Continuitate şi înnoire. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, 5 ani de slujire ca Arhiepiscop al Bucureştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei

13489224542368588284O dată cu cinstirea Întâistătătorului Bisericii noastre Ortodoxe Române la cinci ani de slujire patriarhală, trebuie să omagiem şi cei cinci ani de slujire „cu timp şi fără timp” ai Preafericitului Părinte Daniel ca Arhiepiscop al Bucureştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei.

În acest sens, la Editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a apărut albumul omagial „Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, 5 ani de slujire ca Arhiepiscop al Bucureştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei. Continuitate şi înnoire”, în care este ilustrată, în condiţii grafice excepţionale, activitatea din ultimii cinci ani a Cancelariei eparhiale şi a Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Aşa după cum spune şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor în „Cuvântul înainte” al acestui   album, „încă din perioada in-terimatului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a luat unele măsuri menite să diversifice şi să dinamizeze activităţile pastoral-misionare, social-filantropice, cultural-educaţionale şi administrativ-gospodăreşti în Arhiepiscopia Bucureştilor. (…)

În perioada 2007-2012, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureştilor, au avut loc modificări de structură şi conţinut, intensificări fără precedent şi diversificări ale activităţii desfăşurate, izvorâte din necesităţi practice şi misionare, atât la nivel central, cât şi în plan local”.

O schimbare majoră a fost mutarea sediului Arhiepiscopiei Bucureştilor într-o clădire mai mare, cu un spaţiu generos şi corespunzător desfăşurării activităţii sectoarelor şi depar-tamentelor din cadrul Centrului eparhial.

Într-o frumoasă îmbinare de text şi imagine, este prezentată structura şi activităţile arhiepiscopiei din ultimii cinci ani.

Astfel, Cancelaria eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor coordonează activitatea Secretariatului eparhial, a Oficiului canonico-juridic şi a Corpului de inspecţie bisericească, iar Administraţia eparhială funcţionează prin 12 sectoare, toate acestea reorganizate în ultimii cinci ani pentru a răspunde provocărilor vremurilor. Sectorul cultural şi comunicaţii media (înfiinţat din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în octombrie 2007) desfăşoară o activitate concentrată în trei direcţii: editorială, pastoral şi cultural-misionară şi mediatică.

Tot din iniţiativa Preafericirii Sale, Sectorul bunuri imobile bisericeşti şi-a început activitatea la 8 ianuarie 2008, pentru o mai bună gestionare a bunurilor aparţinând parohiilor, mănăstirilor, schiturilor şi a tuturor unităţilor bisericeşti. Tot în anul 2008 a fost înfiinţat şi Sectorul agricol, viticol şi silvic al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor agricole ale eparhiei. Unităţilor tradiţionale ale Arhiepiscopiei Bucureştilor li s-a adăugat, în luna ianuarie a anului 2012, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare, pentru administrarea eficientă şi responsabilă a cimitirelor din eparhie, pentru înfiinţarea de noi cimitire, precum şi pentru supravegherea activităţilor economice complementare.

În paginile sale, albumul evidenţiază şi activitatea deosebită a celor nouă protopopiate ale Arhiepiscopiei Bucureştilor (ma-joritatea evidenţiindu-se şi prin realizarea monografiilor proprii), unităţi ce au rolul de a-l ajuta pe Chiriarh în a-şi desfăşura  activitatea pastoral-misionară şi administrativ-bisericească în eparhie.

Lucrarea se constituie într-un prinos de recunoştinţă adus pentru tradiţia continuată cu cinste şi înnoirile rânduite cu înţelepciune de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în primii cinci ani de păstorire ca Arhiepiscop al Bucureştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, dar conturează şi orizontul de dezvoltare al acestei slujiri pentru anii care vin.

Astfel, volumul de faţă se poate constitui într-o veritabilă lucrare de referinţă a pastoraţiei arhiereşti şi a slujirii administrative în Biserica Ortodoxă Română, la începutul secolului al XXI-lea, într-o transparenţă permanentă şi comuniune firească.