Concurs de religie întru cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae

Premierea câştigătorilor Concursului de religie de la Brăila
Premierea câştigătorilor Concursului de religie de la Brăila

Cum deja bine ştim, mica cetate a Brăilei, scăldată de apele bătrânului Danubius, se bucură de aproape două decenii de binecuvântarea şi ocrotirea Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. De fiecare dată, ziua de 6 decembrie umple de bucurie sfântă sufletul credincioşilor mari şi mici, care se străduiesc cu credinţă, post şi rugăciune, să pogoare mila şi binecuvântarea marelui ierarh în viaţa şi casele lor.

Alături de sfintele locaşuri, care chemă neîncetat pe tot omul la înnoire sufletească, lucrează permanent Şcoala, mâna întinsă a Bisericii în lume. Primind binecuvântarea Marelui Învăţător, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Şcoala, prin toate activităţile ei, formează caractere; ea educă şi aşează în personalitatea fiecărui copil măsura potrivită şi menită a scoate la lumină şi a înmulţi talanţii sădiţi acolo de iubitorul de oameni şi înţeleptul Dumnezeu. Ora de Religie vine şi desăvârşeşte această lucrare, transpunând copilul în spaţiul Duhului Sfânt. Menţinând vie legătura cu preotul paroh, şi jertfindu-se alături de acesta la câştigarea sufletelor copiilor pentru Împăraţia Cerurilor, profesorul de Religie devine unul dintre cei mai apropiaţi şi îndrăgiţi dascăli ai elevilor, cu misiune sfântă de apostol.

Între frumoasele activităţi desfăşurate în această perioadă la Brăila, se numără şi tradiţionalul Concurs de Religie „Copilul în familie şi în Biserică”, organizat în anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română, întru cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul spiritual al oraşului nostru.

Cu binecuvântarea şi purtarea de grijă ale arhipăstorului nostru, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la iniţiativa Sectorului eparhial pentru Învăţământ şi sub îndrumarea părintelui inspector şcolar pentru disciplina Religie, pc pr. Florin Grecu, s-a desfăşurat mult-aşteptatul concurs, în toate instituţiile de învăţământ brăilene. Acesta a fost pregătit în prealabil de profesori cu experienţă şi rezultate deosebite în activitatea didactică, care au întocmit teste grilă de câte 10 itemi pentru cls. I-IV, 15 itemi pentru cls. V-VIII şi 20 itemi pentru cls. IX-XII. Alături de dascălii de Religie, preoţii parohi au pregătit daruri consistente pentru cei mai buni concurenţi din şcolile şi liceele fiecărei parohii. În perioada 21 noiembrie – 2 decembrie, de la „prichindeii” de clasa I şi până la tinerii de clasa a XII-a, toţi au demonstrat vaste cunoştinţe din tematica propusă de programa şcolară, dar şi din viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Nicolae, aşa cum au prevăzut grilele de concurs. În perioada 3-5 decembrie, preoţii şi dascălii au evaluat lucrările, au stabilit premiile şi menţiunile şi au pregătit cele necesare răsplătirii câştigătorilor. În ziua de 6 decembrie, la marele praznic al Sfântului Ierarh Nicolae, după Sfânta Liturghie, s-au acordat premiile câştigătorilor, ce au constat în diplome, cărţi de rugăciuni, iconiţe, dulciuri şi rechizite şcolare.

Cu lacrimi de emoţie şi bucurie în ochi, copiii au simţit prezenţa reală a binecuvântării sfântului lor ocrotitor Nicolae, cântând din suflet, în faţa tuturor credincioşilor prezenţi: „Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!”.

Prof. religie Asimina Negulescu,
Şcoala cu cls. I-VIII „Ion Băncilă” – Brăila