Proiectele bisericeşti pentru anul 2024 în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Şedinţa de lucru a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sâmbătă, 17 februarie a.c., la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos au avut loc lucrările Adunării eparhiale. Şedinţa forului deliberativ eparhial s‑a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu“.

Evenimentul a debutat cu participarea membrilor la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală, la finalul căreia Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a oficiat slujba de Tedeum, urmată de o slujbă de pomenire pentru toți membri Adunării Eparhiale trecuți la Domnul.

După apelul nominal, au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti pentru anul 2023 şi au fost aprobate propunerile de activităţi pentru anul 2024.

În cadrul lucrărilor, ierarhul locului a prezentat hotărârea Sfântului Sinod prin care anul 2024 a fost dedicat în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor“ și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți“.

Între proiectele pentru anul 2024, amintim:

Sectorul administrativ‑bisericesc

–    pregătirea şi abordarea, în cadrul fiecărei comunităţi parohiale, a temelor specifice anului 2024, precum și promovarea prin mijloacele media a unor filme despre viețile Sfinților vindecători, cum ar fi Sf. Nectarie de Eghina, Sf. Luca al Crimeii;

–    intensificarea asistenţei re­ligioase şi a prezenţei preotului la patul de suferință al celor bolnavi la casele lor, în spitale sau cămine atât prin administrarea Sfintelor Taine ale Maslului, Spovedaniei și Euharistiei, cât și prin organizarea și susținerea de către parohii și mănăstiri a unor proiecte și acțiuni cu caracter medical;

–    implicarea voluntarilor din parohii (asistenți medicali în ac­­ti­vitate sau pensionari, stu­denți la medicină etc.) în vizite la domici­liul persoanelor bolnave pentru asistență medicală de bază, oferirea de medicamente și servicii de menaj, mai ales în cazul bolnavilor nedeplasabili.

Sectorul învățământ și activități cu tineretul

 1. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“, Galați își propune:

– pregătirea elevilor în vederea atingerii unui procent de promovabilitate cât mai ridicat la examenele de evaluare națională și de bacalaureat;

– desfăşurarea celei de‑a XXV‑a ediții a Simpozionului Național inter‑seminarial, în luna noiembrie, dedicat tematicii Anului omagial 2024 „al pastorației și îngrijirii bolnavilor“ și „Anului comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți“,  și înscrierea simpozionului în Calendarul activităților educative regionale;

– extinderea spațiului pentru învățământ, amenajarea unui teren de sport și continuarea lucrărilor de reabilitare termică pentru căminul școlii, prin programul PNRR;

– continuarea demersurilor pentru stabilirea proprietății clădirii principale a Seminarului Teologic în vederea reabilitării.

 1. Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Galaţi:

– organizarea Conferinţei In­ter­naţionale „Istorie, spiritualitate, cultură. Dialog şi interactivitate“, ediția a IX‑a, în perioada mai‑iunie 2024;

– organizarea Taberei de vară, de iconografie, patristică şi limbi clasice, prin Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă şi Interdisciplinară „Sfinţii Trei Ierarhi“ în luna august 2024;

– continuarea Parteneriatului de conlucrare în folosul bătrânilor instituţionalizaţi de la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Spiridon“ din Galaţi, al cărui obiect constă în cooperarea inter‑instituţională pe direcția derulării de programe liturgice, culturale şi filantropice, la care să participe beneficiarii acestui cămin.

 1. Ora de Religie:

– dezvoltarea relației între profesorii de Religie și preoții de parohie pentru o mai bună implicare a elevilor în viața Bisericii și  în programele eparhiei.

 1. Biroul catehetic eparhial își propune:

– concursul Național Catehetic ,,Hristos – Cuvântul care vindecă“  ‑ implementarea în cel puțin 100 de parohii (aproximativ ¼ din eparhie);

– organizarea ediției a XXIX‑a  a Pelerinajului de tineret de la Buciumeni;

– organizarea Programului eparhial de tabere ,,Vacanța din pridvorul bisericii“, ediția a VII‑a și implicarea mai multor parohii în program;

– organizarea în luna noiembrie a ediției a III‑a a Crosului andreian.

Sectorul cultu­ral

– organizarea a două expoziții aniversare pentru a marca împlinirea a 10 ani de la sfințirea lucrărilor de restaurare a Palatului Episcopal (27 noiembrie 2014) și inaugurarea muzeului:

 • 10 ani de activitate a Laboratoarelor de Conservare‑Restaurare;

 • Muzeul Eparhial – 10 ani în slujba comunității.

– organizarea, în total a 13 expoziții temporare, pentru a pune în valoare patrimoniul Arhiepiscopiei Dunării de Jos și a evidenția tematicile anului omagial și comemorativ 2024;

Lucrările Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

– organizarea ediției a VI‑a a Sesiunii Științifice de conservare si restaurare a patrimoniului cultural românesc Restitutio Es și tipărirea celui de al doilea număr al revistei științifice Ars christiana rediviva, cu apariție bianuală și tematică specifică: conservare, restaurare, valorificare patrimoniu și studii de muzeologie;

– tipărirea volumelor:

 1. ÎPS Casian, Plugărie din țarina inimii, vol. 4;

 2. ÎPS Casian, Pastoralele la Nașterea și Învierea Domnului;

 3. Violeta Ionescu, Viața spirituală în „Viața liberă“;

 4. Teologie și Educație la Dunărea de Jos ‑ 24;

 5. Volum omagial privind activitatea muzeului eparhial între anii 2014‑2024;

 6. Carte de rugăciuni (retipărire);

 7. Carte de rugăciuni pentru bolnavi;

 8. Broșuri și iconițe tipărite la diferite ocazii (Pelerinajul la Sf. Ap. Andrei, Pelerinajul tinerilor la Buciumeni etc.).

Sectorul pastoral‑misionar şi mediatic

– monitorizarea sistematică şi analizarea periodică a impactului ştirilor cu caracter bisericesc din mass‑media laică în legătură cu viaţa creştină, în general, şi cea a Bisericii Ortodoxe Române, în special;

– postarea şi promovarea în spaţiul online pe paginile de socializare şi pe site‑urile parohiilor, eficient şi rapid, a activităţilor desfăşurate, precum şi preluarea celor mai importante la nivel eparhial şi naţional;

–  realizarea de ştiri şi articole de presă cu activităţile dedicate anului omagial şi comemorativ 2024.

Sectorul social‑filantropic

– programul pastoral „Bolnav am fost și ați venit la Mine“ prin care preoţii de caritate vor intensifica prezenţa la patul bolnavului prin rugăciune, spovedanie şi împărtășirea cu Sfintele Taine, precum şi oficierea Tainei Sf. Maslu;

– sprijinirea unor centre medicale şi spitale din eparhie pentru dotarea cu cele necesare desfăşurării actului medical;

– dezvoltarea şi promovarea serviciilor medicale de balneo‑fizioterapie din cadrul Clinicii Aşezământului Eparhial „Sf. Mare Mucenic Pantelimon“ – Lacu Sărat, Brăila, în vederea ajutorării persoanelor vârstnice şi nu numai, cu sprijinul medicilor specialişti.

Sectorul economic‑financiar

–    o permanentă preocupare, la nivelul tuturor unităților bi­se­ricești din Eparhie, pentru res­pectarea prevederilor B.V.C. – 2024 și încadrarea în limitele bugetare din anul precedent;

–    verificarea și analiza si­tu­a­țiilor lunare înaintate de protopopiate privind activitatea economico‑financiară, potrivit prevederilor art. 71, alin. (17) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române – Text adnotat și ale Hotărârii nr. 3781/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind „Disciplina  financiar‑contabilă și administrativ‑patrimonială în Biserică“;

–    monitorizarea consumurilor la energie electrică și gaze na­turale la obiectivele de la Centrul Eparhial și de la subunități în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate și identificarea unor soluții tehnice eficiente care să contribuie la diminuarea consumurilor fizice;

–    îmbunătățirea și intensifi­carea activităților cu profil agricol;

–    conformarea întregii ac­ti­vități patrimoniale la nivelul tu­­turor unităților bisericești din Epar­­hie potrivit prevederilor Regulamentului Administrării Bunurilor Bisericești;

–    continuarea susținerii fa­mi­liilor preoților din mediul rural, cu mai mulți copii, din zone defavorizate și a șantierelor de la bisericile respective prin programele filantropice eparhiale: „Păstorul cel Bun și Milostiv“ și „Râvna Casei Tale Doamne“.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești

–   demararea lucrărilor de ex­­­tin­dere și amenajare a căminului pentru preoți și preotese fără spri­­jin din imobilul Protoieriei Galați (construit de Episcopul Nifon Niculescu și destinat întrajutorării clerului gălățean);

–   construirea unei clopotnițe la Centrul Eparhial;

– continuarea lucrărilor la Așezământul social‑filantropic „Sf. Mc. Pantelimon“‑Lacu Sărat, respectiv pictura în tehnica mozaic a capelei;

–  continuarea lucrărilor de amenajare interioară a Palatului Arhiepiscopal‑corp A;

–  demararea lucrărilor de reabilitare a corpului administrativ din curtea Gospodăriei Anexe a Centrului Eparhial, în vederea înființări unui Muzeu al Agriculturii la Dunărea de Jos;

– extinderea spațiului pentru învățământ și de cazare a elevilor, prin reamenajarea imobilului din str. Mihai Bravu, nr. 46;

–  obţinerea de fonduri structurale pentru restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei (parohiile „Sf. Apostoli“ și „Sf. Ierarh Nicolae“ din municipiul Brăila).