Conferinţa semestrială de primăvară, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Clerul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, întrunit în conferința preoțească semestrială

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, întregul cler al Eparhiei Dunării de Jos s‑a întrunit în conferinţa semestrială de primăvară.

Acest eveniment a reunit în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi toţi slujitorii sfintelor altare din eparhie.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită sub protia Înalt­prea­sfinţitului Părinte Dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de slujitori.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Episcop Melchisedec Ștefănescu, de la a cărui trecere la Domnul s‑au împlinit anul acesta 126 de ani.

Lucrările şi dezbaterile propriu‑zise ale conferinţei s‑au desfăşurat anul acesta tot în sfântul locaş. Invitat de onoare la acest eveniment a fost distinsul părinte Viorel Ioniţă, profesor la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti şi fost director de studii al Conferinţei Bisericilor Europene de la Geneva.

Conferinţa a fost deschisă de Înaltpreasfinţitul Părinte dr.    Casian, care, după ce l‑a prezentat pe distinsul părinte profesor preoţimii de la Dunărea de Jos, a subliniat importanţa unităţii de credinţă, afirmând că unitatea de credinţă îşi are izvorul în mărturisire: „Este o ocazie deosebită de a uni rugăciunea şi Liturghia, care este izvorul slujirii, cu teologia lucrătoare, cu teologia care stă la baza mărturisirii noastre de credinţă ortodoxă strămoşească. De aceea afirmăm că izvorul unităţii  de credinţă este mărturisirea“.

Prelegerea părintelui profesor dr. Viorel Ioniţă s‑a intitulat: Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi. Unitatea de credinţă ca bază a unităţii de limbă şi de neam.

În cadrul cuvântului său, părintele profesor a subliniat importanţa unităţii de credinţă, în special în lumina hotărârilor luate de delegaţiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale la Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc în Creta, în anul 2016. Totodată, invitatul a împărtăşit celor prezenţi şi vasta experienţă dobândită în cadrul dialogurilor pan‑ortodoxe sau interconfesionale, dialoguri care au oferit prilejul unei mărturisiri clare şi sincere a credinţei ortodoxe.

În continuare, mai mulţi preoţi înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului I în preoţie, au avut intervenţii la tema susţinută, prin prezentarea unor succinte referate în cadrul cărora au fost expuse elemente definitorii cu privire la importanţa unităţii de credinţă şi de neam.

După săvârşirea unei slujbe de pomenire pentru făuritorii Marii Uniri, Chiriarhul Dunării de Jos a încheiat lucrările conferinţei, mulţumind distinsului invitat, pentru prezenţa la acest eveniment.

Pr. drd. Alexandru Bulgaru