Proiectele bisericeşti pentru anul 2020 în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Ședința de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sâmbătă, 8 februarie, la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos au avut loc lucrările Adunării eparhiale. Şedinţa forului deliberativ eparhial s‑a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Arhiepiscop Casian, în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu“.

Evenimentul a debutat cu participarea membrilor la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală, la finalul căreia Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi­epis­cop Casian a oficiat slujba de Tedeum şi a rostit rugăciuni speciale pentru ajutor de la Dumnezeu în noul an, dragoste sinceră faţă de aproapele şi unitate între noi toţi.

Şedinţa propriu‑zisă a început în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ a Centrului eparhial cu rugăciunea şi cuvântul de deschidere al ierarhului. În continuare, Arhiepiscopul Dunării de Jos a prezentat hotărârea Sfântului Sinod prin care 2020 a fost proclamat drept Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, după care a susţinut o prelegere despre satul românesc ca loc de plămădire a existenţei noastre, dar şi despre familie, locul principal al creşterii şi dezvoltării noastre armonioase, evidenţiind reperele educaţiei creştine şi principalele programe cu tinerii realizate în anul 2019, în eparhie.

Totodată, Înaltpreasfinţitul Pă­­­­rin­te Casian a prezentat forma con­­solidată a Statutului pentru or­ga­nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Regula­mentul administrării bunurilor bisericeşti.

După dezbaterile pe comisii, a urmat prezentarea activităților pe fiecare comisie, prezentându‑se, în plenul lucrărilor, realizările, dar, mai ales, proiectele din acest an.  Proiecte pe care le reținem aici:

Sectorul pastoral‑misionar şi mediatic

Ședința de lucru a Consliului Eparhial

– aplicarea la nivel eparhial, protopopesc, parohial şi mănăstiresc a Hotărârii Sfântului Sinod nr. 11.7777/2019, cu privire la proclamarea anului 2020 ca „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor“, precum şi „Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români“;

planificarea, pregătirea şi abordarea cu maximă responsabilitate, în cadrul fiecărei comunităţi parohiale, prin predici şi cateheze, a unor teme specifice anului 2020, precum: Repere biblice şi patristice pentru pastoraţia familiei creştine; Provocări şi soluţii pentru o pastoraţie eficientă a părinţilor şi copiilor în societatea contemporană; Implicarea copiilor şi a tinerilor în activităţile parohiei ‑ bucurie eclezială şi şansă de revigorare spirituală a misiunii Bisericii; Filantropia creştină ‑ componentă esenţială a activităţii Bisericii; Filantropi ortodocşi (clerici, monahi şi mireni) de ieri şi de astăzi;

– la nivelul fiecărui protopopiat se vor organiza, trimestrial, schimburi de experiență, întâlniri ale familiilor preoţeşti pentru împărtășirea experienței de viață, în familie și în comunitate;

– sprijinirea preoţilor din parohiile rurale prin repararea, igienizarea şi mobilarea locuinţelor de serviciu cu cele necesare pentru familia slujitorului, precum şi prin sprijinirea doamnelor preotese în găsirea unui loc de muncă, în localitate ori în apropiere de aceasta;

– continuarea evidenţierii activităţilor bisericeşti prin mijloacele mass‑media ale Patriarhiei Române;

– identificarea marilor filantropi, în vederea transmiterii la nivel local şi naţional a unor materiale media despre activităţile de ajutorare desfăşurate de aceştia;

– identificarea, la nivel parohial, prin protopopiatele eparhiei, a unor preoţi care desfăşoară activităţi filantropice reprezentative şi a altor credincioşi filantropi, pentru realizarea de interviuri sau reportaje;

dezvoltarea voluntariatu­lui prin implicarea tinerilor şi a altor credincioşi în lucrarea de identificare, de cunoaştere şi de promovare a familiilor cu mulţi copii, a copiilor cu posibilităţi materiale reduse, dar cu rezultate excepţionale la învăţătură pentru a putea fi mediatizate în acest an;

continuarea programului de realizarea a unor scurtmetraje de la evenimente majore, în special de la cele sociale, educaţionale şi culturale şi postarea acestora pe site‑ul şi pagina de facebook ale eparhiei;

– continuarea realizării unor site‑uri şi pagini de facebook la protoierii, parohii şi centre sociale în care să fie postate activităţile desfăşurate, în special cele social‑filantropice, culturale şi edu­cative.

