Constituirea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos mandatul 2018-2022

Ședința de constituire a Adunării Eparhiale pentru perioada 2018-2022

După ce în data de 26 aprilie 2018, în cadrul celor zece colegii electorale preoţeşti şi mireneşti din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s‑au desfăşurat lucrările pentru alegerea membrilor clerici şi mireni în Adunarea eparhială, marţi,  30 mai 2018, în conformitate cu prevederile art. 88, lit. e) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ca urmare a convocării făcută de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun, a avut loc şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepisco­piei Dunării de Jos, pentru perioada 2018 – 2022.

Şedinţa a început cu oficierea unei Te‑Deum în Catedrala Arhiepiscopală, după care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi­episcop a invitat distinşii membri aleşi ai Adunării Eparhiale, în Sala bibliotecii „Arhiepiscop Antim Nica“ din clădirea administrativă a Centrului Eparhial.

În deschiderea lucrărilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a salutat pe cei prezenţi şi i‑a felicitat pentru alegerea în noua structură a Adunării Eparhiale, prin votul clericilor şi al mirenilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. S‑a remarcat, pe bună dreptate, faptul că membrii aleşi ai Adunării Eparhiale sunt personalităţi recunoscut ale vieţii academice, cultural‑educaţionale şi social‑economice din ambele judeţe ale Eparhiei, dar care au şi o implicare deosebită în viaţa bisericească, participând periodic la sfintele slujbe şi sprijinind activ comunităţile parohiale din care provin.

Înaltpreasfinţia Sa a amintit că ne aflăm în Anul omagial al unităţii de neam şi credinţă şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918, adresând tuturor celor prezenţi rugămintea de suflet pentru a contribui, din poziţiile înalte şi responsabilităţile diferite pe care le au în societate, la sporirea comuniunii şi a unităţii spirituale dintre fiii Eparhiei noastre:  „Spaţiul Arhiepiscopiei Dunării de Jos trebuie să devină o şansă spiritual–culturală, dar şi social‑economică prin consolidarea unităţii dintre cele două judeţe Galaţi şi Brăila. Nu trebuie ridicate bariere artificiale, ci trebuie întărită cooperarea în toate domeniile: cultură, educaţie, industrie, agricultură, sănătate şi, mai ales, în mediul academic, având în vedere faptul că aici sunt oameni fideli pământului acestuia.

După ce s‑a constatat realizarea cvorumului necesar, conform art. 93 (3) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, membrii aleşi ai acestui for de conducere eparhială au prezentat Chiriarhului locului mandatele primite din partea colegiilor şi au verificat dosarele ce cuprind actele electorale,  fără a se fi constatat nereguli sau contestaţii. Prin întrunirea cvorumului şi prin respectarea prevederilor statutare şi regulamentare în legătură cu întocmirea mandatelor ce au fost prezentate de către noii membri, ÎPS Părinte Preşedintele a declarat Adunarea Eparhială valabil constituită.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost desemnate, la propunerea ÎPS Arhiepiscop Casian, componenţa celor cinci comisii ale Adunării Eparhiale, precum şi membrii onorifici ai Adunării Eparhiale, membrii Adunării Eparhiale votând pentru aprobarea acestor propuneri. ÎPS Preşedinte a dat citire atribuţiilor Adunării eparhiale cuprinse în art. 92, lit. a) – m) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Au urmat propunerile pentru delegarea a trei reprezentanţi în Adunarea Naţională Bisericească.

Un alt capitol important l‑a reprezentat stabilirea com­ponenţei noului Consiliu Eparhial, desemnarea membrilor Con­sistoriilor eparhial şi monahal, precum şi propunerea unui cleric, reprezentant al eparhiei în Consistoriul Mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei.

ÎPS Părinte Arhiepiscop a prezentat noilor membri ai Adunării Eparhiale câteva din proiectele aflate în curs de derulare în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în special cele legate de „2018 – Anul Omagial al Unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“.

În partea finală a şedinţei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a mulţumit pentru procesul electoral care s‑a desfăşurat foarte bine şi transparent, subliniind faptul că „Adunarea Eparhială este o structură asemănătoare unei orchestre care interpretează o simfonie sau unui cor armonizat, după cuvântul Sfântului Ignatie Teoforul, cel ce ne învaţă că preoţii şi credincioşii împreună cu episcopul sunt precum coardele cu chitara, care intonează armonios aceeaşi melodie. Pentru aceasta Îl avem  ca model pe Domnul Iisus Hristos, Care este Păstorul cel Bun ce are grijă de oile Sale, mai ales de cele rătăcite. Să nu uităm, de asemenea, că Unirea cea Mare a românilor de acum 100 de ani s‑a realizat tot prin astfel de structuri, unde se adunau personalităţi care aveau cele mai frumoase gânduri şi sentimente pentru Biserică şi Naţiune.

Trebuie să învăţăm să ne bucurăm unii de alţii! Biserica Ortodoxă Română ştie că vocea laicatului e mai bine ascultată astăzi decât cea a clerului. Atâta fericire avem cât loc căpătăm în sufletele oamenilor! În programele noastre eparhiale educaţia tinerilor este cel mai important lucru. Totodată, să învăţăm de la cei ce lucrează câte ceva în filantropie şi în sănătate (cum a fost recenta campanie pentru donarea de sânge). În Biserică trebuie întotdeauna să fim atenţi la sufletul şi nevoile semenilor noştri, să ne convertim la proiectele care se adresează slujirii celor aflaţi în lipsuri şi în suferinţă!“, a spus în finalul cuvântului său ÎPS Părinte Arhiepiscop.

Pr. Gelu Aron, Consilier administrativ-bisericesc