Faptele iubirii milostive Lucrarea instituţiilor social-filantropice înfiinţate şi administrate de Biserica Ortodoxă Română

IMGApărută cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patri-arhul Bisericii Ortodoxe Române, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, lucrarea de faţă ne prezintă, în primul rând, fapta cea bună şi milostivă, atât de frumoasă şi de necesară în contextul lumii de astăzi, a tuturor celor ce participă activ la viaţa Bisericii, a slujitorilor sfintelor altare şi a jertfelnicilor credincioşi, printr-un efort comun al întregii Biserici de a continua şi actualiza mesajul Evangheliei lui Hristos, Care ne îndemnă a sluji aproapelui nostru prin „Faptele iubirii milostive” (Matei 22,37-40), acestea fiind mai însemnate decât propria noastră persoană: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca cineva sufletul său să-şi pună pentru prietenii săi.” (Ioan 15, 13).

În al doilea rând, este o sinteză de cuvânt şi imagine, în care o seamă de eparhii din cadrul Patriarhiei Române prezintă date concrete  cu privire la activităţile social-filantropice desfăşurate în cadrul centrelor sociale bisericeşti, la numărul beneficiarilor, al serviciilor oferite, precum şi al parteneriatelor pe care le au cu alte instituţii, în vederea desfăşurării în condiţii optime a programelor  de ajutorarea a persoanelor aflate în risc social.

Un capitol aparte şi de o însemnătate deosebită pentru noi îl reprezintă prezentarea activităţilor desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos (pag. 59-78), unde sunt evidenţiate 18 din cele 40 de centre sociale din Eparhia noastră, cu imagini şi cuvinte grăitoare, care scot în evidenţă grija şi neobosita lucrare a ierarhului pentru această lucrare socială, precum şi dorinţa şi dăruirea celor implicaţi în această lucrare, atât la nivelul Centrului eparhial, cât şi la parohii, preoţi şi credincioşi, în această simfonie a unităţii dintre Liturghie şi Filantropie, arătând aici că „persoanele care ajută pe cei săraci, bolnavi şi singuri, pot deveni mâinile iubirii milostive a lui Hristos pentru oameni şi apărători ai demnităţii umane.” († Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române).

Pr. Ionel Rotaru