Noi apariţii editoriale

Biserică. Misiune. Slujire, 24

Cu binecuvântarea Înalt­preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian Crăciun al Dunării de Jos, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos a publicat recent al 24‑lea număr al anuarului bisericesc intitulat „Biserică. Misiune. Slujire“, o amplă trecere în revistă  a activității anului 2023 din eparhia noastră, precum și o perspectivă pentru anul în curs, 2024.

Volumul, care are de data aceasta 651 de pagini, se deschide cu cuvântul constatator, povățuitor și încurajator al ierarhului nostru, intitulat „Ascultarea de suferințele semenilor – cale sigură de ascultare de Dumnezeu și mijloc de însănătoșire personală și comunitară“, potrivit căruia prezentul demers  reprezintă „un act de mulțumire comună și comunitară, în Arhiepiscopie, adus de slujitori împreună cu creștinii de toate vârstele și din variate domenii“, precum și „o sinteză a  întregii slujiri bisericești de la Sfântul Altar până la «altarul fratelui»“.  Ca și o „concretă retrospectivă a anului ce s‑a încheiat“. Deși par a fi atinse aici toate aspectele vieții social‑bisericești din eparhie, „mai este loc pentru o viziune de ansamblu asupra aspectelor diferite de la om la om, de la localitate la localitate, de la o stare spiritual‑umană la alta“. Ca într‑o „familie a cooperării“, sunt publicate mărturiile preoților, ale profesorilor de religie, ale liceenilor din eparhie, ca și a asistenților din centrele filantropice. Arhiepis­copul nostru atrage atenția asupra maturității tinerilor ale căror eseuri impresionează prin „cugetări mature“ ce dovedesc o bună și dreaptă înțelegere a învățăturii creștin‑ortodoxe pe  care și‑au însușit‑o.

În capitolul „Teologie și misiune bisericească“ sunt prezentate „Programe patriarhale 2024, Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți“. Și avem aici cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, al Bisericii Ortodoxe Române, sub titlul: „Îngrijirea bolnavilor este o poruncă dumnezeiască și datorie socială“, în care ni se amintește că: „Într‑o lume în care omul se închide tot mai mult în propria lui individualitate, văzându‑se doar pe el și nevoile lui, Biserica se roagă pentru întreaga umanitate și în mod deosebit pentru cei ce suferă“. Iar „Domnul Iisus Hristos este principalul nostru model pentru îngrijirea bolnavilor“.

Este prezentat în continuare un „Program‑cadru (liturgic, cultural și mediatic) 2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți în Patriarhia Română“, urmat de o „Bibliografie pentru studiu, cercetare și întărire duhovniceasă“, pe această tematică.

Plin de calde învățături este și eseul Înaltpreasfinți­tului nostru Arhiepiscop Casian, intitulat „În lumina tainicei bucurii lăuntrice“, în care ne este evidențiată cugetarea Sfântului Grigorie de Nyssa, cel ce „a scos omul din rândul animalelor și l‑a ridicat la statura sa teologică“, iar „pe omul încreștinat l‑a ridicat la demnitatea cerească încă din viața pământească“. Cu atât mai mult este important rolul preotului și al medicului în tratarea trupească și sufletească a bolnavilor, cu mențiunea importantă că „Biserica este spital, nu tribunal“.

O prezentare exhaustivă a Catedralei Arhiepiscopale din Galați ne‑o oferă preotul Daniel Tănasă, în „Biserica‑mamă a celorlalte biserii din Eparhie“.

Urmează, între paginile 81 și 197 – pagini de o rară frumusețe, care se citesc cu mare interes și cu plăcere  ‑  „Eseuri ale tinerilor liceeni cu privire la sănătate“. Nicăieri nu veți găsi mărturii de credință mai simple, mai sincere și de mai bună credință ca la acești tineri, băieți și fete din liceele Eparhiei Dunării de Jos, dovadă a însușirii învățăturii  corecte, dar și a unor „vase curate“ împrospătate de duhul credinței adevărate.

În capitolul „Slujire și misiune bisericească“ este prezentată „Viața bisericească la Dunărea de Jos în 2023 – Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)“. O serie de articole ale chiriarhului locului, preluate din revista eparhială „Călăuză ortodoxă“ și „Ziarul Lumina“ al Patriarhiei Române, 2023, deschide calea spre slujirea și misiunea bisericească a acestei eparhii. Un material interesant este și cel al dnei prof. Marinela Modiga de la Școala Gimnazială „Miron Costin“ din Galați, dedicat Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, preluat de asemenea din revista „Călăuză ortodoxă“, octombrie ‑ noiembrie 2023.

