La Brăila, 50 de semeni în grija Sfântului Ioan Casian

Slujbă de mulțumire la Centrul social „Sfântul Ioan Casian“ din Brăila

În municipiul Brăila, la Cantina socială ce este aşezată sub ocrotirea Sfântului Ioan Casian a fost săvârşită în ziua de 28 februarie, o slujbă de mulţumire şi s‑a organizat o agapă de hram pentru cele 50 de persoane asistate, provenite din familii cu mulţi copii sau cu venituri reduse, între care copii, vârstnici şi persoane singure. Persoanele asistate în cadrul acestui Centru social primesc de luni până vineri, câte o masă caldă, la prânz, iar pentru ziua de sâmbătă la este oferită pentru acasă, hrană rece.

De asemenea, în urma protocolului încheiat cu Selgros Brăila, asistaţii sociali se bucură, prin programul „Masa bucuriei“, şi  de un consistent supliment alimentar.

În cadrul Centrului so­cial se derulează şi diverse ateliere şi activităţi edu­cative, ce au ca scop oferirea unui cadru adecvat de petrecere a timpului liber şi de educaţie pentru copii proveniţi din familiile asistate social, înscrise pe listele de beneficiari ai cantinei.

Semeni în grija Sfântului Ioan Casian

Cu sprijinul Centrului Eparhial, în ultima perioadă, Centrul social s‑a aflat într‑un amplu proces de reparaţii şi modernizare, atât la interior, cât şi la exterior, prin lucrări de reparaţii a şarpantei şi învelitoarei, de refacere a faţadei, de sistematizare a curţii interioare, de înlocuire a instalaţiei electrice şi de aplicare a zugrăvelii. Valoarea totală a lucrărilor efectuate şi recepţionate a fost de 224.075,68 lei.

Tot în ultima perioadă, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a alimentelor şi de preparare a hranei calde, s‑au făcut investiţii pentru achiziţia unor echipamente profesionale noi, valoarea acestora ridicându‑se la suma de 22.184 lei.

Lucrarea de întrajutorare a semenilor noştri aflaţi în nevoi, desfăşurată la această cantină, se află sub directa supraveghere a Sectorului Social‑filantropic al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Pr. Rareş Bucur