Mesaje de felicitare ale ierarhilor

BartolomeuAnaniaIerarhul nostru a mai primit mesaje şi felicitări de la membrii Sfântului Sinod, precum şi de la păstoriţi săi, slujitori în Cancelaria eparhială şi de la protoierii, membri ai consiliilor parohiale, credincioşi etc. Dintre acestea, am selectat câteva: Am primit cu bucurie invitaţia Preasfinţiei Voastre de a participa la solemna ceremonie de ridicare a Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie, pentru care vă mulţumesc. Din păcate, distanţa, presantele probleme de administraţie şi starea sănătăţii nu îmi vor permite să iau parte la această sărbătoare, pentru care Vă rog să binevoiţi a primi din partea mea şi a colaboratorilor mei încredinţarea că, sufleteşte, mă voi afla în acel moment alături de Preasfinţia Voastră şi de toţi membrii Sfântului Sinod prezenţi.

De asemenea, Vă adresez cele mai cordiale felicitări pentru această demnitate oferită de Sfântul Sinod şi urarea de a păstori ani mulţi, cu multe realizări frumoase şi în sănătate deplină.

Vă rog să primiţi, Preasfinţite Părinte, frăţeasca mea îmbrăţişare în Hristos Domnul!

ÎPS Bartolomeu,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului


IPS Mitropolit Nicolae nu prea mare, va rog!!!Cu regretul de a nu putea fi prezent, Vă mulţumesc pentru că v-aţi gândit la mine şi rog pe Dumnezeu ca cele rânduite de Sfântul Sinod să contribuie la intensificarea vieţii religioase pe acele meleaguri, iar Înaltpreasfinţiei Voastre să Vă ajute să aveţi parte de cât mai multe realizări!

ÎPS Nicolae,
Mitropolitul Banatului

,


PimenZainea1Alese mulţumiri pentru invitaţia de a participa la festivitatea de ridicare la rangul de arhiepiscopie şi de investire în noua titulatură, aceea de Arhiepiscop al Dunării de Jos, dar, cu regret, Vă înştiinţăm că pentru data de 27 septembrie 2009, timpul a fost deja planificat în eparhia Noastră.

Suntem însă sufleteşte prezent la acest important moment din viaţa Eparhiei Dunării de Jos, dorindu-Vă, totodată, depline împliniri, spre slava lui Dumnezeu şi propăşirea Bisericii noastre strămoşeşti!”

Vă mulţumim călduros pentru invitaţia făcută şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă călăuzească în slujirea Sa şi a credincioşilor încredinţaţi spre mântuire şi bucurii sfinte!

PS Gherasim,
Episcopul Râmnicului

.

,

ps_timotei_seviciu_episcop_al_araduluiCu frăţească dragoste întru Hristos-Domnul, mulţumesc din suflet pentru invitaţia trimisă de a participa la festivităţile prilejuite de ridicarea Eparhiei ce arhipăstoriţi la rangul de Arhiepiscopie şi a Înaltpreasfinţiei Voastre la rangul de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, exprimând totodată regretul de a nu putea participa, din pricini binecuvântate, între care promisiunea făcută înainte pentru prezenţa la altă festivitate religioasă. Oricum, am mereu în cuget rugămintea vrednicului de pomenire Episcop Antim Angelescu al Buzăului, de a fi alături de ucenicul său iubit, în devenirea acestuia, care de data aceasta înseamnă însăşi înălţarea Eparhiei.

Alături de sincerele felicitări pe care vi le transmit cu acest prilej, rog pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Înaltpreasfinţiei Voastre, sporită sănătate şi mai bogate împliniri în activitatea jertfelnică a slujirii Bisericii străbune, asigurându-Vă totodată de întregul devotament.

PS Timotei,
Episcopul Aradului


Sofronie_DrincecAm primit cu bucurie invitaţia de a participa la festivităţile organizate cu ocazia ridicării Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie, prilejuite de vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Arhiepiscopia Dunării de Jos, pentru care Vă adresăm alese mulţumiri.

