,,Frumuseţea Creaţiei este rezumată de frumuseţea veşmântului unei biserici”

În data de 13 iunie 2010, parohia „Eremia Grigorescu”, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, s-a aflat în sărbătoare. Ierarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, înconjurat de un numeros sobor de preoţi de la parohiile învecinate sub conducerea pc. protoiereu de Tecuci, pr. Gheorghe Joghiu, şi în prezenţa unui mare număr de credincioşi, a săvârşit sfinţirea picturii bisericii cu hramul „Sfântul Proroc Ilie şi Sfântul Ierarh Nicolae” a acestei parohii, prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir.

„Pictura, veşmântul bisericii”

În mijlocul copiilor participanţi la proiectul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor”
În mijlocul copiilor participanţi la proiectul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor”

După împlinirea rânduielii de sfinţire a picturii, momentul de sărbătoare a continuat cu slujba Sfintei Liturghii arhiereşti, oficiată pe un podium special amenajat în curtea bisericii. După otpust, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură, din care spicuim: „În duminica purtării de grijă a Dumnezeieştii Pronii învăţăm din lucrarea lui Dumnezeu care este frumuseţea şi actul iubirii Sale pentru noi, oamenii.

Evanghelia de astăzi ne arată puterea lui Dumnezeu în frumuseţea creaţiei, frumuseţe care este asemenea unui veşmânt. Tocmai veşmântul împărătesc este veşmântul cu care Dumnezeu înveşmântează florile, câmpurile şi această frumuseţe o preia într-o biserică pictura.

Pictura este veşmântul plin de frumuseţe  al Împărăţiei lui Dumnezeu. De aceea, în această duminică a frumuseţii s-a sfinţit biserica aceasta cu hramul «Sf. Mare Ierarh Nicolae, Făcătorul de minuni şi Sf. Proroc Ilie Tesviteanul». Să Îl rugăm pe Hristos-Domnul, mai ales atunci când participăm la sfinţirea unei biserici, când rugăciunile pentru sfinţire ne învaţă să primim şi noi acelaşi dar al sfinţeniei, deci şi noi să ne înnoim! Această înnoire sufletească să ne ajute să înţelegem şi mai bine ce înseamnă chemarea înţeleaptă a Sfintei Biserici: «Căutaţi, mai întâi, Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă!», căci «degeaba vă îngrijiţi, căci nu puteţi adăuga voi înşivă niciun cot la statura voastră!».

Să ne ajute Hristos-Domnul ca primind hrana spirituală şi înnoindu-ne veşmântul credinţei noastre la această zi de sfinţire să putem contempla frumuseţea creaţiei, care e rezumată în frumuseţea veşmântului unei biserici, care este întotdeauna icoana Împărăţiei lui Dumnezeu. Omul, creaţia şi Biserica sunt împreună o singură icoană a purtării de grijă a lui Dumnezeu, o singură icoană a frumuseţii care este şi icoana raiului!”.

Premierea tinerilor participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”

Sfinţirea bisericii
Sfinţirea bisericii

Un alt moment deosebit l-a constituit premierea, la finele anului şcolar 2009-2010, a tinerilor merituoşi din parohie care au participat la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” şi care au dat răspunsurile la sfânta slujbă, inclusiv citirea Apostolului. Cu acest prilej, în prezenţa primarului comunei şi a directorului şcolii din localitate, copiii au primit din mâinile ÎPS Arhiepiscop Casian diplome şi premii constând în broşuri, iconiţe şi dulciuri.

Pc. pr. paroh Nicolae Ciobanu a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale şi tuturor ostenitorilor care au contribuit la înfrumuseţarea sfântului lăcaş pentru binecuvântarea acestei zile, care va rămâne înscrisă în memoria tuturor credincioşilor din parohia „Eremia Grigorescu”: „Primul gând la această mare sărbătoare pentru parohia noastră este de a mulţumi Bunului Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să trăim împreună, în comuniune, această mare bucurie. În al doilea rând, îmi îndrept gândul către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian care, prin purtarea sa de grijă, astăzi a pecetluit jertfa, dragostea, credinţa şi nădejdea înscrise pe fiecare cărămidă a bisericii ce reprezintă Trupul tainic al Mântuitorului Hristos.

