Conferinţa interdisciplinară „Credinţă şi ştiinţă – izvor de sănătate“

Desfășurarea conferinței la Palatul Patriarhiei

La Palatul Patriarhiei a avut loc miercuri, 10 aprilie 2024, conferința interdisciplinară „Credinţă şi ştiinţă – izvor de sănătate“, organizată de Patriarhia Română în colaborare cu Antibiotice Iaşi, în contextul Anului omagial și comemorativ 2024, la care au participat și preoții de caritate din unitățile spitalicești din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Primul dintre vorbitori a fost Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a evidențiat nevoia de conlucrare prin cuvântul intitulat „Credinţă şi ştiinţă pentru sănătate“:

„Organizarea de către Patriarhia Română, în cooperare cu ANTIBIOTICE S.A. Iaşi, a conferinţei interdisciplinare «Credinţă şi ştiinţă – izvor de sănătate», se înscrie în programul Anului omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi Anului comemorativ al sfinţilor tămăduitori fără de arginţi.

Complexitatea problemelor privind protecţia sănătăţii oamenilor în societatea de azi necesită eforturi şi perspective conjugate de abordare, având în centru persoana umană, creată după chipul lui Dumnezeu şi chemată la asemănare cu Creatorul făpturilor văzute şi al celor nevăzute. Dintru începuturi, între spiritualitatea creştină şi ştiinţa medicală au existat afinităţi şi conlucrare pentru înţelegerea cauzelor suferinţei şi căutarea de metode şi mijloace adecvate pentru vindecarea bolilor şi dobândirea sănătăţii fizice, psihice şi spirituale. Viaţa şi sănătatea sunt daruri ale lui Dumnezeu iar Biserica îşi arată mereu grija şi responsabilitatea faţă de cei suferinzi, spre împlinirea poruncii Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor: «Bolnav am fost şi M‑aţi cercetat» (Matei 25, 36).

Pentru orice om, starea de sănătate este un ideal, însă nimeni nu poate asigura o stabilitate pe termen lung în această lume trecătoare. Sfinţii Părinţi ai Bisericii pun sănătatea în relaţie cu Creatorul. Bolile sunt consecinţe ale îndepărtării noastre de Dumnezeu, iar vindecarea este văzută ca un proces continuu de întoarcere către El, izvorul vieţii. Biserica este „spital duhovnicesc“, iar credinţa este ancora prin care rugăciunea sinceră şi smerită primeşte de la Dumnezeu harul vindecării, prin Sfintele Taine şi ierurgii. Slujirea pastorală are valoare profilactică pentru poporul binecredincios şi este însoţită de grija faţă de cei bolnavi prin fapte concrete de iubire: aşezăminte social‑filantropice şi social‑medicale administrate de unităţi bisericeşti, cooperarea cu medicii şi farmaciştii din instituţii de sănătate publice sau private, cuvintele de mângâiere şi ajutoarele caritabile oferite celor bolnavi şi neajutoraţi.

Avem slujitori bisericeşti care îmbină vocaţia sacerdotală cu profesia medicală şi asigură o legătură directă între cele două domenii. Sfântul Vasile cel Mare considera că ştiinţa medicală pusă în slujba vindecării oamenilor este rânduită de Dumnezeu ca ajutor pentru slăbiciunile firii umane (Regulile mari, Regula 55).

Modele de jertfelnicie şi slujire a celor suferinzi, sfinţii tămăduitori fără de arginţi sunt ocrotitori ai instituţiilor socio‑medicale ale Bisericii şi inspiră tuturor medicilor şi farmaciştilor creştini noi căi de cercetare şi aplicare în care se îmbină credinţa şi ştiinţa: promovarea medicinii preventive, colaborarea între medici şi preoţi pentru cultivarea încrederii şi speranţei, promovarea valorilor de frăţietate şi îngrijire comunitară, creşterea accesibilităţii tuturor pacienţilor la servicii medicale de calitate. Apreciem consecvenţa şi dăruirea cu care ANTIBIOTICE S.A. susţine cooperarea dintre Biserică şi instituţiile medicale, dintre credinţă şi ştiinţă, pentru vindecarea suferinţelor şi slujirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti a multor oameni.