Cu această binecuvântată ocazie, Vă transmitem felicitările noastre calde, dimpreună cu ale clerului şi dreptmăritorilor creştini din Episcopia Ortodoxă a Oradiei. Vă asigurăm însă că vom fi la Galaţi, dimpreună cu cei prezenţi acolo, în duh de rugăciune, cerând Bunului Dumnezeu să reverse binecuvântarea Sa peste Înaltpreasfinţia Voastră şi să vă dăruiască arhipăstorire îndelungată, rodnice împliniri şi pe mai departe în nobila misiune ce V-a fost încredinţată, în sănătate deplină şi bogată înzilire, spre folosul şi slava Bisericii noastre strămoşeşti şi a neamului!

PS Sofronie,
Episcopul Oradiei


ps-mihail-episcopul-australiei-si-noii-zeelandeVă mulţumesc pentru invitaţia pe care mi-aţi adresat-o de a participa la ceremonia de la 27 septembrie 2009, când va avea loc ridicarea Episcopiei de la Galaţi în rang de Arhiepiscopie, cât şi recunoaşterea Înaltpreasfinţiei Voastre în rangul de Arhiepiscop.

Păşind în urmă cu 20 de ani pe urmele vrednicilor înaintaşi, Înaltpreasfinţia Voastră, prin multă hărnicie, prin slujire dăruitoare, cu atentă priveghere şi cu multă pricepere, aţi dat strălucire Tronului Episcopal de la Dunărea de Jos. Pentru toate ostenelile pe care le-aţi făcut cu bucurie spre slava lui Dumnezeu, la 27 septembrie 2009, primiţi prin dragostea şi binecuvântarea Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel, recunoaşterea strădaniilor depuse şi a împlinirilor realizate în ogorul Bisericii şi neamului nostru dreptcredincios.

Împreună cu preoţii şi credincioşii Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, Vă adresăm felicitări din toată inima şi Vă asigur că vom fi alături de Înaltpreasfinţia Voastră, cu inima şi cu rugăciunile.
Vă asigur Înaltpreasfinţia Voastră de tot respectul şi de preţuirea mea şi Vă doresc în continuare multă sănătate, mulţumire sufletească şi alte realizări frumoase în lucrarea arhipastorală pe care o desfăşuraţi!

PS Mihail Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande

Din rânduiala lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, cu voia Sfântului Sinod, clerul şi întreaga suflare a poporului de la Dunărea de Jos trăiesc momente istorice în Catedrala Galaţilor: ridicarea Eparhiei noastre la rangul de Arhiepiscopie şi înălţarea Voastră la slujirea de Arhiepiscop.

p222-223

Este un moment de sinteză a darurilor şi împlinirilor pe care Domnul Dumnezeu le-a revărsat, ca roade şi binecuvântări ale neostenitei jertfiri, de două decenii, pe istoricul tron chiriarhal al Dunării de Jos. Aşezând la temelia lucrării ÎPS Voastre slujirea liturgică, aţi chemat mereu, într-ajutor, cu fierbinte rugăciune, pe Sfântul Apostol Andrei, pe Sfântul Ierarh Nicolae şi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorii oraşelor Galaţi, Brăila şi Tecuci, şi pe toţi ceilalţi sfinţi care, la invocarea ÎPS Voastre, au poposit aici şi ne-au binecuvântat Eparhia, viaţa bisericească. Din acestea s-au revărsat noian de dăruiri, peste întreaga Eparhie, împodobind-o ca pe o mireasă a lui Hristos.

Mănăstirile, parohiile, aşezămintele sociale, şcolile, slujirea Domnului şi a oamenilor, cu timp şi fără timp, acestea sunt nestematele ce încununează, ca o diademă, fruntea Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Şi toate au venit ca un răspuns dumnezeiesc la truda necontenită, cu care aţi arat şi semănat pământul duhovnicesc cel atât de roditor al Dunării de Jos. Drept aceea, ceasul istoric pe care îl trăim acum nu este altceva decât recunoaşterea şi răsplătirea, de către Sfântul Sinod, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a slujirii ÎPS Voastre, dar şi o revenire a Dunării de Jos, a păstorului ei, la demnitatea şi înălţarea de altădată a Viciniei, a Proilaviei, continuate de ierarhii Dunării de Jos, începând cu Melchisedec Ştefănescu şi încununându-se cu păstorirea ÎPS Voastre.

Vă mulţumim că ne-aţi făcut contemporani unor astfel de momente şi ne rugăm Domnului să Vă înzilească bogat, să Vă dea putere de slujire şi aceeaşi înţelepciune de a păstori ani buni şi binecuvântaţi la Dunărea de Jos!
Întru mulţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop!

