Resfinţirea bisericii Mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului”, din localitatea Tudor Vladimirescu

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, biserica mare a Mănăstirii  din localitatea Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ a fost resfinţită. Cu acest prilej, sfântul locaş a primit ca ocrotitor şi pe Sf. Grigorie Palama.

Sfânta Liturghie arhierească după slujba de sfinţire a bisericii
Sfânta Liturghie arhierească după slujba de sfinţire a bisericii

După slujba de sfinţire, Înaltpreasfinţul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, înconjurat de un sobor format din preoţi din administraţia eparhială, stareţii şi ieromonahii mănăstirilor din eparhie a oficiat slujba Sf. Liturghii, la finalul căreia a fost săvârşită slujba parastasului pentru ctitori, slujitori şi maici care au trecut la Domnul.

La evenimentul liturgic şi misionar au participat foarte mulţi credincioşi din parohiile învecinate şi bătrânii din comuna Piscu, care, alături de maicile mănăstirii au oferit răspunsurile liturgice, într-o frumoasă cântare omofonă.

Pentru întreaga activitate duhovnicească şi administrativ-gospodărească din cadrul mănăstirii, maica stavroforă Daniela Nedelcu, stareţa aşezământului monahal a primit din partea Chiriarhului Dunării de Jos un „Act de preţuire“.

La finalul Sfintei Liturghii, stareţii şi stareţele mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-au întrunit în sinaxă monahală, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian. În cuvântul adresat acestora, Înaltpreasfinţia Sa a precizat că „primirea Sf. Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului ca ocrotitor al aceste mănăstiri, arată stabilirea unei legături şi mai profunde duhovniceşti între vieţuitorii mănăstirilor din Eparhia noastră, între stareţi, stareţe şi responsabilii din administraţia bisericească.

Mănăstirile din Arhiepiscopia noastră vor rezista doar prin comuniune, prin dragoste frăţească şi prin ajutorare. Să ajute Hristos Domnul să ne vindecăm sufleteşte şi trupeşte prin înmulţirea rugăciunii, prin unirea ei cu lucrarea în folosul obştesc al frăţimii din mănăstiri, dar şi spre ajutorul creştinilor care, adesea, vin aici ca la un spital sufletesc de vindecare!”.

***

Mănăstirea a fost înfiinţată în anul 1938, construcţia bisericii finalizându-se în anul 1943, când a fost şi pictată în stil neo-bizantin, de către pictorul Stan Hermeneanu.

În data de 15 august a aceluiaşi an, biserica a fost sfinţită de Arhiereul-vicar Ilarion Băcăoanul, delegatul Episcopului Lucian Triteanu al Romanului. În împrejurările anilor grei de suferinţă pentru tot neamul românesc, mănăstirea a fost desfiinţată.

În condiţiile de libertate, începând cu anul 1990 mănăstirea s-a deschis, cu binecuvântarea Arhiepiscopiului Antim Nica şi a Preasfinţitului Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 3416/1990.

Biserica a fost repusă în slujire, s-a restaurat pictura iniţială, iar la exterior s-au amplasat imagini în mozaic reprezentând sfinţi români şi pe Maica Domnului în 40 de ipostaze, lucrare a maestrului Gheorghe Răducanu.

Totodată s-au refăcut din temelie cetatea mănăstirii, clădirile gospodăriei şi spaţiile pentru activităţile social-filantropice, bolniţa şi cabinetele medicale

Începând cu anul 2005 s-au continuat lucrările de întreţinere a chiliilor, de dotare a spaţiilor sociale, de pietruirea a incintei, de restaurare a paraclisului de vară.

Pr. Gabriel Molocea