În capitlul „Slujirea bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos“, după „Preliminarii“‑le preotului George Albu, putem afla care a fost „Itinerariul pastoral al  ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în perioada 1 ianuarie‑31 decembrie 2023“ – material semnat de pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial.

Preotul Gelu Aron, consilier bisericesc, face o amplă analiză privind „Activitatea  pastorală și administrativ‑bisericească“ din anul ce a trecut, consemnând numeroase activități dedicate asistenței religioase și filantropice a bătrânilor din toate localitățile Eparhiei, dar și a promovării cântărilor autentice bisericești de către cântăreții profesioniști, ca și de toți credincioșii pasionați de muzica psaltică. S‑a referit, de asemenea, la evenimentele eparhiale, ca și la ședințele Consiliului eparhial, ale Adunării eparhiale, la Permanență și la obișnuitele ședințe de lucru, toate prezidate de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop al Dunării de Jos, dr. Casian Crăciun. A semnalat împărțirea Eparhiei în 8 protopopiate, având 470 unități bisericești și 13 mănăstiri și a arătat situația personalului angajat, clerici și mireni precum și activitatea din cadrul resurselor umane.

Scriind despre „Misiunea edu­cațională din eparhie“, preotul profesor Costel Bulgaru, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei“ din Galați, are în vedere activitatea educațională, bisericească și administrativă a școlii pe care o reprezintă.

Părintele conferențiar dr. Lucian Vasile Petroaia, directorul De­partamentului de Teologie, explică, în 20 de pagini consistente, care este „Activitatea Departamentului  Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din cadrul Universității «Dunărea de Jos», Galați în anul 2023“.

Deosebit de amplu este materialul preotului Robert Tiber, inspector eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul, în care se referă la ora de Religie în școlile din județele Galați și Brăila în anul 2023, ca și la „Activitatea catehetică“ a tineretului din școlile din fiecare protoierie a eparhiei noastre, cu acțiuni bogate și variate, care au antrenat elevii să înțeleagă și în mod practic  care este sensul real al învățăturii de credință or­todoxă.

Nu lipsește din acest volum ASCOR‑ul, filiala „Sf. Ap. Andrei“, care a avut și în anul ce a trecut o activitate social filantropică și misionar‑duhovnicească pe măsura entuziasmului tinerilor studenți creștin‑ortodocși ce împrospătează  mereu  viața creștină la Dunărea de Jos. Ei au făcut pelerinaje și drumeții, s‑au întâlnit în tabere de muncă  și tematice la mănăstiri, ca și cu studenții germani la Tübingen. În timp ce departamentul de marketing al ascorenilor a prezentat mereu programele lor prin postări regulate.

În capitolul „Misiunea și activitatea culturală în Eparhie“, preotul dr. Alexandru Bulgaru, consilier cultural, dă detalii despre activitatea editorială și tipografică a Editurii Arhiepiscopiei Dunării de Jos, publicarea de cărți, broșuri și a periodicului eparhial „Călăuză ortodoxă“, toate aceste lucrări fiind editate cu binecuvântarea și îndrumarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop dr. Casian Crăciun.

Preotul Bucur Petru Rareș, consilier comunicare media, prezintă un material interesant despre un binevenit departament de „comunicații media“, prin care misiunea Bisericii de răspândire a știrilor și evenimentelor religioase care au loc în Eparhia noastră se poate face cu ajutorul publicațiilor, fie centrale – prin colaborarea cu Centrul de presă „Basilica“ al Patriarhiei Române, cu ziarul „Lumina“,  Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția de știri „Basilica“ și Biroul de Presă, fie locale – revista eparhială, ziarul „Viața liberă“ ‑ ca și prin Televiziunea  Națională, emisiunea „Universul credinței“. De asemenea, pentru răspândirea știrilor și fotografiilor a fost folosită pagina web a Eparhiei  „www. edj.ro“, actualizată mereu de pc. pr. Rareș Bucur și ing. Simona Mavromati. Iar pe canalul „Youtube“  eparhial și pe site‑ul „edj.ro“ au fost postate 239 materiale audio‑video cu predicile ierarhului Dunării de Jos ș.a., realizându‑se astfel că opera catehetică se poate face către un număr mult mai mare de credincioși, prin intermediul Internetului, ajutându‑i și pe cei care, din diferite motive, nu ajung să fie prezenți fizic în biserică.

