Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Galaţi. Un nou început!

Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din județul Galați

Cu binecuvântarea Înalt­­preasfințitului Pă­rinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, luni, 10 octombrie 2022, s‑a desfășurat consfătuirea din acest an școlar a profesorilor de religie din județul Galați.

Activitatea a debutat cu un moment de rugăciune în catedrala arhiepiscopală, moment mult așteptat, având în vedere faptul că în ultimii doi ani întâlnirile noastre au fost doar virtuale iar comuniunea din fața Sfântului Altar are rolul de a întări trăirea duhovnicească, atât de necesară unui bun profesor de religie.

După rugăciunea de mul­țumire și de binecuvântare a noului an școlar, întrunirea a continuat în cadrul Universității Dunării de Jos la care au participat cei aproape 150 de profesori, elevi de la cele mai prestigioase unități de învățământ liceal din orașul de la Dunăre, precum și preoții din Protoieria Galați.

Întraga activitate a fost coordonată de ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a evidențiat aspectele practice ale predării religiei în școli, necesitatea rugăciunii în viața elevilor, „redescoperirea energiei lăuntrice pe care ne‑o dă Hristos Domnul prin rugăciune“, citirea Sfintei Scripturi, dezvoltarea unor grupuri de rugăciune. De asemenea, Înaltpreasfințitul Casian a subliniat importanța activităților cu tinerii, activități coordonate de profesorii de religie și de preoții din grupurile de cateheză, activități iniţiate chiar de tinerii liceeni la azilurile de bătrâni, la Așezămintele „Sf. Vasile“ și „Sf. Spiridon“, precum și alte activități tinerești, care să atragă elevii către o viață creștină adevărată, ca alternativă la realitatea zilelor noastre.

Ca inspector școlar pentru disciplina religie, am prezentat participanților noutățile anului școlar 2022‑2023 privind asigurarea aplicării corecte a legislației în vigoare pentru disciplina Religie și instruirea cu privire la aplicarea noilor repere metodologice la clasa a X‑a,  prioritățile educației pentru anul școlar 2022‑2023, cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ,   modificarea/adaptarea/elaborarea de regulamente‑specifice și precizări privind olimpiadele și concursurile școlare, activitățile metodice pentru anul școlar 2022‑2023,  discuții pe baza noului ROFUIP privind notarea elevilor și noua structură a anului școlar.

Părintele protopop Valentin Rădoi  a evidențiat faptul că Biserica și Școala sunt chemate să ofere copiilor și tinerilor, pe lângă știință și educație, sens sau speranță pentru a trăi viața în comuniune de iubire și prețuire reciprocă. Profesorul de religie este un apostol al Bisericii. Misiunea sa la catedră este similară cu cea a preotului, și anume aceea de a modela sufletele tinerilor și de a le pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Câțiva dintre elevii prezenți au subliniat, în scurte alocuțiuni, importanța orei de religie în viața tinerilor. Aflați la începutul integrării lor în societate, ei au nevoie de îndrumare, una foarte eficientă în acest sens fiind educaţia religioasă. Aceasta facilitează tinerilor accesul către noţiunile de morală şi etică, necesare unui tânăr pentru a deveni un bun creştin, dar şi în egală măsură un bun cetăţean. Pe lângă însuşirea principalelor învăţături de credinţă, tradiţii şi evenimente religioase, elevii dobândesc şi deprinderi, obişnuinţe spirituale, care îi înalţă, îi fac mai buni, mai  responsabili, fiind un rezultat al dragostei lui Dumnezeu pentru oameni şi răspunsul credinciosului la chemarea divinităţii.

La rândul său, părintele Tiber Robert, inspector eparhial în cadrul Biroului de cateheză şi activităţi cu tineretul a vorbit despre programele eparhiale organizate pentru și împreună cu aceștia.

Prezent la activitate prin intermediul tehnologiei, prof. dr. Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației, a avut o intervenție online prin care a arătat că  ora de religie reprezintă momentul în care elevii au prilejul să descopere principiile evanghelice, darurile credinței și viețile sfinților ca modele demne de urmat. Inspectorul Vasile Timiș i‑a îndemnat pe profesori să abordeze noile perspective din psihologia religiei prin conștientizarea modului în care, pe plan cultural, atât la nivel național, cât și european și internațional, trăirile religioase au un impact puternic asupra vieții de zi cu zi. De asemenea, influențează și relaționarea dintre oameni, putând determina, din punctul de vedere al implicațiilor și al valențelor, relații și atitudini care să împlinească informațiile și conținuturile religioase asumate la clasă.

Întâlnirea s‑a încheiat cu spe­ranța că ora de religie este nu doar o provocare ci este o oră în care profesorul de religie ar trebui să‑și asculte elevii și, mai mult decât atât, să devină un suport pentru emoțiile constructive ale acestora, căci „susținărtorii orei de religie sunt tinerii“ (Înalt­­preasfințitul Pă­rinte Casian al Dunării de Jos).

Prof. Maria Magdalena Oprișan,

Inspector pentru disciplina Religie