Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitorii oraşului Făurei

În anul 2000, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, oraşul Făurei a primit ca ocrotitori spirituali pe Sfinţii Împăraţii şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena, acţiune ce se înscrie în purtarea de grijă pe care o arată ierarhul nostru faţă de păstoriţi şi locurile în care aceştia îşi duc traiul cât şi faţă de sfinţii lui Dumnezeu. De atunci, în fiecare an, parohia Făurei-oraş, în colaborare cu autorităţile locale şi şcoala din localitate, au desfăşurat manifestări închinate celor doi sfinţi.

20 mai 2007: Chiriarhul Dunării de Jos participând la Slujba Litiei, la hramul oraşului Făurei
20 mai 2007: Chiriarhul Dunării de Jos participând la Slujba Litiei, la hramul oraşului Făurei

Prin hotărârea nr.19 din 15 martie 2000, Consiliul local Făurei,  stabileşte ca data de 21 mai să fie ,,Ziua oraşului Făurei” şi să se sărbătorească anual în mod festiv prin organizarea de activităţi cultural artistice şi religioase adecvate momentului. Se punea astfel, un început bun pentru ceea ce avea să fie peste ani cea mai frumoasă zi din viaţa comunităţii de creştini ortodocşi din oraşul Făurei.

De cele mai multe ori la aceste slujbe au luat parte preoţi din cadrul protoieriei Făurei şi numeroşi credincioşi care au primit binecuvântare arhierească prin participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. De fiecare dată, a fost întâmpinat cu bucurie şi căldură de către preoţi şi credincioşi şi de autorităţile locale care şi-au exprimat bucuria de a avea în locul lor pe ierarhul locului. Şi astăzi este încă vie amintirea prezenţei Înaltpreasfinţitului în sufletele credincioşilor de aici la slujba vecerniei din anul 2006 şi la Sfânta Liturghie din anul 2008.

Slujbele s-au desfăşurat într-o atmosferă de evlavie şi emoţie duhovnicească, elevii şi credincioşii, îndemnaţi fiind de Înaltpreasfinţitului Părinte, au dat răspunsurile la slujbă. Prin aceasta preoţi prezenţi au fost îndemnaţi să urmeze acest exemplul în parohii pentru ca toţi credincioşii să simtă comuniunea cu Dumnezeu prin participarea directă  la sfintele slujbe. Slujba vecerniei este prin excelenţă o slujbă ce te predispune la meditaţie şi te pregăteşte pentru a participa activ  a doua zi la Sf. Liturghie.

În timpul slujbelor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, a rostit rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu pentru toate binefacerile primite, rugăciuni pentru sănătatea celor bolnavi şi mai ales pentru ploaie. La sfârşitul slujbelor, Înaltpreasfinţitului Părinte a vorbit despre multele daruri pe care le-au oferit creştinătăţii cei doi Sfinţi Împăraţi, dar mai ales a subliniat faptul că bazele creştine ale Europei ce au fost puse prin contribuţia însemnată a Sf. Împăraţi. La sfârşitul cuvântului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a recapitulat împreună cu elevii cele spuse conferind predicii un caracter interactiv. Copii au răspuns cu multă promptitudine fiind răsplătiţi la sfârşit cu iconiţe şi binecuvântări arhiereşti.

20 mai 2009: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul tinerilor creştini din oraşul Făurei
20 mai 2009: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul tinerilor creştini din oraşul Făurei

Preocuparea permanentă a Înaltpreafinţitului Părinte faţă de generaţiile tinere, viitorii credincioşi ai Bisericii, s-a arătat de fiecare dată prin grija ce le-a arătat-o. La astfel de momente de bucurie, în cadrul vecerniei, au fost felicitaţi elevii ce au participat la olimpiada de religie atât la faza locală cât şi la cea judeţeană, cu premii constând în cărţi de rugăciune sau lectură duhovnicească, icoane, rechizite sau alte daruri. Alături de răspunsurile date la strană de cântăreţii bisericeşti, s-au adăugat răspunsurile şi cântecele pregătite de corul şcolii condus de dl prof. Vavila Găgeanu. După vecernie, prinoasele de la Litie au fost oferite participanţilor precum şi iconiţe cu cei doi sfinţi.

La 20 mai 2001, a fost organizat prin grija dnei prof. de religie Elena Cocîrlea la Grupul Şcolar ,,George Vîlsan” din Făurei, concursul ,,Bun venit mileniul al III-lea creştin”, faza poezia creştină. La acest concurs au fost acordate următoarele premii: Premiul I: Ştefania Ochiroşi cu poezia ,,Împărăţia de sus” şi Veronica Alina Carst cu poezia ,,Iubirea Lui”; Premiul al II-lea a fost obţinut de elevii: Alina Dunose, Adriana Bădulescu şi Andrea Elena Irimia, iar premiul al III-lea, de către elevi: Alina Munteanu, Laurenţiu Lungu, Silviana Gutui, Corina Toma şi Florentina Perca.