În legătură cu „Activitatea  culturală și cea de patrimoniu bisericesc mobil“, un material este prezentat de preotul Cosmin Ilie, directorul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualității, privind expozițiile, atelierele de pictură, conservare și restaurare, precum și bugetul pe anul 2023 și sursele de finanțare.

Un capitol aparte îl constituie „Lucrarea filantropică sau despre oamenii faptelor bune“, structurată pe subcapitole: „Activitatea  centrelor sociale din eparhie; Programe social‑filantropice eparhiale; Implicarea și sprijinul acordat de către Centrul Eparhial în activități social‑filantropice și misionare; Lucrarea  pastorală și misionară a preoților capelani și a asistenților sociali; Condica milei creștine – activități desfășurate la nivel de protopopiate și parohii“. Sunt amintite: Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare“, Galați; Casa „Sf. Vasile cel Mare“, Galați, în care au avut loc activități educative pentru sănătate; Centrul Multifuncțional de  Servicii Sociale  „Speranța“, Galați; Centrul de zi pentru copii al parohiei „Sf. Spiridon“, Galați; Centrul de zi pentru copii al parohiei „Sf. Antonie cel Mare“, Galați; Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranța pentru vârsta a III‑a“, Galați (cu servicii gratuite de îngrijire la domiciliu, servicii sociale, de  consiliere psihologică, servicii medicale, sală de club, petrecerea timpului liber); Așezământul eparhial „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat, Brăila etc. Sunt enumerate și implicările Centrului Eparhial în activitățile social‑filantropice ale eparhiei, valoarea totală a ajutoarelor ridicându‑se la 1.928.602 lei, cu un număr de 4,734 beneficiari și 2 unități bisericești.

Preotul Nelu Ioan Perțea, consilier economic‑financiar prezintă „Activitatea economico‑fi­nanciară din Eparhie“, în cadrul căreia, așa cum se specifică: „Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian s‑a implicat personal și a vegheat ca grija față de vârstnici, persoane singure și bolnave să fie promovată în toate unitățile bisericești din Eparhie prin activități concrete“.

În privința patrimoniului și a construcțiilor bisericești, părintele consilier Horațiu Moldovan dă o dare de seamă asupra lucrărilor de restaurare și de construcție care au avut loc în Eparhie în anul ce a trecut, specificând că efortul financiar  de susținere a lucrărilor pe cele 314 șantiere de lucru din parohiile de la Dunărea de Jos s‑a ridicat la 27.833.010,74 lei.

„Activitatea monahală din cuprinsul Eparhiei“ este  menționată în acest anuar prin însemnările protos Ignatie Antohe, care mărturisește că: „Monahismul ortodox este în același timp liturgic, filocalic, dar și filantropic, devotat Tradiției apostolice și patristice și atent la nevoile actuale ale Bisericii și societății.“

Este menționată și „Activitatea Serviciului Secretariat“ (Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial),  cât și „Activitatea Corpului de inspecție și Control“ (pr. Nițu Voicu, inspector biseriesc).

Volumul se încheie cu  capitolul „Șematism“ care prezintă toate Patriarhiile Ortodoxe, în frunte cu Patriarhia Ecumenică, toate Bisericile Ortodoxe, iar în Biserica Ortodoxă Română, toate Eparhiile din țara noastră, mitropolii, arhiepiscopii și episcopii, ajungând și la  Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu toate protopopiatele și parohiile sale.

Anuarul bisericesc „Biserică, Misiune, Slujire“ nr. 24 ne înfățișează viața Arhiepiscopiei  Ortodoxe a Dunării de Jos ‑ chiar surprizător de activă pentru cei care nu o cunosc îndeaproape, dovedind că Biserica, alcătuită din cler și credincioși, este vie, lucrătoare, și în plan social, ca și în plan duhovnicesc, sub îndrumarea, purtarea de grijă și rugăciunea permanentă a ierarhului nostru, Părintele Arhiepiscop Casian.

Rugăciunea tinerilor seminariști

în anul Sfinților isihaști

Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos a publicat numărul 23 al seriei volumelor editate ca rod al Simpozioanelor inițiate de seminariști. În 28 noiembrie 2022, Simpozionul găzduit de Seminarul „Sf. Ap. Andrei“ din Galați a avut titlul: „Rugăciunea tinerilor seminariști în anul Sfinților isihaști“ ‑ titlu care l‑a luat și lucrarea de față, la realizarea căreia au colaborat Arhiepiscopia și Seminarul „Sf. Ap. Andrei“ deopotrivă. Cartea, care însumează 405 pagini, reunește intervențiile elevilor de la Seminariile Teologice Ortodoxe  din București, Iași, Mănăstirea Neamț, Piatra Neamț, Dorohoi, Râmnicu‑Vâlcea, Câmpulung‑Muscel, Buzău, Huși, Baia Mare, Slobozia,Tulcea și Galați, ca și ale elevilor liceeni din Galați, Brăila, Tecuci, Făurei și Însurăței.