Vreau să mulţumesc şi pictorului acestui sfânt lăcaş, dar mulţumesc în mod deosebit şi dumneavoastră, tuturor, pentru că dacă ar fi să parafrazez pe un părinte care învingea asprimea gerului cu dogoarea rugăciunii, şi dumneavoastră aţi reuşit să învingeţi dogoarea vremii prin puterea credinţei şi adierea Duhului Sfânt.”
Pentru strădania de a înnoi sfântul lăcaş de rugăciune, pc. sa a fost hirotesit întru iconom. Toţi cei prezenţi la sărbătoare au participat apoi la agapa oferită cu această ocazie de către comunitatea din Eremia Grigorescu.

Tot în aceeaşi zi, biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Voievod Ştefan cel Mare” din parohia Umbrăreşti-Deal a primit binecuvântarea arhierească pentru slujire, fiind  binecuvântate cu agheasmă altarul împreună cu catapeteasma. Credincioşii prezenţi au primit iconiţe din partea ÎPS Arhiepiscop.

Date istorice despre parohie

Localitatea Umbrăreşti-Deal, aşe-zată pe DN 25 Tecuci-Galaţi, s-a format din localităţile răzeşeşti Umbrăreşti şi, respectiv, Torceşti, aşezate geografic de-a lungul râului Bârlad.  Din cauza deselor inundaţii şi a revărsărilor de ape, mare parte din familii şi-au construit case în zona mai ridicată, ferită de inundaţii. După Al Doilea Război Mondial numărul familiilor a crescut şi prima lor grijă a fost să construiască Şcoala „Sf. Stelian”, existentă şi astăzi.

În condiţiile noilor mutaţii sociale de după 1989, un fiu al satului, arhim. Isaia Ţugurlan (trecut la cele veşnice în 2001), a avut dorinţa sfântă de a zidi un sfânt lăcaş în satul natal. Un bun creştin, pe nume Hamza Constantin, a donat locul şi, în urma demersurilor făcute şi a aprobării Centrului eparhial, s-a pus piatra de temelie în ziua de vineri, 20 iulie 1990, prin rugăciunile şi binecuvântarea Preasfinţitului dr. Casian, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de Jos, a preotului paroh Nicolae Ionaşcu şi ale protoiereului Vasile Ranfu.

Lucrările de zidire

Întrucât lucrările nu au fost finalizate imediat. Alături de arhim. Isaia Ţugurlan, care rămâne cel mai de seamă ctitor, au contribuit substanţial şi credincioşii parohiei.

Binecuvântarea lucrărilor de zidire a bisericii ,,Naşterea Maicii Domnului” din parohia Umbrăreşti-Deal
Binecuvântarea lucrărilor de zidire a bisericii ,,Naşterea Maicii Domnului” din parohia Umbrăreşti-Deal

După terminarea lucrărilor, în luna noiembrie 1992, în ziua de 15 noiembrie s-a târnosit sfântul locaş, cu hramurile „Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Proroc Ilie”, de către un ales sobor arhieresc: Preasfinţitul Părinte dr. Casian al Episcopiei Dunării de Jos, Preasfinţitul Eftimie Luca al Romanului şi Preasfinţitul Ioachim Vasluianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, alături de un sobor de preoţi şi un mare număr de credincioşi, Întâistătător al Eparhiei Dunării de Jos fiind atunci Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Antim Nica, Arhiepiscop al Dunării de Jos.

Lucrările de pictură în frescă au fost executate de pictorul Gheorghe Bondoc, finalizate în anul 2008, sub coordonarea preotului paroh Nicolae Ciobanu şi cu jertfa credincioşilor din localitate.

Adrian Portase