Mesajul de felicitare al preşedintelui României

stema_romania

Vă mulţumesc pe această cale, Înaltpreasfinţia Voastră, Părinte Arhiepiscop Casian, pentru invitaţia de a sărbători împreună acest eveniment important pentru Biserica Ortodoxă Română şi pentru credincioşii noii Arhiepiscopii a Dunării de Jos, a cărei istorie venerabilă stă sub semnul creştinismului apostolic, prin propovăduirea Sfântului Andrei, «Apostolul Românilor».

Sunt convins că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a acordat această înaltă demnitate Eparhiei Dunării de Jos pentru a confirma însemnătatea sa în istoria Ortodoxiei Româneşti şi pentru a recunoaşte, totodată, valoarea unei remarcabile tradiţii de cultură şi spiritualitate, ilustrată de vestigii ale creştinismului primelor secole, de frumoasele ctitorii voievodale şi de activitatea desfăşurată de-a lungul secolelor de cărturarii iluştri şi ierarhi ai Bisericii.

Dunărea de Jos păstrează mărturia de excepţională valoare a mormântului lui Innocens, din secolul al III-lea, descoperit în complexul arheologic de la Bărboşi-Tirighina şi considerat a fi cel mai vechi mormânt creştin descoperit pe teritoriul României. De acest loc se leagă şi memoria mai multor domnitori, precum Matei Basarab şi Vasile Lupu, şi slujitori ai Bisericii. Doresc să evoc, cu acest prilej, pe ilustrul teolog şi patriot, Episcopul Melchisedec Ştefănescu, primul episcop al Dunării de Jos, care a militat pentru Unirea Principatelor, şi pe Episcopul Pimen Georgescu, ctitorul Catedralei Episcopale «Sfântul Nicolae» din Galaţi, a cărei piatră de temelie a fost pusă în timpul domniei regelui Carol I.

Arhiepiscopia Dunării de Jos este recunoscută nu doar prin istoria sa, ci şi prin dezvoltarea sa actuală. Am subliniat cu fiecare prilej importanţa Bisericii Ortodoxe Române ca partener al instituţiilor statului în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia sa fundamentală la binele comun al societăţii. Din acest punct de vedere, Arhiepiscopia Dunării de Jos oferă, cu prisosinţă, exemplul unei comunităţi vii, solidare şi responsabile. O dovedesc programele filantropice şi sociale pe care Înaltpreasfinţia Voastră le desfăşuraţi în şcoli, în spitale şi în aşezămintele sociale ale eparhiei, oferind astfel un ajutor spiritual şi material semenilor care au nevoie de speranţă şi de încredere.

Sunt convins că manifestările pe care le-aţi organizat cu ocazia acestei solemnităţi vor fi un prilej de bucurie şi de sărbătoare pentru membrii noii Arhiepiscopii. Doresc să vă adresez, Înaltpreasfinţia Voastră Părinte Arhiepiscop Casian, întreaga mea preţuire pentru ceea ce aţi reuşit să împliniţi alături de românii de la Dunărea de Jos, împreună cu cele mai calde felicitări şi urări de slujire rodnică în noua demnitate.
La mulţi ani!”

Traian Băsescu,
Preşedintele României