Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos (13), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2014

teologie_13La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2014 să fie declarat ,,Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. Aşa se face că Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie a Universităţii Dunărea de Jos au contribuit la realizarea unui important simpozion teologic ştiinţific, în luna mai a acestui an, dedicat Sfintelor Taine Euharistice şi Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Au răspuns invitaţiei locale cadre didactice din spaţiul naţional şi internaţional, precum şi cercetători din diverse domenii de specialitate.

Sfânta Euharistie ocupă un loc cu totul deosebit în viaţa Bisericii. Es­te locul întâlnirii noastre reale, per­­sonale şi comunitare cu Hris­tos.Ea este şi o jertfă de mulţumire către Dumnezeu adusă de Sfânta Biserică, de credincioşii ei, prin episcop sau preot. Este o mulţumire de la pământ spre Cer, dar şi de la Cer spre pământ. Noi înălţăm pâinea şi vinul, iar El se coboară în chip real transformând cele ce primeşte, pământeşti, în arvună a veşniciei. O împărtăşire deasă, dublată bineînţeles de pregătire, rugăciune, iertare, post şi, mai ales, de spovedanie, deschide în mod fascinant resorturile de umanitate şi de îndumnezeire ale făpturii umane.

Taina Spovedaniei este o taină a eliberării de păcate, a eliberării de un trecut apăsător şi, în acelaşi timp, este taina începutului bun în viaţă pentru dobândirea mântuirii. Duhovnicul este părintele care adună pe cei risipiţi, care ridică pe cei căzuţi şi care aduce vindecare celor care sunt răniţi de păcate. Fără duhovnic noi nu ne putem mântui oricât am fi de virtuoşi. Cu ajutorul lui, oricât am fi de păcătoşi, noi ne putem îndrepta. Dacă păcatul ne desparte de Dumnezeu, pocăinţa ne întoarce spre Dumnezeu şi Sfânta Împărtăşanie ne uneşte cu Dumnezeu-Fiul, care S-a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor.

Sfinţenia, aşa cum spun Sfinţii Părinţi, nu este o cale lată, pavată cu laude şi omagii, ci este calea cea strâmtă pe care o urmează cei preocupaţi de imaginea lui Dumnezei din ei şi nu de propria lor imagine. Este calea dreptei credinţe şi a dreptei făptuiri, la care se adaugă, de cele mai multe ori, curajul şi demnitatea de a-l mărturisi jertfelnic pe Dumnezeul cel Viu şi Adevărat, aşa cum au făcut Sfinţii Martiri Brâncoveni acum 300 de ani. Istoria nu este o simplă înşiruire de nume, ani şi bătălii, nu este o vizită într-un muzeu al vestigiilor trecutului, ci este o desfăşurare ciclică a unor evenimente care au un important rol pedagogic şi terapeutic pentru noi, cei care încercăm să ne cunoaştem identitatea spirituală şi naţională.

În lucrarea Teologie şi Educaţie la Dunărea de jos (13), autorii  studiilor şi ai referatelor prezentate în cadrul Simpozionului internaţional de la Galaţi din luna mai, dezvoltă teme deosebit de complexe şi valoroase prin argumentele pertinente şi caracterul practic ale acestor cercetări. Adâncirea şi actualizarea înţelesurilor Sfintelor Taine ale Spovedaniei şi Euharistiei vin în ajutorul clericilor şi credincioşilor preocupaţi de revitalizarea şi dinamizarea vieţii parohiale, mai ales acolo unde se constată apatie şi rutină.  Contribuţiile remarcabile în ceea ce priveşte Sfintele Taine Euharistice sunt sporite de analizele inedite ale  diferitelor aspecte din epoca Sfinţilor Brâncoveni. În concluzie, această carte se constituie într-un reper important al anului omagial 2014, reper care va inspira alte eparhii, instituţii de învăţământ teologic şi comunităţi ortodoxe, deopotrivă rugătoare şi mărturisitoare. Tipărirea acestui volum reprezintă deodată o mare bucurie şi binecuvântare pentru oamenii care vor să descopere frumuseţea şi profunzimea vieţii în Hristos şi în Biserică.

Pr. lect. univ. dr. Vasile Creţu,

Facultatea de Teologie ,,Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti