Evlaviosul Părinte Patriarh Neofit al Bulgariei a adormit în Domnul

Păstor blând, evlavios, duios interpret al muzicii bisericești, echilibrat slujitor și bun chivernisitor al misiunii pastoral educaționale și administrative în toate încredințările bisericești, vrednicul de pomenire Patriarh Neofit s‑a mutat, după o suferință trupească îndelungată, la cereștile lăcașuri. Fire blajină, retrasă și introvertită, împreună cu fratele său, compozitor și dirijor al celebrului cor patriarhal și‑au petrecut copilăria și tinerețea în preajma bisericii românești „Sf. Treime“ de la Sofia, unde buna lor mamă a activat la chemarea preoților noștri români.

A urcat treaptă cu treaptă, ascultările eclesiale și a răspuns cu smerenie, bunătate, în­țelepciune și iubire fraternă autentică oricăror situații bune sau mai puțin bune, ivite inerent în viața de zi cu zi și mai ales în cea bisericească.

Patriarhul Neofit alături de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române,
la Reşedinţa Mitropoliei de Varna şi Velokopreslav

De aceea la plecarea din lumea noastră a Patriarhului Maxim, Păstorul înțelept și echilibrat Neofit a fost chemat să‑i urmeze în slujba patriarhală, spre a afirma și mai adânc pacea lăuntrică, rugăciunea și bunătatea în țesătura complicată a unității bisericești mai ales în momente grele ale lumii secularizate.

Ne‑am bucurat de multe ori nu doar de întâlniri protocolare, ci de clipe sacre ale bucuriei de a urca spre iubirea vindecătoare și pacificatoare.

† Casian

Arhiepiscopul Dunării de Jos