Procesiunea ,,Călători pe cărările sfinţilor“ – la Brăila: La 29 de ani de când Sfântul Nicolae ocroteşte urbea Brăilei

Procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor“ la Brăila

În anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului, în după amiaza Duminicii a XXVII‑a după Rusalii, cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi prin bunăvoinţa Înalt­prea­sfinţitului Părinte Ca­sian al Dunării de Jos, au fost aduse sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfântului Apostol Andrei în cetatea Brăilei.

Daruri pentru copiii de la Grădiniţa „Familia“ din Brăila

Manifestările au  debutat în curtea interioară a Penitenciarului din Braila, unde ierarhul Dunării de Jos împreună cu un sobor de clerici din Protoieria Brăila, în prezenţa conducerii instituţiei de detenţie, a cadrelor angajate şi a deţinuţilor, a oficiat slujba Acatistului Sfântului Ierarh Nicolae şi au fost rostite rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru sănătatea şi ajutorul celor aflaţi în acest penitenciar.După slujbă, deţinuţii s‑au închinat şi au sărutat sfintele moaşte. A urmat pro­cesiunea „Călători pe cărările sfinţilor“, unde un număr impresionant de copii şi tineri ai şcolilor şi liceelor brăilene, participanţi în cadrul programelor Hristos împărtăşit copiilor, îmbrăcaţi în portul popular specific zonei Dunării de Jos au  au pornit de la biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“, pe Calea Călăraşilor, până la biserica ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. În continuare, în biserica „Sfântul Nicolae“, chiriarhul Dunării de Jos a săvârşit slujba Vecerniei unită cu Litia, la finalul căreia a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa Sfântului Ierarh Nicolae, evidenţiind totodată rolul important pe care sfinţii îl au în viaţa credincioşilor

În ziua de 5 decembrie împreună cu membrii Comitetului parohial şi voluntarii parohiei am mers în  vizită pastoral‑misionară și filantropică la Căminul de Bătrâni „Sf. Apostoli Petru și Pavel“ din orașul Brăila, unde am dus daruri ce au constat în articole de îmbrăcăminte şi produse de igienă  pentru cei 120 de vârstnici, în valoare de 5.130 lei. În această zi, programul liturgic a început la ora 16 cu slujba Vecerniei cu Litie apoi slujba Utreniei şi Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae. Pe parcursul acestor două zile slujbele religioase au fost oficiate de părintele protopop Ştefan Costandache însoţit de un sobor de preoţi din cadrul Protoieriei Brăila

Vizită arhierească la Penitenciarul Brăila

Cinstirea Sfântului Ierarh Ni­co­lae, în ziua sa de prăznuire, a încheiat seria manifestărilor pastoral‑misionare, culturale şi so­cial‑filantropice, organizate de Ar­hi­episcopia Dunării de Jos în municipiul Brăila. Biserica închinată Sfântului Nicolae din oraş a fost neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor care au do­rit să intre în comuniune liturgică cu Înalt­preasfinţitul Părinte Arhi­epis­cop Casian şi cu preoţii ce au format soborul slujitor. Acestora li s‑au adăugat nu­me­roşi tineri şi copii, dar şi  re­prezentanţi ai autorităţilor civile şi militare din oraşul de la Dunăre. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de corul Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, care  la momentul chinonicului   a  susţinut un concert de colinde şi alte cântări bizantine specifice perioadei liturgice în care ne aflăm. La finalul Sfintei Liturghii  a avut loc  pre­mierea, de către Chiriarhul Du­nării de Jos, a 22 de tineri olim­­plici,  de la câteva   colegii şi licee din judeţul Brăila, care au obţinut rezultate deosebite la concursurile şcolare. Aceştia  au primit diploma eparhială „Tinereţe şi credinţă“, premii în bani şi cărţi de zidire sufletească, apărute la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.Un grup de copii din Ucraina au interpretat colinde cu multă emoţie şi bucurie şi au primit daruri: căciuli, fulare şi mănuşi. Ceilalţi copii prezenţi au primit în această zi daruri, 250 de pachete cu alimente şi dulciuri din partea enoriaşilor parohiei.

Peste 10.000 de credincioşi au fost „călători pe calea sfinţilor“ în cele trei zile de pelerinaj, aceştia având posibilitatea ca, în evlavie, să se închine şi să sărute moaştele Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfântului Apostol Andrei aşezate pe baldachinul special ame­najat pe esplanada din faţa bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae“.

Observăm cum cinstirea cu evlavie a moaş­telor sfinţilor, precum şi caracterul sacru al pele­ri­najului unesc pa­şii noştri văzuţi cu paşii cei nevăzuţi ai lui Dumnezeu şi ai sfin­ţilor. Astfel participarea la viaţa Bisericii, reprezintă o rugăciune  care luminează sufletul şi îl înfrumuseţează.

Pr. Iulian Iordache, parohia „Sf. Nicolae“, Brăila