Vă dorim tuturor, în această perioadă de terapie spirituală a Postului Sfintelor Paşti, sănătate, bucurie şi binecuvântare, pentru bogate împliniri în nobila dumneavoastră activitate.În continuare, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila,  a apreciat reunirea slujitorilor Bisericii cu medici, farmaciști și reprezentanți de organizații de binefacere și a amintit de parteneriatul semnat în 2022 cu Patriarhia Română care acum își arată o parte dintre roade“.

Ministrul Sănătății a catalogat cuvântul de deschidere al Patriarhului Daniel drept un „manifest pentru sănătate: pentru sănătate trupească, pentru sănătate sufletească și pentru sănătatea comunității“.

„Ați caracterizat foarte bine despre ce avem noi nevoie ca să putem să evaluăm ca popor și din punct de vedere al sănătății sufletești și din punct de vedere al sănătății trupești“, a spus Alexandru Rafila.

După vizionarea unui film de prezentare a Companiei Antibiotice Iași, s‑a adresat audienței Directorul general Ioan Nani care a vorbit despre misiunea, valorile și dezvoltarea instituției pe care o conduce și despre relația pe care o are cu Patriarhul României pe care îl consideră mentor încă din vremea în care era Mitropolit la Iași, când purtau dese discuții „despre binele oamenilor, credință și știință“.

În 2004, în consultare cu actualul Patriarh al României, a mărturisit Ioan Nani, că s-a fixat logo‑ul actual al companiei Antibiotice Iași, logo care include semnul crucii în locul literei „t“: „Mi‑a spus: «Așa îi dați durabilitate»“, a amintit directorul.

După cuvintele inaugurale, lucrările confe­rin­­ței au fost împărțite în trei sesiuni.

Prima sesiune a fost deschisă de dr. Amalia Elena Anghel, care a susținut prelegerea „Campania «Sănătate pentru sate» a Patriarhiei Române“. În cadrul sesiunii au mai fost prezentate referatele: „Parteneriate cu societatea civilă, în beneficiul comunităților defavorizate“ (Gabriela Alexandrescu); „Solidaritate pentru sănătatea românilor“ (Radu Gănescu) și „Știință și suflet. Credință și sănătate“ (Andrada Cozac).

A doua sesiune a cuprins, de asemenea, patru prezentări: „Asigurarea siguranței pacientului, prin si­guranța medicamentelor“ (dr. farm. Răzvan Mihai Prisada); „Abordări multidisciplinare în practica farmaceutică curentă“ (prof. univ. dr. farm. Monica Hâncianu); „Rolul medicului în menținerea sănătății familiei – importanță și impact în educa­ția pentru prevenție“ (dr. Sandra ­A­lexiu) și „Paralizia sufletească (a păcatelor), pricina pentru paralizia trupească“ (pr. dr. Cristian Marge).

A treia sesiune, deschisă de prezentarea lucrării „Antibioticele Mileniului III – Implicarea medicului specialist în educația medicală“ (dr. Adrian Marinescu), urmată de comunicările: „Ten­dințe globale și naționale în managementul infecțiilor severe de spital“ (prof. dr. Daniel Vasile Timofte); „Beneficii pentru sănătatea familiei prin formule inovatoare“ (prof. univ. dr. farm. Doina Drăgănescu); „Inima – loc de tihnă pentru Dumnezeu și semeni“ (monahia asist. univ. dr. Anastasia [Ana‑Maria] Pah); „Antibioticele Mi­le­niului III – impli­carea farmacistului – campanii de impact“ (conf. univ. dr. farm. Gabriela Tătărângă).

Manifestarea s‑a încheiat printr‑un recital susținut de Cvartetul Orchestrei Medicilor din București.

Evenimentul a fost un real succes deoarece s‑a conștientizat necesitatea împreună lucrării medic‑preot pentru folosul celor aflați în suferință, pentru ca vindecarea omului să nu fie  numai trupească, ci și duhovnicească, după cum Sfântul Apostol Pavel spune: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile şi cugetările inimii“ (Evrei 4,12). Pentru ca vindecarea să fie completă, omul trebuie să fie împăcat cu sine, să simtă că Dumnezeu îî iartă păcatele la Taina Sfintei Spovedanii și se unește real cu Cinstitul Trup și Sânge al Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Taină a Euharistiei!

Pr. Marian Coman