, din darul lui Dumnezeu ARHIEPISCOP AL DUNĂRII DE JOS În conformitate cu îndatoririle noastre pastorale, liturgice, misionare şi social-filantropice prevăzute de Învăţătura de credinţă ortodoxă, de Sfintele Canoane, precum şi de art….

Un Arhiereu cu vocaţie profund ziditoare: Înaltpreasfinţitul dr. Casian al Dunării de Jos la 6 decenii de viaţă şi un sfert de veac de păstorire la Dunărea de Jos

În primăvara plină de nădejdi pentru toţi românii, a anului 1990, poposea la Dunărea de Jos, într-o eparhie istorică a Bisericii Ortodoxe Române, păstorită pe atunci de ÎPS dr. Antim Nica, Arhiepiscop al unei Episcopii întemeiată de învăţatul Melchisedec Ștefănescu,…

Necesitatea orei de Religie

,,Criza şcolii azi e mai ales o criză a atmosferei. Pedagogia progresează mereu, dar educaţia scade în măsură corespunzătoare sau chiar mai mult, ca şi când pentru fiecare pas înainte al pedagogiei, educaţia ar trebui să dea unul sau mai…

Nu alungaţi Religia din şcoală!

Faptul că din ce în ce mai mulţi părinţi privesc cu mefienţă orele de religie în şcoală ar trebui să fie un semnal de alarmă depotrivă pentru şcoală şi pentru Biserică. Schimbarea practicii Curţii Constituţionale în privinţa administrării orei de…

Despre ora de Religie

,,O lecţie de religie este însă o experienţă sufletească ce tinde să cuprindă şi să valorifice cu putere tot sufletul, toate dimensiunile şi funcţiile lui, într‑un chip vădit pentru toate formele activităţii sufleteşti, de la înţelegerea subtilă a înaltelor adevăruri…

Lecţia de Religie

Religia noastră creştin-ortodoxă are menirea de a ne îndruma copiii pe drumul moralităţii, înţelegerii, dreptăţii şi al iubirii. Peste 90% dintre copiii din Romania au ales să participe în continuare la orele de religie. Și atunci ne întrebăm (retoric poate):…

Despre ora de Religie

În viaţă, copiii noştri atât în perioada copilăriei, cât şi atunci când vor fi adulţi, vor trece prin momente de deznădejde sau de dezorientare, însă credinţa în Dumnezeu le va lumina întotdeauna drumul bun pe care trebuie să meargă. Părinţii…

Un îndemn

S-a scris şi s-a vorbit prea mult despre trecutul şi prezentul învăţământului românesc. Au fost întâlniri, s-au elaborat legi, s-au înfăptuit reforme, am parcurs, părinţi, elevi, profesori, etape după etape de tranziţie. Mai mult sau mai puţin, cu prudenţă sau…

Gânduri pentru ora de Religie

Alături de Familie şi Biserică, Şcoala este instituţia care reuşeşte să realizeze procesul de formare şi dezvoltare a individului, de educare şi dirijare a evoluţiei copilului, prin respectarea standardelor şi a principiilor de acordare a şanselor egale de acces la…

Ora de Religie continuă!

„Hotărârea cu care părinţii şi elevii ai optat deja pentru ora de religie este o palmă aspră dată celor care au determinat apariţia acestei probleme”. ,,LĂSAŢI COPIII  SĂ VINĂ  LA  MINE!” este îndemnul milenar al Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe…

Ora de Religie – ora pentru suflet

Menirea orei de religie este de fapt o continuitate a liturghiei de Duminică. Necesitatea studierii acestei discipline este dată de însăşi natura umană. Libertatea religioasă consfinţită de constituţie şi dublată de majoritatea creştinilor ortodocşi ai acestei ţări, impune în mod…

Educaţia orei de Religie

,,Lumea modernă ar avea de învăţat mult de la cultura patriarhală, de la lumea ţărănească, de la oamenii aspri şi totuşi blânzi de odinioară, care tratau copilul ca pe o fiinţă de basm şi de joc de izvoare, ca pe…

Elevii doresc ora de Religie

„Învăţ ca să fiu mai comunicativă, mai receptivă, mai sociabilă” Pentru mine, ora de religie e mai mult decât o simplă oră de istorie, de geografie sau de alte materii propuse în orar. Sunt de părere că ora de religie…