Ajută-ţi aproapele!

ajuta-tiLa vremea când Duhul sărbătorii coboară peste noi toţi, este timpul privirilor retrospective.

Privim înapoi peste an sau peste ani şi suma faptelor noastre ne arată cât şi cum am făcut pentru noi sau pentru ceilalţi, câte ceva.

De peste două decenii urmăresc îndeaproape şi pot mărturisi fără teama de a greşi lucrarea pentru oameni, pentru Credinţă, Liturghie şi Filantropie pe care o arhipăstoreşte în laturile Galaţilor şi Brăilei Înalt Prea Sfinţia Sa dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul de Dumnezeu ocrotitei Arhiepiscopii a Dunării de Jos.

Am în mâini un mic, dar foarte frumos album, intitulat Ajută-ţi aproapele!, conţinând în imagini sugestive felul în care la noi, la Dunărea de Jos, esenţa învăţăturii Mântuitorului se aplică. Sunt imagini dintre cele mai emoţionante, întâi de toate fiindcă vorbesc de dragostea de oameni şi de felul în care porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos este împlinită pentru copiii şi bătrânii în suferinţă.

Văd aici adunate – însumate – fapte ce vorbesc şi vor vorbi mereu despre lucrarea jertfelnică şi filantropică a Bisericii noastre, aici, la Dunărea de Jos.

Prof. univ. dr. Ionel Cândea,
Membru de Onoare
al Consiliului Eparhial
al Arhiepiscopiei Dunării de Jos