În cadrul aceluiaşi liceu, a fost organizat în anii 2006 şi 2008, concursul religios intitulat Europa creştină: ,,Viaţa şi faptele Sfinţilor Împăraţi”. La acest concurs s-a pus accentul în mod deosebit pe cunoaşterea vieţii şi activităţii celor doi sfinţi, pe zugrăvirea în icoană a chipurilor acestora şi pe modalităţile de cinstire a lor. Elevii au fost premiaţi chiar de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, în cadrul slujbei de vecernie săvârşite cu acest prilej.

Peste doi ani, în anul 2010, cei doi patroni spirituali au fost consideraţi ,,Promotori ai dreptei credinţe”, în cadrul altui concurs, unde au obţinut premii următorii elevi: ,,Premiul special: Roxana Buzea, Premiul I: Andreea Obreja şi Alexandra Irina Tănase şi Dragoş Rotaru, Premiul II: Florentina Cireaşă, Adina Buescu şi Mihaela Ceoc, iar Premiul III: Rareş Baldovin, Daniela Stanciu şi Anca Pătraşcu.

Nu au fost uitaţi nici elevii de la proiectul catehetic naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor”, care au fost mereu prezenţi în viaţa Bisericii prin preocuparea preotului paroh, părintele protoiereu Viorel Enache şi a profesoarei de religie de la Grupul Şcolar ,,George Vîlsan” din Făurei, Elena Cocîrlea. În acest scop, elevii au fost pregătiţi pentru  a luat parte la  concursurile organizate în fiecare an, intitulate ,,Crezul meu”, ,,Botezul meu” şi ,,Şcoala mea”, dar şi prezentări despre  viaţa Sfinţilor  Împăraţi. Elevii au prezentat icoane cu cei doi patroni spitiruali ai oraşului, arătând prin aceasta dorinţa tinerilor de a cunoaşte şi urma vieţile sfinţilor. Elevii au fost încântaţi să descopere, prin participarea la aceste concursuri, învăţătura ortodoxă, despre Simbolul de credinţă, despre Taina Botezului, dar şi despre valoarea şcolii în viaţa lor.

20 mai 2009: Deschiderea sărbătorilor închinate Sfinţilor Împăraţi, ocrotitorii oraşului Făurei
20 mai 2009: Deschiderea sărbătorilor închinate Sfinţilor Împăraţi, ocrotitorii oraşului Făurei

În anul dedicat Sfântului Vasile cel Mare şi Sfinţilor capadocieni, elevii au prezentat interactiv, după modelul proiectului ,,Hristos împărtăşit copiilor”, aspecte din viaţa sfinţilor capadocieni şi în special al Sf. Vasile cel Mare şi din viaţa Sfinţilor Împăraţi. Elevii au mai prezentat icoane cu sfinţii capadocieni pictate de ei, portretul fizic şi moral al Sfântului Vasile cel Mare şi au citat din cele mai frumoase cuvinte de învăţătură din operele Sfântului Vasile, arătând prin aceasta dorinţa tinerilor de a cunoaşte şi urma vieţile sfinţilor. Elevii au fost încântaţi să descopere în Sfântul Vasile cel Mare un adevărat dascăl al tinerilor.

Pornind de la dragostea ce a arătat-o Sfânta Împărăteasă Elena faţă de cei aflaţi în suferinţă, faţă de cei singuri sau faţă de cei în nevoi, în fiecare an, la hramul oraşului, au fost organizate acţiuni filantropice. Astfel, bolnavii internaţi la spitalul oraşului cât şi bătrânii de la  azilul din localitate, au fost vizitaţi de către p.c.protoiereu însoţit de preoţii din parohiile vecine şi de credincioasele din Comitetul parohial. Bolnavii din spital au primit alimente, cărţi cu conţinut duhovnicesc şi de fiecare dată au fost unşi cu untdelemn de la Taina Sfântului Maslu şi stropiţi cu aghiasmă, după care li s-au citit şi rugăciune de însănătoşire.  De fiecare dată când au fost vizitaţi, bătrânii şi bolnavii dar şi credincioşii prezenţi, au ascultat cu bucurie pe pc. protoiereu care le-a vorbit despre viaţa şi activitatea celor doi sfinţi prăznuiţi sau a altor sfinţi tămăduitori, accentuând virtuţile creştineşti pe care sfinţii le-au dobândit de-alungul vieţii lor. Din multele daruri pe care le-au oferit creştinătăţii cei doi Sfinţi Împăraţi, cel mai de preţ a fost acela al libertăţii credinţei creştine.

La Sfânta Liturghie, în fiecare an au participat numeroşi credincioşi veniţi să se bucure de binecuvântarea lui Dumnezeu şi a celor doi sfinţi. Pe lângă aceste manifestări religioase, au mai fost organizate de către autorităţile locale manifestări cultural-artistice şi sportive care au culminat cu un frumos foc de artificii. Odată cu primirea hramului, s-a organizat în fiecare an şi un concurs de folclor ,,Flori de câmpie”, unde tinerii sunt invitaţi să participe pentru a-şi arăta costumele şi cântecele populare, cu scopul de a promova şi valorifica aceste nestemate ale poporului nostru.

A consemnat pr. dr. MihăiţăCocîrlea