Cercurile pedagogice şi programul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor”

15In semestrul I al anului şcolar 2009/2010 s-au desfăşurat cercurile pedagogice la disciplina Religie. Pentru a racorda şi profesorii de religie la preocupările majore ale Bisericii, tema aleasă pentru aceste manifestări a fost „650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti – moment de referinţă în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Semnificaţiile teologice, misionare şi pastorale ale evenimentului ridicării în rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos”.

Desfăşurarea cercurilor pedagogice a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii sau a unui Te-Deum la care au participat preoţii şi profesorii de religie aparţinători respectivului cerc, alături de cadre didactice şi elevi din şcoala gazdă, precum şi credincioşi din parohie. Susţinerea cercurilor pedagogice de pe cuprinsul judeţului Galaţi a debutat în ziua de 12 noiembrie a.c. la Şcoala Gimnazială Nr. 2, Tecuci, unde s-au reunit cadrele didactice, preoţi şi mireni ce predau religia la şcolile şi liceele din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica parohiei Barcea Nouă. Ora demonstrativă a fost susţinută de prof. Gabără Costel, iar referatul prezentat de prof. Alexe Ionel.

Următorul cerc pedagogic a fost organizat în data de 19 octombrie 2009, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cavadineşti, jud. Galaţi, care a supus dezbaterilor activitatea metodică a cadrelor didactice, preoţi şi mireni ce predau religia în liceele şi şcolile generale din zona Protoieriei Tg. Bujor. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica parohiei Cavadineşti. Ora demonstrativă a fost condusă de pr. Pleşcan Neculai, referatul fiind întocmit de pr. Alin Tuluş.

Joi, 26 noiembrie 2009, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Cudalbi, jud. Galaţi, a fost gazda cercului pedagogic care a analizat activitatea metodică a cadrelor didactice, preoţi şi mireni ce predau religia în liceele şi şcolile generale din zona Protoieriei Covurlui. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica parohiei Cudalbi II. Ora demonstrativă a fost condusă de pr. Caşu George, referatul fiind prezentat de prof. Năstase Mirela.

Sâmbătă, 5 decembrie, Cercul pedagogic al cadrelor didactice, preoţi şi mireni ce predau religia în liceele din municipiul Galaţi a fost găzduit de Liceul de Marină. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica parohiei „Sf. Apostoli” din Galaţi. Ora demonstrativă a fost condusă de prof. Ilie Adriana, iar referatul întocmit şi prezentat de prof. Gafton Ovidiu.

Şi Şcoala Nr. 17, Galaţi, a fost, în ziua de sâmbătă, 12 decembrie a.c., gazda Cercului pedagogic al cadrelor didactice, preoţi şi mireni ce predau religia la şcolile generale din municipiul Galaţi şi la şcolile rurale din Protoieria Galaţi. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica „Sf. Ana” din Galaţi. Ora demonstrativă a fost condusă de prof. Boldea Maricica, referatul întocmit şi prezentat de prof. Angheluţă Corina.

În judeţul Brăila, cercurile pedagogice au debutat în ziua de sâmbătă, 15 noiembrie, ora 800, la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 11 „I.L.Caragiale”. Cercul pedagogic a fost organizat pentru cadrele didactice, preoţi şi mireni ce predau religia în şcolile cu clasele I-VIII şi la şcolile speciale din municipiul Brăila. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica „Sf. Ilie” din Brăila. Ora demonstrativă a fost susţinută de prof. Iacob Cornelia, iar referatul a fost propus de prof. Dorobanţu Petruş.

Marţi, 17 noiembrie, ora 800, Şcoala cu clasele I-VIII Perişoru, jud. Brăila a fost gazda Cercului pedagogic al cadrelor didactice, preoţi şi mireni ce predau religia în şcolile cu clasele I-VIII şi liceele din zona Protoieriei Făurei. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica din Perişoru. Ora demonstrativă a fost condusă de pr. Constandache Ştefan, referatul fiind prezentat de pr. Neculai Robert.

La Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Unirea, jud. Brăila, s-a desfăşurat, joi, 19 noiembrie, ora 800, Cercul pedagogic al cadrelor didactice, preoţi şi mireni ce predau religia în şcolile cu clasele I-VIII şi liceele din Protoieria Însurăţei. Sfânta Liturghie s-a săvârşit la biserica parohiei Unirea. (Ora demonstrativă – pr. Vasile Ştefan, referat – pr. Dragoş Negoiţă).

Pentru profesorii din municipiul Brăila, sâmbătă, 5 decembrie, ora 800, la Liceul de Artă ,,Hariclea Darclee”, s-a desfăşurat Cercul pedagogic al cadrelor didactice, preoţi şi mireni ce predau religia la liceele şi şcolile profesionale din municipiul Brăila. Programul liturgic s-a desfăşurat la biserica „Sf. Apostoli” din Brăila. Ora demonstrativă a fost condusă de prof. Căluian Corina, iar referatul prezentat de prof. Lăzărescu Doina.

În zonele preponderent rurale, în locul lecţiei demonstrative, preoţii desemnaţi au susţinut o cateheză în biserică, având ca grupă de lucru pe copiii cuprinşi în programul „Hristos împărtăşit copiilor”.

Acest lucru s-a dorit a fi o încurajare pentru preoţi de a construi programul catehetic naţional şi ca un moment de împărtăşire a experienţei şi a metodelor de lucru la acest proiect. Cateheza demonstrativă vine în continuarea sesiunii de verificare şi control a programului catehetic desfăşurat în luna noiembrie în judeţele Galaţi şi Brăila. Concluziile acestor inspecţii, peste 40 la număr, au relevat multe aspecte pozitive, dar şi existenţa unor situaţii perfectibile. Parohiile evidenţiate pentru programul bine realizat au fost „Sf. Dumitru”, „Buna Vestire”, „Sf. Ana”, „Sf. Apostoli” din protoieria Galaţi şi, respectiv, „Sf. Ioan”, Chiscani I, Chiscani II, Oancea din protoieria Brăila.

Programul de verificare va continua şi în perioada următoare în scopul evidenţierii parohiilor fruntaşe şi, totodată, pentru a se remedia deficienţele, acolo unde au fost constatate.

Pr. Daniel Zlate, inspector eparhial pentru cateheză