Funeraliile Patriarhului Ignatie al IV-lea Hazim al Antiohiei şi Întregului Orient – Patriarhul Ignatie s-a născut în ceruri

pignatiusiv069_4Preafericitul Părinte Ignatie IV (1920-2012), Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, a adormit în Domnul miercuri, 5 decembrie 2012, la Spitalul Ortodox „Sf. Gheorghe” din Beirut-Liban, fondat în timpul păstoririi Preafericirii Sale, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Patriarhul Ignatie al Antiohiei, născut în 1920, în localitatea Muharda din Siria, era decanul de vârstă al Primaţilor Bisericilor Ortodoxe şi a condus destinele ortodocşilor arabi din întreaga lume vreme de 33 de ani, începând cu 2 iulie 1979. S-a bucurat de o largă recunoaştere şi apreciere atât din partea lumii ortodoxe, cât şi al celorlalte Biserici creştine, pentru contribuţia sa la decisivă la promovarea unităţii panortodoxe şi inter-creştine. Dedicat, încă din anii 60 înfăptuirii proiectului său de suflet – Universitatea Ortodoxă din Balamand, Preafericirea Sa afirma în cadrul ultimei sale vizite pastorale din luna octombrie a.c., în Statele Unite ale Americii: „Este necesar să extindem raza de acţiune a credinţei ortodoxe prin educaţie şi să ne asigurăm că această educaţie atinge vieţile oamenilor în mod pozitiv”.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 8-10 decembrie 2012, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a participat ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române la funeraliile Patriarhului Ignatie IV al Antiohiei şi Întregului Orient, fiind însoţit de către pc. pr. Gelu Aron, secretar eparhial.

În seara zilei de sâmbătă, 8 decembrie a.c., Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a fost prezent la noua Catedrală „Sf. Nicolae” din Beirut, unde se afla depus trupul neînsufleţit al Patriarhului Ignatie, săvârşind slujba de pomenire, la încheierea căreia a prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a adresat un cuvânt de mângâiere şi încurajare pentru slujitorii şi credincioşii prezenţi, printre care se aflau şi membrii familiei Patriarhului Ignatie IV Hazim: „Ortodoxia este în doliu acum, când Biserica Apostolică a Antiohiei, prin ierarhii, preoţii, monahii şi credincioşii ei, deplânge plecarea din această lume a Părintelui Patriarh Ignatie. Cedrii Libanului se înclină înaintea celui mai vrednic fiu şi Părinte al Bisericii Antiohiei, un mare slujitor, un profund teolog şi un păstor dinamic pentru toţi credincioşii ortodocşi arabi, dar şi pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Preafericirea Sa a purtat cu demnitate şi cu multă smerenie crucea slujirii vreme de şapte decenii şi a chemat pe toţi credincioşii la mărturisirea cu demnitate a credinţei în Iisus Hristos. A vrut Dumnezeu ca slujba sa de prohodire să se săvârşească mai întâi aici, în Liban, unde a fondat celebra Universitate de la Balamand, într-o zi de duminică, pentru că Preafericirea Sa a scris una dintre cele mai cunoscute cărţi în lumea ortodoxă: «Drumul către Înviere!» L-a iubit Dumnezeu şi l-a chemat acum să se odihnească în ceruri pentru că Preafericitul Părinte Ignatie şi-a iubit Biserica, ierarhii, preoţii şi credincioşii săi ca un adevărat Părinte. Biserica Ortodoxă Română, prin Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod, slujitorii şi credincioşii români aduc astăzi un ultim omagiu personalităţii şi lucrării jertfelnice a Întâistătătorului Patriarhiei Antiohiei şi întregului Orient şi participă la acest moment de doliu, în lumina credinţei în Învierea Mântuitorului, arvuna învierii noastre.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos săvârşind slujba de pomenire a Patriarhului Ignatie al IV-lea
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos săvârşind slujba de pomenire a Patriarhului Ignatie al IV-lea

În continuare, delegatul Patriarhiei Române s-a întâlnit cu membrii Sfântului Sinod al Patriarhiei Antiohiei, prezentând din partea Bisericii Ortodoxe Române condoleanţe Înaltpreasfinţitului Părinte Sava, Mitropolit de Bosra, locţiitor de Patriarh. În Cartea de mesaje deschisă cu acest prilej, ÎPS Arhiepiscop Casian a scris următoarele cuvinte: „Preafericitul Părinte Patriarh Ignatie al IV-lea – un mare păstor şi teolog al Ortodoxiei, care a reînviat vechea şcoală patristică antiohiană, la Balamand, un artizan al unităţii panortodoxe – rămâne prin opera sa teologică, misionar-culturală şi social-filantropică un stâlp al întregii Biserici din lumea noastră. Veşnică să-i fie pomenirea!

Duminică, 9 decembrie 2012, în Catedrala „Sf. Nicolae” au fost oficiate de către preoţii acestui sfânt lăcaş, slujba Utreniei şi a Sfintei Liturghii, la care au asistat ierarhi ortodocşi din întreaga lume, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Antiohiei.

La ora 12.00, a avut loc rânduiala prohodirii Patriarhului Ignatie, săvârşită de către un sobor de ierarhi, având în frunte pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, Preafericitul Părinte Hrisostom al Ciprului, Preafericitul Părinte Anastasie al Albaniei, reprezentanţii celorlalte Bisericilor Ortodoxe-surori, precum şi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Antiohiei şi Întregului Orient. Acestora li s-au alăturat delegaţi ai celorlalte Biserici creştine din Liban, precum şi autorităţi şi personalităţi de prim rang din Liban, dintre care s-au remarcat Preşedintele Michel Sleiman şi Primul Ministru Najib Mikati.

