Simpozionul studenţesc: ,,2013 – Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae», în Patriarhia Română”

Cuvântul de deschidere al ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian
Cuvântul de deschidere al ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian

Marți, 26 noiembrie 2013,  Departamentul teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” – Galaţi, în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos, s-a desfăşurat Simpozionul studenţesc:  „2013 – Anul comemorativ «Părintele Stăniloae» în Patriarhia Română”.

În alocuțiunea de deschidere a simpozionului, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa anului 2013 în viaţa Ortodoxiei, fiind anul consacrat Sfinţilor Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena, completat în chip minunat cu un alt fericit eveniment, comemorarea personalității părintelui profesor Dumitru Stăniloae, la 110 ani de la naştere și la 20 de ani de la plecarea sa în veşnicie.

Simpozionul a fost structurat pe trei secţiuni:

Secțiunea I – Frumuseţi duhovniceşti din viaţa şi lucrarea academică ale Părintelui Stăniloae;

Secțiunea a II-a: Periplu în opera Părintelui Stăniloae, prezentare de carte;

Secțiunea a III-a: Teme şi adâncimi teologice, în gândirea Părintelui Stăniloae.

Participanţii au fost masteranzii şi studenții de la cele două specializări din cadrul Departamentului teologic, ,,Didactică şi Asistenţă socială”.

Participanţi la simpozion
Participanţi la simpozion

Temele simpozionului au scos în evidenţă ortodoxia, comuniunea, iubirea, isihasmul, rugăciunea, dorul, omenia, ospitalitatea sau spiritualitatea poporului român, prezente în opera Părintelui Stăniloae, toate acestea fiind completate de concepte actuale din domeniile moderne ale ştiinţelor socio-umane ale sociologiei, psihologiei sau antropologiei, îmbrăcate în haină teologică şi care au rădăcini în opera şi viaţa Sfinţilor Părinţi.

Lucrările studenţilor au avut un caracter aparte, pentru că ele au fost trecute prin filtrul tinereţii, optimismului şi emoţiilor specifice vârstei lor.

Astfel de evenimente sunt necesare în cadrul vieţii Bisericii, pentru că ele întăresc legătura dintre generații şi ne fac pe noi să alungăm din sufletele noastre teama, abandonul sau disperarea, pentru a merge pe calea adevărată a mântuirii sufletelor noastre.

Pr. lect. dr. Ovidiu Soare