Mănăstirea Măxineni – patrimoniu reînviat

Recepţia lucrărilor de restaurare

Restaurarea vechii biserici voievodale a Mănăstirii Măxineni
Restaurarea vechii biserici voievodale a Mănăstirii Măxineni

În data de 30 mai 2013 a avut loc întrunirea Comisiei de recepţie din cadrul Direcţiei Tehnice şi Restaurare Monumente Istorice a Ministerului Culturii, pentru recepţia lucrărilor la obiectivul monument istoric: ,,Ansamblul Mănăstirii Măxineni, jud. Brăila – «Lucrări de consolidare şi restaurare biserică, sistematizare vertical㻓.

Aceste lucrări au fost posibile datorită excepţionalei cooperări dintre Arhiepiscopia Dunării de Jos, Ministerul Culturii – Institutul Naţional al Patrimoniului, autorităţile locale şi judeţene de la Brăial, la care se adaugă cercetarea de înaltă ţinută ştiinţifică, coordonată de prof. dr. Ionel Cândea, alături de firma de proiectare SC Restitutie SRL Ploieşti, condusă de dl expert restaurator arh. Călin Hoinărescu şi realizarea constructivă de către antrepriza de restaurare SC Dedal Bahamat SRL Galaţi, condusă de ing. Dumitru Bahamat.

La eveniment au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, dr. Daniel Barbu, Ministrul Culturii, reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene de Cultură – Brăila, oficialităţi locale şi judeţene, precum şi istorici şi oameni de cultură.

Adresându-se membrilor Comisiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a subliniat că întâlnirea de la Mănăstirea Măxineni este o lecţie despre renaşterea patrimoniului naţional: ,,Recepţia lucrărilor de la «Chivotul Dunării de Jos», cea mai veche şi cea mai importantă biserică – mănăstire, locul de întâlnire a voievozilor – începând de la Matei Basarab şi până la Alexandru Ioan Cuza – cu istoria, credinţa şi viaţa spirituală de la gurile Dunării, reprezintă o lecţie vie de renaştere a patrimoniului românesc, care se identifică, în istorie, cu suflul, sufletul şi speranţa poporului nostru.

Ne bucurăm de acestă întâlnire pe plan local şi naţional, exprimându-ne totodată convingerea că ea va deveni o reală deschidere pe plan european, spre recucerirea tuturor spaţiilor sacre ale sufletului românesc, care fac parte integrantă din patrimoniul naţional, dar şi al Europei!”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi dl Daniel Barbu, Ministrul Culturii la recepţia lucrărilor de restaurare a sfântului lăcaş
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi dl Daniel Barbu, Ministrul Culturii la recepţia lucrărilor de restaurare a sfântului lăcaş

Prezent la eveniment, ministrul Culturii, dr. Daniel Barbu a arătat că „această lucrare la care suntem martori nu reprezintă o restaurare, o reconsolidare, ci este de-a dreptul o recuperare a unei preţioase biserici din timpul domnitorului Matei Basarab. Sperăm ca într-un an sau doi această biserică să poată fi împodobită aşa cum se cuvine, să poată fi sfinţită şi să nu mai reprezinte pentru noi doar un monument istoric, pe care să-l inventariem în cărţile de specialitate, ci să redevină parte din Trupul viu al Bisericii lui Hristos”.

Să ne aducem aminte!…

Mănăstirea Voievodală Măxineni, aşezată strategic la confluenţa râurilor Siret şi Buzău la o distanţă de 10 km de municipiul Brăila reprezintă unul dintre cele mai importante repere istorice ale judeţului.

Rămăşiţele vechii ctitorii voievodale datează din prima parte a secolului a XVII-lea, când domnitorul muntean Matei Basarab a ridicat aici o biserică de zid, pe locul uneia mai vechi de lemn. Această veche şi renumită vatră monahală a fost constant sprijinită material de către domnii munteni Mihnea al III-lea, Şerban Cantacuzino, dar şi de domnii fanarioţi ai Ţării Româneşti.

Cu toate acestea, mănăstirea a devenit pustie la mijlocul secolului al XVIII-lea, petrecând astfel până în anul 1917, când în timpul luptelor din Primul Război Mondial, biserica şi chiliile au fost distruse.

Abia în anul 1990, la iniţiativa şi cu eforturile Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, mănăstirea a fost reînfiinţată, primul ei stareţ fiind arhim. Simeon Ovezea. De-a lungul ultimilor 10 ani au avut loc ample lucrări de construcţie a noului ansamblu mănăstiresc, iar la hramul mănăstirii din anul 2004 s-a săvârşit şi slujba de sfinţire a bisericii, care a primit un nou ocrotitor spiritual – Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.

Începând cu anul 2007, biserica veche a mănăstirii, aflată în ruină, a intrat într-un amplu proces de consolidare şi restaurare, prin grija Centrului Eparhial al Dunării de Jos, cu susţinerea financiară a Ministerului Culturii şi a Consiliului Judeţean Brăila şi cu eforturile Muzeului Brăilei.

Ziua hramului

Slujba de priveghere la hramul mănăstirii
Slujba de priveghere la hramul mănăstirii

În ziua praznicului Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Măxineni şi-a sărbătorit hramul. Întrucât anul acesta praznicul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul a coincis cu sărbătoarea Sfintei Treimi, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a participat în ajunul hramului la slujba Vecerniei cu Litie.

Astfel, numeroşi credincioşi de la parohiile din apropiere, însoţiţi de păstorii lor duhovniceşti, au venit în pelerinaj, atât către sfânta mănăstire, cât şi către sfinţii lui Dumnezeu, pentru a se ruga şi săruta sfintele moaşte.

Pentru a spori evlavia şi bucuria duhovnicească a credincioşilor, din patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost adusă spre venerare racla cu moaştele Sfântului Vasile cel Mare.

A urmat o slujbă de pomenire pe locul ruinelor vechii biserici, tradiţional obicei de a cinsti pe binefăcătorii sfântului aşezământ: voievozii-ctitorii, egumenii, monahii şi ostenitorii.

A doua zi, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de pcuv. Părinte Chesarie Sânpetru, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi.

La sfârşit, mănăstirea a pregătit, cu ajutorul parohiilor din judeţul Brăila, agapa frăţească pentru credincioşii sosiţi la hram.

Participant