Colecta din Postul Naşterii Domnului

La îndemnurile ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adresate prin intermediul Pastoralei emise cu prilejul „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, citită în cadrul unităţilor de cult (parohii şi mănăstiri), cu privire la organizarea de colecte constând în bani, alimente, haine şi medicamente pentru sprijinirea persoanelor sau a familiilor aflate în risc social, în cadrul Eparhiei Dunării de Jos preoţii şi credincioşii au împlinit lucrarea filantropică cu dragoste firească faţă de aproapele.

Culegând şi sintetizând toate informaţiile primite de la protoierii, activităţile de sprijinire a credincioșilor aflaţi în risc social au totalizat următoarele date:tabel. A

Pr. Ionel Rotaru, Consilier social