Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

9 februarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

10 februarie Sf. Sfințit Mc. Haralambie – săvârșește slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Mc. Haralambie“ din municipiul Galați şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

11 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

16 februarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

17 februarie – participă la slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi,  și săvârșește slujba de Tedeum pentru deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale.

18 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, hirotonește întru preot pe c. arhid. Marian Alin Coman pe seama Catedralei Arhiepiscopale și rosteşte cuvânt de învăţătură.

20 februarie – săvârşeşte în Cimitirul „Eternitatea“ din municipiul Galați la mormintele celor doi ziariști, fondatori ai primului cotidian din România postdecembristă – „Viața liberă“ ‑ Galați, Radu Macovei (1 martie 1943 ‑ 24 septembrie 2020) și Grigore Lazarovici (1 februarie 1950 ‑ 10 noiembrie 2021) și la sediul redacției „Viața liberă“ din Galați slujbe de pomenire pentru fondatorii şi ostenitorii cotidianului gălăţean, rostind un cuvânt de aducere aminte.

Conferință pastoral-misionară lunară la Brăila

23 februarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

25 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, hirotonește întru diacon pe teologul Ionuț Sorin Răileanu și rosteşte cuvânt de învăţătură.

27 februarie – săvârșește la Atelierul eparhial de lumânări „Sf. Mc. Fotini“ din cadrul Centrului Eparhial o slujbă de binecuvântare pentru lucrarea desfăşurată aici şi o slujbă de pomenire pentru ostenitorii trecuţi la cele veşnice, rostind cuvânt de binecuvântare.

28 februarie – participă în Sala „Europa Christiana“ din cadrul Palatului Patriarhiei din Bucureşti, la slujba de Tedeum, cu prilejul deschiderii şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti.

29 februarie – participă la slujba de Tedeum în Sala „Europa Christiana“ din cadrul Palatului Patriarhiei din Bucureşti,  prilejuită de deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.

1 martie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

3 martie – săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Parohia Crăiești, protopopiatul Tg. Bujor, județul Galați, urmată de Sfânta Liturghie; hirotesește întru iconom stavrofor pe pc. pr. Ștefan Pintilie și îi conferă „Crucea Sf. Andrei“ pentru clerici, rostind cuvânt de învăţătură.

Canonul cel Mare la Catedrala Arhiepiscopală

7 martie – participă, în biserica „Sf. Mc. Filofteia“ din mun. Brăila, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul conferinţei administrative a preoţilor din protopopiatul Brăila, rostind cuvânt de învățătură; binecuvintează cabinetul medical din cadrul Aşezământului social al acestei pa­rohii; binecuvintează credinicioșii prezenți la Sfânta Liturghie de la parohia „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul Sfințit Mucenic Efrem din Cherson“, rostind cuvânt de învățătură cu prilejul sărbătorii celui de‑al doilea hram al bisericii.

8 martie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură; săvârşeşte slujba Vecerniei cu Litie în biserica‑memorial cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfinţii 40 de Mucenici“ din municipiul Galaţi și rosteşte cuvânt de învăţătură.

10 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, hirotonește întru preot pe c. diac. Ionuț Sorin Răileanu pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae“ din Parohia Scărlăteşti, Protopopiatul Însurăţei, judeţul Brăila și rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 martie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

17 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, în cadrul căreia au fost rostite rugăciuni de mulţumire pentru darul vieţii, la împlinirea a 69 de ani de viață și rosteşte cuvânt de învăţătură.

1821 martie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

Duminica Ortodoxiei la Catedrala Arhiepiscopală

20 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite în Capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

22 martie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu și slujba Aghiesmei mici în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei“ din municipiul Galaţi  și rostește cuvânt de învățătură; săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 martie Duminica Ortodoxiei – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârșește, în biserica Parohiei mixte româno‑elenă „Buna Vestire“ din Brăila, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

25 martieBuna Vestire – săvârșește slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Buna Vestire“ din municipiul Galați şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

27 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite în Capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

29 martie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

12 martieDuminica Sf. Grigorie Palama – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

SOCIAL– CULTURALE

Vecernie cu Litie la Parohia româno-elenă „Buna Vestire“ din Brăila

26 februarie – prezidează în Catedrala Arhiepiscopală întrunirea profesorilor care doresc să predea disciplina religie în instituţiile de învăţământ din Arhiepiscopia Dunării de Jos pentru acordarea arhiereştii binecuvântări.

7 martie – participă, în Sala de Expoziţii Temporare „Sergiu Dumitrescu“ a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la vernisajul expoziţiei intitulată „Momente“, aparţinând artistei plastice Lavinia Antonia Coșovliu, rostind cuvânt de binecuvântare.

22 martievizitează și binecuvintează bolnavii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei“ din municipiul Galaţi. spital, aducându‑le alinare în suferinţă, ungându‑i cu untdelemn sfinţit şi oferindu‑le cărţi de rugăciune şi iconiţe cu sfinţi vindecători.

26 martie – participă, în sala de bibliotecă „Preot Ionel Pavel“ a Aşezământul cultural‑filantropic „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur“ din cadrul Parohiei „Înălţarea Domnului“ din Galaţi, la manifestarea cultural‑religioasă prilejuită de prezentarea a două volume de corespondenţă a Epis­copului Melchisedec Ştefănescu al Dunării de Jos şi al Romanului, intitulate „Epistole – făclii luminoase ale apostolatului epistolar“, rostind o alocuțiune.

30 martie – întâmpină la Catedrala Arhiepiscopală, slujitorii şi credincioşii gălăţeni participanţi la „Marșul pentru viață“, după care săvârşeşte o slujbă specială în cadrul căreia rosteşte rugăciuni de mulţumire pentru ocrotirea tinerilor şi a familiei, în prezenţa participanţilor la „Marşul pentru viaţă“, organizat de Asociaţia „Studenţi pentru viaţă“, împreună cu Asociaţiile „România pentru viaţă“, „Iubim toţi oamenii“, „Ortodoxia Tinerilor“ şi A.S.C.O.R. – Galaţi.

ADMINISTRATIV– SINODALE

Zi de hram la Parohia „Buna Vestire“ din Galați

5 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

14 februarie – vizitează Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi.

15 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, întrunirea anuală a organizaţiei C.A.R. a clerului şi salariaţilor bisericeşti din cadrul  Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

16 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, lucrările Consiliului Eparhial, de analiză a activităţii bisericeşti pe anul 2023 din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

17 februarie – prezidează, la Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din cadrul Centrului Eparhial, lucrările Adunării Eparhiale de validare a activităţii bisericeşti pe anul 2023 din Arhiepiscopia Dunării de Jos şi de aprobare a proiectelor pe anul 2024.

28 februarie – participă, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei din București, la şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti; participă, la sediul Patriarhiei Române din Bucureşti, la lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Eveniment cultural la Parohia „Înălțarea Domnului“ din Galați

29 februarie – participă, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei din București, la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

1 martie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladmirescu, protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi.

13 martie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

14 martie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

29 martie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

2 aprilie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial