Bucuria Sfinţilor revărsată prin cuvântul rugăciunii

Sf. Liturghie arhierească la prăznuirea Sf. Ier. Nicolae

Cinstirea Sfinților este sursă, dar și resursă de înviere duhovnicească, întrucât darul primit de ei în ei de la Dumnezeu se revarsă cu mărinimie duhovnicească peste toți cei care deschid ușa pentru a intra „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.“

Slujirea Cuvântului, a Logosului „întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria“, este săvârșită tot prin cuvânt, o gângurire a celor ce se sârguiesc să crească în Iubirea celui Atotiubitor și Atotmilostiv, ca să pătrundă prin „vuietul Duhului Sfânt“ în bucuria Bisericii, „pridvorul Împărăției cerurilor“.

În ziua de duminică, 4 decembrie, s‑a făcut cărare Sfinților în mijlocul celor închiși la Penitenciarul Brăila, prin prezența moaștelor Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Ierarh Nicolae și prin cuvântul mângâietor și încurajator al Înaltpreasfințitului părinte Casian al Dunării de Jos. Sfinții oaspeți dimpreună cu soborul de preoți și credincioși au mers îndrumați de glasul arhipăstorului Dunării de Jos,  slujind rugăciunii inimii de la biserica ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ la biserica ,,Sfântul Ierarh Nicolae“, realizând o icoană a „Bisericii în mers“. Drumul Sfinților e un drum al celor care îl caută pe Hristos.

Aici, cuvântul plin de profunzime al Ierarhului a deschis ușile inimilor pentru a intra, la lumina lumânărilor, „Lumina lină a sfintei slave a Tatălui ceresc“ care este Hristos Domnul. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a arătat poporului că: „În Sfinți locuiește regește Iisus Hristos“ și că „Sfinții ne pot conduce la unitatea rugăciunii întru legătura păcii“. Pocăința și timpul pot fi instrumente determinante în urcușul duhovnicesc: „Când oamenii nu‑și mai plâng păcatele, plânge Domnul Iisus Hristos“ și „cât timp nu facem binele, nu avem timp. Timpul se măsoară doar cu binele făcut“. Slujbele Vecerniei, a Utreniei și a Sfintei Liturghii la ceas de priveghere au așezat în toți, slujitori și credincioși, „unitatea Duhului întru legătura păcii“ (Efeseni 4, 1).

Slujbă de priveghere în cinstea Sf. Ier. Nicolae

În seara zilei de 5 decembrie, la ceas de Vecernie, Sfântul Ierarh Nicolae a umplut de mireasma Duhului Sfânt pe toți, preoți slujitori, pelerini și închinători la Sfintele Moaște. Slujbele line, pline de pace ale Vecerniei unite cu Litia, Utreniei și al Paraclisului au picurat har și bucurie din harul și bucuria Sfântului Ierarh Nicolae, daruri cerești în inimile tuturor celor  care au venit să caute cerul pe pământ.

În ziua prăznuirii mult milostivului și blândului ocrotitor al Brăilei, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpresfințitul Părinte Arhiepiscop Casian înconjurat de un sobor de preoți și de diaconi.  Răspunsurile liturgice au fost date de corul Seminarului ,,Sfântul Apostol Andrei“. În cuvântul de învățătură, Părintele Spiritual al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a arătat:

‑  Sfântul Ierarh Nicolae a fost și este ocrotitorul juriștilor, al tinerelor fete și al familiilor aflate în dificultăți, precum și ocrotitorul corăbierilor.

‑  Copiii ucrainieni,prezenți prin colind, „porumbeii păcii“, sunt cei care au nevoie de dragostea și îmbrățișarea noastră, a tuturor.

‑  Copiii olimpici brăileni au fost premiați de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop, care i‑a felicitat pentru osteneala cea multă reflectată în performanță.

‑  În spațiul liturgic al Bisericii Sfântului Ierarh Nicolae, sărbătoarea ocrotitorului spiritual s‑a încheiat cu slujba de parastas în memoria doamnei soprane Mariana Nicolesco, în prezența soțului domniei sale, Radu Varia, și a autorităților locale.

Premierea tinerilor merituoși

‑ Ziua de sărbătoare a fost încununată cu vizitarea Colegiului Național „Nicolae Bălcescu“, unde Înalpreasfințitul Pă­rinte Arhiepis­cop a fost întâmpinat de tinerii liceului și de profesori. Bucuria colindului a fost îm­bogățită de cuvântul părintelui arhiepiscop care  a însuflețit pe cei prezenți. Îndemnul părintesc: „A avea rădăcini înseamnă a nu fi în criză niciodată“, precum stejarul, iar nu precum nufărul, a trasat o linie a statorniciei pentru perspectiva vieții. De asemenea,  mișcarea și lectura sunt medicamente antidepresive.

Toți tinerii, olimpici și se­minariști, au fost invitați de Înalt­presfințitul Părinte la agapa ,,Sfântului Nicolae“ de la Așezământul Lacu Sărat, unde fiecare a primit lecția vremii și a vieții trăite sănătos într‑o vreme în care uităm repede mesajul evanghelic. Cuvântul domnului Varia Radu către tineri a fost unul mișcător, transmis din experiența de viață a dumnealui și a doamnei soprane Mariana Nicolesco, de la care au rămas ca reper unele îndemnuri către „zmeii“ ‑ elevii ei: „Cu toții cădem, dar ne ridicăm împreună“ și „nu există competiție între voi, singura competiție adevărată este să te depășești pe tine însuți“.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate bucuriile du­hovnicești revărsate asupra preoților și credincioșilor brăileni prin mila Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh  Nicolae și prin purtarea grijii părintești a Înaltpreasfințitului Părinte Casian.

Protoiereu Ștefan Constandache