În numele preoţimii, membrii Permanenţei Consiliului Eparhial

Trăim un eveniment istoric, în comuniune cu sfinţii martiri de la Niculiţel şi cu sfinţii care, prin sfintele lor moaşte, prezenţi la rugăciune neîntreruptă în catedrală, ocrotesc întreaga  Arhiepiscopie a Dunării de Jos.După atenta analiză a faptelor şi înţeleapta hotărâre, Sfântul Sinod, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, aşază pe grumazul Mine va fi iubit şi de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui… şi vom veni la el şi vom face locaş în el!» (Ioan XIV 21, 23).

Prin lucrarea Înaltpreasfinţiei Voastre ne invitaţi şi pe noi, fiii duhovniceşti, la prăznuirea Cuvântului Iubit de Tatăl prin Duhul Sfânt şi prin cuvântul liturgic ne întindeţi cu generozitate masă îmbelşugată, ca fiecare să-şi poată găsi hrană pe potriva minţii şi inimii lui. Astfel, trăim euharistic purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de noi; şi cum să nu fim mulţumitori cu fiască recunoştinţă când ne oferiţi vrednicia ostenelilor arhieriei Voastre ca pe un preafrumos veşmânt ce acoperă puţina îndrăzneală a slujirii noastre.

Credinţa plină de nădejde ce rodeşte în dragostea slujitoare cu care îi îmbrăţişaţi atât pe fiii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cât şi pe creştinii din ţară şi de peste hotare, trebuia de mult timp răsplătită prin recunoaşterea la nivelul Bisericii ţării noastre, căci Sfântul Apostol Pavel, învăţându-l pe Sfântul Apostol Timotei, ne încredinţează despre episcopi: Căci cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc şi mult curaj în credinţa cea în Hristos Iisus” şi „să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu cuvântul şi învăţătura! (I Timotei III, 13; VI, 17).

DSC_9438Dar, deşi lucrarea apostolească a Înaltpreasfinţiei Voastre avea capacitatea de a acoperi nevoile misionar-pastorale ale unei mitropolii, totuşi Dumnezeu, în iconomia Sa a vrut să răsplătească şi înaintaşilor înalta ţinută a slujirii arhiereşti şi v-a păstrat pentru noi; astfel răsplătirea ostenelilor Înaltpreasfinţiei Voastre prin ridicarea la rang de Arhiepiscop să se răsfrângă şi asupra noastră, fiind ridicată Episcopia la rang de Arhiepiscopie, împărtăşindu-ne şi noi de aceasta pentru dragostea şi recunoştinţa mulţumitoare pe care vi le purtăm. Purtăm gândul acesta încredinţaţi fiind de Adevărul Care grăieşte în Sfânta Scriptură: «Şi toţi aceştia, mărturisiţi, fiind de credinţă, n-au primit făgăduinţa pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea!» (Evrei XI, 39-40). Lucrarea apostolească în Biserică este calea unei vieţuiri prin smerenie şi cei care sunt chemaţi la întâietate sunt însărcinaţi cu mai multă slujire, câştigând astfel asemănarea cu Hristos.

Recunoaşterea din partea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a potenţialului de slujire jertfelnică în Arhiepiscopia noastră ne responsabilizează mai mult şi ne încredinţează de nevoia unei mai mari îndrăzniri duhovniceşti în puterea absolută în cer şi pe pământ a Arhiereului Celui Veşnic, Ce ne-a chemat şi pe noi prin binecuvântarea şi punerea mâinilor Înaltpreasfinţiei Voastre. Cinstea de care Biserica ne-a învrednicit prin Înaltpreasfinţia Voastră să împrospăteze lucrarea noastră păstorească pentru ca, oricând, să găsiţi în noi pământul cel bun care, primind sămânţa Cuvântului, să dea rodul însutit întru răbdare.

Cu dragoste, bucurie şi recunoştinţă mulţumitoare preoţii Protoieriei Însurăţei, în frunte cu Părintele Protoiereu, pr. Constantin Dumitru, Vă urăm mulţi ani de rodnică Arhipăstorire, spre slava Sfintei Biserici a Domnului nostru Iisus Hristos.