La sfârşitul ceremoniei, Înaltpreasfinţitul Mitropolit George Khodr al Muntelui Liban a ţinut un emoţionant cuvânt, în numele ierarhilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Antiohiei, despre locul şi importanţa Preafericitului Părinte Ignatie al IV-lea Hazim în inimile clericilor şi credincioşilor ortodocşi arabi din întrega lume, subliniind faptul că acesta a marcat profund, în ultimele cinci decenii, destinele acestei Biserici martire, prin grija sa pastorală şi dedicarea totală pentru binele spiritual, afirmarea identităţii şi formarea pe baze solide creştine a fiilor săi duhovniceşti, iar acum: „a venit vremea ca să ne vegheaţi şi să ne ocrotiţi pe mai departe din ceruri. Avem nevoie în continuare de rugăciunile Preafericirii Voastre înaintea tronului Preasfintei Treimi!”. Totodată, Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, în cuvântul rostit cu această ocazie, a făcut referire la rolul decisiv al marelui ierarh şi patriarh antiohian în promovarea cu demnitate a valorilor şi a identităţii creştinilor în lumea arabă musulmană din Orientul Mijlociu, în duh de pace şi cooperare, iniţiind cu multă însufleţire demersuri de aplanare a conflictelor între religii şi de evitare a violenţelor inter-etnice. De asemenea, a subliniat, contribuţia sa fundamentală în crearea şi extinderea Universităţii Ortodoxe de la Balamand, precum şi a altor şcoli şi instituţii culturale şi social-filantropice din Liban şi din întrega lume, în special în America de Nord şi de Sud, acolo unde există o comunitate puternică de ortodocşi antiohieni.

Soborul ierarhilor slujitori la funeraliile Patriarhului Ignatie al IV-lea
Soborul ierarhilor slujitori la funeraliile Patriarhului Ignatie al IV-lea

Ceremonia s-a încheiat prin acordarea post-mortem, de către Preşedintele Republicii Liban, Excelenţa Sa Michel Sleiman, a celui mai înalt Ordin prezidenţial „Medalia Naţională a Cedrului”. În discursul său, Excelenţa Sa a spus: „Libanul se desparte de Preafericirea Voastră cu multă durere. Această suferinţă vine din faptul că izvoarele credinţei din patria noastră vor fi lipsite de înţelepciunea şi profunda voastră iubire! În această zi de despărţire, aşez pe catafalc acest Ordin naţional, în semn de cinste şi profundă recunoştinţă pentru tot ceea ce aţi făcut pentru naţiunea libaneză. Veţi rămâne prezent mereu în inimile şi în mintea noastră!

La plecarea către Damasc a sicriului Patriarhului Ignatie, însoţit de ierarhii Bisericii antiohiene, mii de credincioşi creştini de diferite confesiuni, precum şi musulmani, i-au adus un ultim omagiu în faţa bisericii din Beirut. Prin ordin al Primului Ministru Najib Mikati, duminică, 9 decembrie 2012 a fost declarată zi de doliu naţional.

Luni, 10 decembrie, la biserica Mănăstirii din Balamand, datând din secolul al VI-lea, în paralel cu slujba de prohodire de la sediul Patriarhiei Antiohiei din Damasc, a fost săvârşită Sfânta Liturghie arhierească şi slujba de pomenire de către ÎPS Arhiepiscop Iosif de Los Angeles şi Vestul Americii şi de către PS Alexandru, Episcop de Ottawa, Canada de Est şi Nordul statului New York, în prezenţa corpului profesoral şi a studenţilor Universităţii din Balamand, a numeroase personalităţi libaneze şi apropiaţi colaboratori ai patriarhului de vie memorie, precum şi a călugărilor acestui vechi aşezământ monahal, unde Părintele Patriarh Ignatie IV Hazim a ctitorit cea mai reprezentativă şcoală universitară ortodoxă din Orientul Mijlociu, în cadrul căreia funcţionează 10 facultăţi din diverse domenii umaniste şi tehnice, la care sunt invitate să susţină cursuri personalităţi şi specialişti în domeniile respective din întreaga lume.

IMG_8727
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos citind mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în biserica Mănăstirii din Balamand (Liban)

În acest cadru deosebit, Înaltpreasfinţia Sa Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul funeraliilor Întâistătătorului Patriarhiei de  Antiohia, în cadrul căruia au fost puse în lumină vechile relaţii  dintre cele două Bisericii Ortodoxe, română şi antiohiană, precum şi personalitatea de excepţie a Părintelui Patriarh Ignatie.

Prezenţa, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la funeraliile Patriarhului Antiohiei a reprezentat încă o mărturie a comuniunii şi frăţietăţii dintre creştinii ortodocşi români şi cei din Orientul Mijlociu, cu atât mai mult cu cât, astăzi, în România există o comunitate de credincioşi antiohieni, iar în Siria şi Liban s-a înfiripat o comunitate ortodoxă românească pentru carea Preafericitul Ignatie a intervenit la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru a le asistenţă religioasă în limba maternă. Trebuie amintit aici şi faptul că în ultima zi a vieţii sale, Patriarhul Ignanatie al IV-lea s-a interesat proiectul viitoarei biserici ce se va construi la Bucureşti pentru comunitatea arabă ortodoxă. Aceste mărturii ale iubirii şi cooperării frăţeşti dintre Patriarhia Antiohiei şi Patriarhia Română adaugă o nouă pagină în istoria îndelungată a bunelor relaţii dintre credincioşii arabi antiohieni şi cei ortodocşi români.

Dumnezeu să-l odihnească împreună cu drepţii!

Pr. Gelu Aron