Călăuză ortodoxă nr. 302 (Cuprins)

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 2014, Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Patriarhia Română Început de An Nou în Arhiepiscopia Dunării de Jos: ,,Binecuvintează, Doamne, cununa…

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 2014, Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Patriarhia Română

Sfântul Sinod al Bi­sericii Ortodoxe Ro­mâ­ne, în şedinţa sa de lucru din 29 oc­tom­brie 2012, a examinat refe­ra­tul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu iniţiativele Pa­tri­ar­hului României privind decla­rarea anului 2014 în Patriarhia Română ca „Anul omagial euharistic (al Sfintei…

Colecta din Postul Naşterii Domnului

La îndemnurile ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adresate prin intermediul Pastoralei emise cu prilejul „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, citită în cadrul unităţilor de cult (parohii şi mănăstiri), cu privire la organizarea de colecte constând…

Bucuria de a ajuta

Postul Naşterii Domnului este un bun prilej pentru a săvârşi împreună fapte de milostenie. Oricine poate să facă un mic dar, dacă este călăuzit de credinţă şi de dragoste faţă de aproapele. Aşa s-a întâmplat şi cu elevii clasei a…

„Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vindecare trupească şi sufletească, prin Taina Sfântului Maslu“, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2013

În concordanţă cu tema propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012 – ,,Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română”, volumul de studii ,,Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vindecare trupească şi…