Protoieria Însurăţei

Cu bucurie şi onoare, am fost martori la evenimentul ridicării în rang a Eparhiei Dunării de Jos şi, implicit, a Înaltpreasfinţiei Voastre.

Preoţii din Cercul Misionar Corod, împreună cu membrii organismelor parohiale, în numele credincioşilor de pe aceste meleaguri ştefaniene ne alăturăm clerului şi credincioşilor de la Dunărea de Jos, adăugând prinosul nostru de recunoştinţă, care se îndreaptă în mod deosebit către Înaltpreasfinţia Voastră, la acest moment înălţător, cu o profundă semnificaţie spirituală şi istorică.

Mulţumindu-Vă pentru activitatea rodnică sub toate aspectele, spre care ne-aţi impulsionat în aceşti ani de arhipăstorire, Vă asigurăm de fiiască supunere şi rugăm pe Hristos Domnul să Vă dea putere şi înţelepciune spre lucrarea Evangheliei Sale.

Cercul Misionar Corod,
Protoieria Tecuci

În duminica «Pescuirii minunate», când Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe Sfinţii Apostoli ca să-i facă „pescari de oameni” (Lc. 5, 11), în această zi aţi fost chemat şi Înaltpreasfinţia Voastră la o slujire mai înaltă, cea de Arhiepiscop.
Chemarea de a pescui în marea vieţii cât mai multe suflete, dar şi de a conduce «corabia duhovnicească» a Dunării de Jos la limanul mântuirii, acolo unde se află farul călăuzitor al lumii, Domnul Iisus Hristos, aţi primit-o şi aţi urmat-o cu vrednicie. La baza acestei afirmaţii stă bogata şi rodnica activitate a Înaltpreasfinţiei Voastre, concretizată în repararea şi construirea de biserici, reînfiinţarea Seminarului Teologic «Sfântul Apostol Andrei», Facultatea de Teologie, înfiinţarea de noi parohii, reînfiinţarea şi înfiinţarea de mănăstiri, misionarism şi filantropie în spitale, armată, penitenciare, diferite misiuni pe plan naţional şi internaţional, pe plan cultural-educaţional, liturgic şi pastoral-misionar, dar şi printr-o activitate publicistică laborioasă.

În acest fel, Arhiepiscopia Dunării de Jos a devenit una de referinţă în cadrul Bisericii noastre, în anii păstoririi Înaltpreasfinţiei Voastre, „fiind recunoscută pentru vrednicia şi hărnicia ei”, cum sublinia Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Episcopia Dunării de Jos a fost păstorită, prin rânduiala lui Dumnezeu, de mari ierarhi care au lăsat mărturii luminoase în istoria multiseculară a Eparhiei noastre. Persoana Înaltpreasfinţiei Voastre înmănunchează toate calităţile acestor vrednici episcopi, ca patriot şi gospodar, cuvios şi mărturisitor, cărturar şi bun iconom, vrednicii care au dus la scrierea unei noi file de istorie bisericească la Dunărea de Jos.

Enoriaşii, membrii Consiliului Parohial în frunte cu preotul paroh de la parohia Şerbăneşti I, vă felicităm cu acest prilej şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dea putere să răspândiţi în continuare cuvântul, lumina şi darul Evangheliei, de care avem atâta nevoie, la neamul nostru românesc şi, mai presus de toate, să ne oferiţi binecuvântarea, iertarea şi dragostea Înaltpreasfinţiei Voastre, pentru toţi şi pentru toate. Bucurie să Vă dea Dumnezeu întru mulţi, buni, fericiţi şi sănătoşi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop!
Parohia Şerbăneşti I

Demnitatea ce a fost acordată atât Centrului Eparhial, dar mai ales Înaltpreasfinţiei Voastre era de aşteptat şi meritată. În cei aproape douăzeci de ani de arhipăstorire, aţi ridicat prestigiul religios al Dunării de Jos la rang înalt, pe cel cultural la un nivel râvnit de mulţi, iar pe cel gospodăresc la frumuseţi demne de invidiat. Cunosc Eparhia de prin anii 1960; ştiu cum arăta şi, după ce am văzut-o în 2005, pot spune că dragostea şi râvna Înaltpreasfinţiei Voastre spre tot lucrul cel bun se vede de la centru până la cea mai mică parohie, acolo unde preoţi vrednici lucrează, după modelul ierarhului lor, cu spor duhovnicesc.
fost profesor