Evenimente duhovniceşti în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, la 650 de ani de la recunoaştere

P

Prin pronia lui Dumnezeu, ceremonia solemnă a ridică-rii în rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos s-a înscris între sărbătorile duhovniceşti dedicate împlinirii a 650 de la recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti de către Patriarhia de Constantinopol, prin venirea pe scaunul mitropolitan, de la Dunărea de Jos, a Sfântului Ierarh Iachint de Vicina.Astfel, în această perioadă, con-form hotărârilor Sfântului Sinod au avut loc mai multe ceremonii de proclamare a canonizării unor noi sfinţi români.

Sf_Iachint

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, însoţit de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, printre care s-a numărat şi chiriarhul Dunării de Jos, Preasfinţitul Episcop Casian, a „inaugurat” o nouă „cale a sfinţilor” în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.

Mai întâi, în Catedrala Arhiepiscopală din Târgovişte a avut loc, în data de 26 septembrie 2009, proclamarea locală a trecerii în rândul sfinţilor, a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnitor al Ţării Româneşti şi „prinţ al păcii”.

Sf_Neagoe_Basarab

În aceeaşi zi, de la cetatea Târgoviştei, soborul ierarhilor a poposit în vechea cetate de scaun a Basarabilor, Curtea de Argeş, unde au avut loc festivităţile locale de proclamare a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Barasab, a Sfântului Ierarh Iachint, primul mitropolit al Ţării Româneşti şi a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, monah îmbunătăţit din Valea Chiliilor. În acest cadru deosebit, Eparhia Argeşului şi Muscelului, deopotrivă cu vrednicul său păstor, Preasfinţitul Părinte Calinic, a fost înălţată la rangul de Arhiepiscopie.

Sf_Ioanichie

De aici, soborul de arhierei, a făcut un pelerinaj către zona „de baştină” a primului arhipăstor al Ungrovlahiei, Sfântul Iachint, ajungând la Dunărea de Jos, în cetatea andreiană a Galaţilor.