Cinci ani de Patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României. Continuitate şi înnoire Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2012, 423 p.

Patriarhul-Daniel-5-ani-patriarhatMomentul jubiliar al împlinirii a cinci ani de slujire a Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a prilejuit, pentru Editura Basilica, editarea unui album care sintetizează această perioadă de nouă istorie din viaţa Bisericii noastre. Volumul, în format mare oferă spaţii generoase (preponderent imagini, însoţite de text) care redau fidel activitatea principalelor sectoare şi departamente ale Administraţiei patriarhale: Cancelaria Sfântului Sinod, Biblioteca Sfântului Sinod, Reşedinţa patriarhală – Cabinetul patriarhal, Palatul Patriarhiei – Centrul de conferinţe, Sectoarele Teologic-Educaţional, Social-Filantropic, Patrimoniu cultural, Comunicaţii şi Relaţii Publice (Radio „Trinitas”, „Trinitas TV”, publicaţiile Lumina, Serviciul IT, Agenţia de ştiri Basilica, Biroul de presă şi relaţii publice), Monumen-te şi construcţii bisericeşti, Relaţii bisericeşti şi inter-religioase, Pelerinaje, Stavropighii patriarhale şi Centre sociale, Economic-financiar, Atelierele Patriarhiei Române, Editurile Patriarhiei Române, Tipografia cărţilor bisericeşti, Imprimeria „Pharos”.

Respectiva lucrare marchează, prin imagini de o excelentă calitate fotografică, prezentate într-un design desăvârşit al paginaţiei, slujirea liturgică şi întreaga lucrare pastoral-misionară, social-filantropică, cultural-educaţională, edilitară şi gospodărească, desfăşurată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cei cinci ani  de patriarhat. Mai cu seamă albumul prezintă modul în care, ţinând cont de exigenţele timpului şi de priorităţile vieţii bisericeşti de astăzi, Preafericitul Părinte Patriarh a imprimat, atât Administraţiei Patriarhale, dar şi întregii Biserici, ritmul sacru şi înnoitor, dar pe linia tradiţiei ortodoxe sănătoase, al slujirii lui Dumnezeu şi a oamenilor şi tonul armonios al lucrării cu societatea, cu diferite instituţii, pe diferitele paliere ale vieţii cultural-sociale.

În chip cu totul special se remarcă prezentarea unor evenimente istorice din viaţa Bisericii noastre de astăzi, ai căror artizani sunt Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub inspiraţia Duhului Sfânt: canonizarea unor sfinţi români, ridicarea în rang a mai multor Eparhii şi a ierarhilor lor eparhioţi, diverse vizite canonice în eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române, în eparhii româneşti din străinătate sau în alte Biserici.

La locul cuvenit în Album (pag. 29), dar şi în alte locuri sunt redate aspecte de la înălţarea eparhiei noastre la rang de Arhiepiscopie şi a chiriarhului nostru la rang de Arhiepiscop, cât şi participarea ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la înălţătoare evenimente duhovniceşti şi culturale, naţionale şi internaţionale (pp. 40, 55, 56,  219, 267, 268, 275, 295, 300, 305,  325, 417).

Acest Album-sinteză reuşeşte, pe deplin, să îmbucheteze jertfa ,,cu timp şi fără timp” şi truda de zi şi noapte ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe linia fericiţilor săi înaintaşi în tronul patriarhal al Bisericii noastre, cu deschidere spre viitorul acesteia, având ca principal ţel păstorirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. Dacă la momentul actual acest album este impresionant prin forţa de cuprindere şi prin calitatea sa ca produs editorial-tipografic – cu care s-a onorat Regia Autonomă Monitorul Oficial S.A., peste vremi el va deveni un document de o valoare excepţională, care va mărturisi viitorimii despre dinamica vieţii bisericeşti în România şi despre slujirea providenţială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, într-un timp al dificultăţilor şi încercărilor de tot felul.

Redactorilor şi truditorilor la acest album, celor care sunt prezentaţi cu atâta generozitate în paginile sale ne alăturăm şi noi, ierarh, cler şi popor de la Dunărea de Jos, rugându-ne Domnului ca să-l înzilească bogat pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, să-i dăruiască sănătate, putere şi aceeaşi inspiraţie în slujirea şi păstorirea sa ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Pr. Lucian Petroaia