Volumul se deschide prin cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, sub titlul: „Tineri «pelerini» cu Domnul, pe calea inimii!“, prin care se accentuează puterea rugăciunii în viața oricărui creștin, căci „…avem credința că nu noi facem rugăciunea, ci rugăciunea ne face mai buni, ca dar de Sus, prin prezența vindecătoare a Domnului care, prin Duhul Sfânt ne dă acest «vehicul» dumnezeiesc de comunicare…“. Și face constatarea că această înmănunchiere de texte este „un exercițiu de meditații profunde ale tinerilor seminariști, însoțite de sfaturi adânci din experiența marilor rugători: Sf. Grigore Palama, Sf. Simeon Noul Teolog și Sf. Cuvios Paisie de la Neamț și nu numai“.

Toate temele acestor eseuri ale elevilor, seminariști sau liceeani, sunt axate pe rugăciune: „Cu smerenie despre rugăciune“ (Alexandru‑Ioan Voinea, Seminarul „Nifon Mitropolitul“, București), „Jertfă și rugăciune“ (Alexandru Sitaru, Seminarul „Sf. Vasile cel Mare“, Iași), „Rugăciunea inimii în viața și scrierile Sfântului Paisie de la Neamț“ (Teofil Roată, Seminarul „Veniamin Costachi“, Mănăstirea Neamț), „Rugăciunea isihastă și rolul ei în sfințirea sau îndumnezeirea omului“ (Nicolae Ștefan Apostol, Liceul „Sf. Împărați Constantin și Elena“, din Piatra Neamț); „Sfântul Paisie Velicicovschi – model rugător“ (Bogdan Jianu, Seminarul Liceal  „Sf. Ioan Iacob“, Dorohoi), „Lucrarea răbdării în vremea rugăciunii“ (Alexandru‑Florian Cazan, Seminarul „Sf. Nicolae“, Râmnicu‑Vâlcea), „Rugăciunea, piatra de temelie a  formării teologice“, Mihai Dinu, Seminarul „Chesarie Episcopul“, Buzău), „Rugăciunea tinerilor, calea vieții“ (Adrian Claudiu Grigoraș, Seminarul „Sf. Ap. Andrei“, Galați)… Și multe altele, toate scrise cu aceeași credință și aceeași râvnă rugătoare, ele fiind lecții de citit și învățat pentru toți cei care, porniți pe calea mântuirii, caută desăvârșirea.

Toate textele sunt însoțite de o bibliografie care îndeamnă, de asemenea, la cercetare și aprofundare, şi din fiecare putem trage învățături. Acești tineri credincioși și studioși ne învață pe noi, cei din afara cercului lor, cum să‑L descoperim pe Hristos prin rugăciune, cum să ne apropiem de El și să ne facem ascultați, cum să‑L rugăm pentru iertarea păcatelor noastre făcute cu voie sau fără voie, cum să‑I mulțumim pentru bunătățile primite, ca și pentru încercări, cum să urmăm calea Lui, cum să facem fapta bună, cum să respectăm poruncile dumnezeiești, cum să ne ajutăm aproapele, cum să‑l iertăm, cum să‑i cerem iertare. Ușa pocăinței este strâmtă și prin ea nu pot trece decât cei smeriți cu inima.

Iată numai un exemplu: „Rugăciunea spusă dintr‑o inimă curată și smerită este calea prin care omul comunică cu Dumnezeu, iar ea poate să străbată orice zid al păcatului, orice calitate de dulce împătimire a sufletului și a trupului, căci Hristos este Cel ce a surpat «peretele din mijloc al despărțiturii» (Efeseni 2,14), adică vrăjmășia și puterea celui rău“ (Alin Ionuț Tudor, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur“, Slobozia; coordonator pr. prof. Constantin Pătrașcu).

Cartea aceasta, care înmănunchiază gândurile atâtor tineri minunați, curați cu inima, merită să stea aproape de sufletul nostru, de icoană și de Sfânta Scriptură.

Violeta Ionescu