Sectorul social‑filantropic

Slujbă de Tedeum în deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale

ajutorarea familiilor cu mulţi copii, prin activităţi socio‑educaţionale, prin acordarea de ajutoare/burse, îmbrăcăminte, încălţăminte etc.;

 desfăşurarea de activităţi socio‑educaţionale şi culturale, în cadul aşezămintelor bisericeşti, prin implicarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, a celor care sunt din familii monoparentale, precum şi a persoanelor vârstnice;

continuarea campaniilor socio‑medicale Sănătate pentru sate(deplasare cu echipe de medici în localităţile rurale) şi „O picătură de sânge salvează o viaţă!“ (donare de sânge);

 ajutorarea vârstnicilor din mediul rural (ajutoare pentru spitalizare, medicamente sau în­tre­ţinere materială), în special a celor care au copiii plecaţi în străinătate.

Sectorul cultu­ral‑educa­țio­nal și activități cu tineretul

La Seminarul Teologic „Sfân­tul Apostol Andrei“ din Ga­lați se va desfăşur, în noiembrie 2020, a XX‑a ediție a Simpozionului Național interseminarial, dedicat tematicii Anului omagial 2020 ‑ „al pastoraţiei părinţilor şi copiilor“ şi „Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români“;

susținerea  și pregătirea ele­vilor din seminariile şi liceele de Teologice Ortodoxă, pentru par­ticiparea cu rezultate bune la Olimpiada de Religie, între 22‑26 aprilie a.c., din  municipiul Botoşani;

Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Galaţi va iniția și organiza manifestări academice şi publicaţii prin care vor fi evidenţiate eforturile care se fac  pentru menținerea, în Eparhia Dunării de Jos, a unei armonii în pastoraţia părinţilor şi a copiilor, susţinând continuitatea familiei (copii, părinţi, bunici), potrivit tradiţiei şi spiritualităţii româneşti; vom căuta răspunsuri la provocările contemporane şi vom comemora  filantropii ortodocşi români de ieri şi de astăzi, ca pilde pentru filantropia contemporană;

organizarea  Simpozionului Naţional dedicat Anului omagial 2020 ‑ „al pastoraţiei părinţilor şi copiilor“ şi „Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români“ (aprilie);

susținerea sesiunii naţionale de referate studenţeşti (mai);

dezbateri în cadrul Cercului de patristică al Departamentului Teologic (întruniri lunare, pe tot parcursul anului 2020);

dezbateri şi lansări de carte în cadrul Centrului de cercetare „Sfinţii Trei Ierarhi“ (întruniri lunare, pe tot parcursul anului 2020).

Acreditarea programului de studii ‑ Master „Spiritualitate Ortodoxă şi Asistenţă Socială“.

În susținerea orei de Religie:

Membri ai Adunării Eparhiale

vor fi organizate cursuri de formare metodică și cercuri metodico‑pedagogice, în conformitate cu Programul ‑ cadru al Anului omagial şi comemorativ 2020;

implicarea elevilor în activităţi practice de exprimare a învăţăturii de credinţă creştin‑ortodoxă: organizarea de voluntariate, excursii, jocuri şi lecturi în cadrul parteneriatului Familie ‑ Biserică ‑ Şcoală, antrenarea lor la slujbele religioase, la viața  parohiei;

tratarea interdisciplinară a tematicii din programă școlară, prin legături cu Istoria, Limba şi literatura română, Geografia, Edu­cația muzicală, Educația plastică, utilizând tehnici moderne de lucru;

realizarea unor culegeri de texte, materiale filocalice adaptate pentru temele programelor analitice (mai ales la clasele de liceu), dar şi pentru a răspunde la marile întrebări existenţiale pe care şi le pun tinerii cu privire la cosmologie şi antropologie;

implicarea cadrelor didactice de la disciplina Religie, în desfăşurarea cenaclurilor literare iniţiate de ÎPS Părinte Arhiepis­cop, cce vor fi organizate lunar, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în cele trei municipii.

 Biroul catehetic eparhial:

vor fi continuate activităţile în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila şi cu şcolile care reprezintă risc de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;

periodic, vor fi organizate în­tâl­niri duhovniceşti cu părinţi şi copii pe tema Anului omagial 2020;

vor forma liceeni pentru activitățile de voluntariat şi edu­catori‑animatori în vederea organizării de programe recreativ‑sportive;

organizarea de către tineri a unor activităţi filantropice, în folosul unor colegi cu probleme de sănătate;

continuarea programelor eparhiale dedicate copiilor şi tinerilor, pentru perioada vacanţei de vară: „Tabăra din pridvorul Bisericii“, „Lumina vie a mănăstirii în inima copilăriei“ şi „Evadând din virtual în oraşul tău natal“; va fi lansat proiectului eparhial „Familia între tradiţie şi înnoire“. Toate aceste proiecte vor fi organizate în 17 locații din ADJ;

Întâlnirea ÎPS Părinte Arhiepiscop cu monahi și monahii din mănăstirile eparhiei

organizarea unui festival „Hristos împărtăşit copiilor“ în care să fie evidenţiate şi premiate toate grupurile catehetice, participante la Concursul Naţional Catehetic ‑ 2020 ‑ „Iubirea lui Hristos, în familia mea“.

Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos:

identificarea de noi surse de finanțare pentru Muzeul Eparhial și pentru susținerea unor activități cu rol de formare cultural‑spirituală;

Organizarea unor expuneri tematice și evocări Filantropi de ieri și de astăzi  în Eparhia Dunării de Jos;

expoziție temporară dedicată Anului omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români ‑ Dăruind, vei dobândi‑  Filantropi la Dunărea de Jos, în colaborare cu Muzeul Carol I, Brăila, Muzeul de Istorie Paul Păltânea, Galați și Muzeul de Istorie Teodor Cincu, Tecuci; 

proiect inedit pentru Noaptea Muzeelor ‑ 2020: expoziția temporară: Arta de a dărui. Picasso, Matisse, Dali, Klimt, din colecția George Șerban;

organizarea celei de a II‑a ediții a Festivalului dedicat Zilei Internaționale a Iei, evidențiind importanța păstrării, transmiterii și valorificării comorilor de creației tradiționale și a folclorului autentic, specific locuitorilor zonei Dunării de Jos;

în plan științific, vom continua realizarea documentației pentru obiectele de patrimoniu (62, din care: 365 ‑ carte; icoană ‑ 200; textile ‑ 57); de asemenea sunt propuse spre restaurare 5 volume de carte veche și 31 de icoane.

Sectorul economic‑finaciar

conformarea întregii acti­vități patrimoniale la nivelul tuturor unităților bisericești din Eparhie, potrivit prevederilor Regulamentului Administrării Bunurilor Bisericești;

intensificarea demersurilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra imobilelor confiscate, precum și de intabulare a bunurilor bisericești prin cooptarea unor juriști și avocați cu experiență în domeniu, ținând cont de complexitatea respectivului demers;

o permanentă preocupare, la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din Eparhie, pentru respectarea prevederilor B.V.C. – 2020, privind reducerea cheltuielilor la capitolele cu întreţinerea şi utilitățile, iar la celelalte încadrarea în limitele bugetare din anul 2019;

continuarea susținerii familiilor preoților din mediul rural, cu mai mulți copii, din zone defavorizate și a șantierelor de la bisericile respective prin programele filantropice eparhiale: „Păstorul cel Bun și Milostiv“ și „Râvna Casei Tale, Doamne“.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești

 – continuarea reabilitării fațadelor Catedralei Arhiepiscopale;

construirea unei clopotnițe la Centrul Eparhial;

continuarea lucrărilor la Așezământul social‑filantropic „Sf. Mc. Pantelimon“ ‑ Lacu Sărat, județul Brăila, respectiv, pictura, în tehnica mozaic a capelei;

continuarea programului de construire, la fiecare parohie, acolo unde este cazul, a unei case parohiale, precum și dotarea cu sisteme de încălzire pentru bisericile parohiale;

atragerea de fonduri structurale pentru restaurare și punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei.

Sectorul editură – tipografie

Publicaţii închinate Anului omagial 2020:

Familia creştină astăzi“;

Album al familiilor preoţeşti din eparhie, cu mulţi copii;

Filantropi de ieri şi de azi la Dunărea de Jos;

Aşezăminte filantropice şi culturale bisericeşti din Arhi­epis­copia Dunării de Jos;

Publicaţii pastorale, misionare şi culturale:

 † ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, „De la Betleem la Emaus. Scrisori pastorale la Naşterea şi Învierea Domnului“;

† ÎPS Casian, Arhiepis­copul Dunării de Jos, „La lumina opaiţului“, vol. 3;

Trei modele de pastoraţie recentă: preoţii Boris Dumănescu, dr. Neculai Grosu şi Gheorghe Bu­ruiană;

Publicaţii cu subiecte istorice:

– Mănăstirea Adam, documente, însemnări, inscripţii, descrieri şi repere biografice inedite;

–  Biserici din Eparhia Dunării de Jos, în anul 1921;

Lucrări de serie:

– Pastoralele de Sfintele Paşti şi de Naşterea Domnului ale Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun;

– Biserică, Misiune, Slujire vol. 20;

– Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XI;

– Reflecţii ale tinerilor despre satul românesc – mărturii despre preoţi, învăţători şi primari gospodari;

editarea periodicului eparhial „Călăuză Ortodoxă“,  în al XXX‑lea de activitate neîntreruptă;

alte albume, cataloage de expoziţie, calendare bisericeşti, pliante, broşuri ş. a.