Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Brăila

Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din județul Brăila

ÎÎn data de 3 octombrie 2022, a avut loc consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din județul Brăila la Așezământul Social‑Filantropic ,,Sf. Pantelimon“ – Lacu Sărat, Sala ,,Sf. Ioan Evanghelistul“.

Întâlnirea celor 100 de profesori a avut următoarea ordine de zi: Binecuvântarea și cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului  dr. Casian Crăciun; Mesajul dlui conf. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector General pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Educației; Scurtă alocuțiune a dnei prof. Elena Luminița Tudor, inspector general al ISJ Brăila și prezentarea principalelor noutăţi ale curriculumului la disciplina Religie, Inspector de specialitate prof. Elena Cocîrlea. Tematica abordată a vizat:

– Diagnoza procesului edu­ca­­țio­nal 2021‑2022 (Obiectivele pro­puse, Încadrarea personalului didactic; Inspecția școlară; Aspectele vizate la inspecții; Aspectele constatate la inspecții; Examenele na­ționale; Activitățile metodice; Cercurile pe­­dagogice; Reperele me­todologice la clasa a IX; Cursurile de for­mare; Olimpiadele șco­lare și Activitățile ex­­tracurriculare ‑ Con­­curs eseuri – Sf. Ni­­co­lae; Concurs icoa­ne – Duminica Or­­to­doxiei, Simpozio­nul ,,Teologie în contem­po­raneitate“, Activități în partene­riat cu Biserica Parohială, Pelerinaje și Procesiuni, Premiere elevi);

– Prioritățile educației pentru anul școlar 2022‑2023 (Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X a în anul școlar 20222023 și Aplicarea curriculumului național: planuri cadru, programele și manualele școlare);

– Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăță­mânt în anul școlar 2022‑2023 (Structura anului școlar  20222023 (OM nr. 3505/31.03.2022); Metodologii ale examenelor naționale 2023; Implementarea Regulamentului – cadru de organizare a învățământului preuniversitar – OME nr. 4183/04.07.2022 – elemente de noutate; Precizări privind perfecționarea prin grade didactice în anul școlar 20222023; Planificarea și proiectarea didactică; Proiectarea unității de învățare);

– Recomandări privind Aplicarea curriculumului la disciplina religie centrat pe formarea competențelor specifice; Rolul motivației în realizarea unui climat favorabil în sala de clasă; Abordarea incluzivă a educației religioase a copiilor cu CES; Formarea continuă între deziderat și realitate; Colaborarea dintre Școală, Comunitate și Biserică în formarea pentru viață a tinerilor);

– Analiza de nevoi (Puncte tari – metodist prof. gr. I Gabriela Ion; Puncte slabe – metodist prof. gr. I Victoria Ferescu; Riscuri/Amenințări – metodist prof. gr. I Asimina Negulescu; Oportunități – metodist prof. gr. I Stănescu Liliana);

– Așteptări de la profesorul de religie (ale elevilor, colegilor de cancelarie, părinților, preoților parohiilor partenere), prezentate de dl prof. gr. I Daniel Ion.

În partea a doua a întâlnirii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a vorbit celor prezenți despre ora de religie, definind‑o ca ,,un prilej de sinteză între promotorii spiritualității, culturii și iubitorii de educație“. Vitalitatea orei de religie a fost exprimată și de elevii prezenți, despre care Înaltpreasfințitul a afirmat ,,că nu trebuie doar să‑i ascultăm, ci să‑i și urmăm în căutările lor, care vin din iubirea de Dumnezeu, dra­gostea părinților lor, a profesorilor de religie și a solidarității dintre ei“.

Și cuvântul de încurajare al dnei Elena Luminița Tudor, inspectorul general al ISJ Brăila, ne‑a atenționat că ,,Școala rămâne pentru toți, o experiență de viață, prin care să trecem frumos cu bunătate, sinceritate, lumină și iubire“.

Elevii și‑au exprimat bucuria și mulțumirea față de prezentarea gândurilor și experiențelor de viață împărtășite de cei prezenți.

Pentru toți, cei implicați în educație, dorim un an școlar frumos, binecuvântat de Dumnezeu cu rezultate tot mai bune, de care să ne bucurăm cu toții.

Prof. Elena Cocîrlea,

Inspector pentru disciplina Religie