Mărturisirea dreptei-credinţe, reflectată în viaţa de seminarist şi în cea de familie

marturistori_finalConform unei tradiţii  consacrate, în data de 29 noiembrie a.c., după săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti în capela Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei”, a debutat în sala de festivităţi, Simpozionul ştiinţific naţional anual interseminarial, ajuns anul acesta la a 12-a ediţie, şi având ca temă  Tradiţia în familie şi şcoală-provocările modernismului .

În cadrul acestei manifestări cultural-religioase a fost lansat vo-lumul intitulat  Mărturisirea dreptei-credinţe reflectată în viaţa de seminar şi în cea de familie, titlu inspirat de specificul temei propuse de Sf. Sinod în anul 2010, ca an omagial al Crezului ortodox. Lucrarea sus-menţionată a reunit referatele, în număr de 14, redactate de elevii seminarişti participanţi, de la Seminariile din ţară, 7 la număr, cu îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, şi susţinute oral, în rezumat, ca intervenţie sau expunere sintetică, în cadrul Simpozionului omonim din 29 nov. 2010. Volumul a apărut la iniţiativa şi cu binecuvântarea chiriarhului locului, ÎPS Dr. Casian al Dunării de Jos, care a prefaţat prezenta ediţie cu un Cuvânt programatic încurajator, vizionar dar profund realist, intitulat  Tinerii seminarişti, speranţa cosolidării vieţii creştine în familie.

ÎPS Sa recomandă lucrarea, considerând-o ,,dedicată problemelor tinerilor în cadrul familiei Bisericii şi lumii, pentru a reîntregi imaginea realistă asupra rostului educaţiei creştine în duhul tradiţiei sănătoase şi al dinamismului acesteia, în viaţa tineretului angajat în misiune pentru binele comun.”  Impresionante sunt şi mărturiile elevilor seminarişti, prin diversitatea şi complexitatea abordărilor tematice, dar şi prin titlurile sugestive, emblematice, oferite lucrărilor: ,,Vocaţia preoţească, finalitatea familiei creştine autentice”,  ,,Seminaristul – Apostolul propriei familii”, ,,Seminarul- model de familie creştină pentru elevi”, ,,Sf. Apostol Andrei, inspiratorul lucrării misionare a seminaristului”, ,,Tânărul seminarist, mărturisitor prin cuvânt şi faptă în propria familie”.  Aceste realităţi tematice, prezente în viaţa familiei seminariale, tratate cu interes şi entuziasm, pot fi considerate o avanpremieră, datată 2010, a programelor misionare ale Bisericii noastre, propuse pentru anul 2011, prin cinstirea Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei.

Pr. prof. Sorin-Alexandru Cojocaru