Alegerea unui nou episcop‑vicar patriarhal

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a întrunit în data de 4 iulie 2023, în şedință de lucru, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

În cadrul acestei ședințe de lucru, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Paisie Teodorescu a fost ales Episcop‑Vicar patriarhal cu titulatura de Sinaitul.

Arhimandritul Paisie Teodorescu s‑a născut la 12 aprilie 1972 în localitatea Poieni, judeţul Iaşi. În perioada 1994‑1998 a urmat cursurile de licenţă ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, precum şi un program de masterat în teologie în cadrul aceleiaşi facultăţi. În perioada 2011‑2017 a urmat cursurile de doctorat în teologie ale Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, pe care le‑a finalizat cu teza „Reședința Patriarhală ‑ Istorie, Artă şi Misiune“, obţinând titlul de doctor cu calificativul „Summa cum laude“.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Neamţ în anul 1998, în anul următor fiind hirotonit ierodiacon. În anul 2000 a fost hirotonit ieromonah şi hirotesit protosinghel, iar în anul 2005 a primit hirotesia întru arhimandrit.

Părintele arhimandrit Paisie Teodorescu s‑a distins printr‑o intensă activitate administrativă, ocupând în perioada 1999‑2008 funcţia de secretar eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, iar în perioada 2008‑2014 pe cea de consilier patriarhal coordonator al Cabinetului Patriarhal şi al Reşedinţei Patriarhale. Din anul 2014 îndeplineşte funcţia de vicar patriarhal.

A participat la numeroase congrese, conferinţe şi simpozioane de teologie, istorie şi spiritualitate monahală, în cadrul cărora a susţinut lucrări şi referate ştiinţifice. De asemenea, a publicat lucrările de autor „Cronica mitropoliţilor Ţării Româneşti“, vol. I; „Reşedinţa Patriarhală. Istorie, artă şi misiune“; „Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului ‑ album monografic (în colaborare cu pr. Ion Dragomir) şi „Grădina Maicii Domnului. Parcul Reşedinţei Patriarhale ‑ istorie şi actualitate“ (în colaborare cu arhim. Lucian Bujor) şi a îngrijit, în calitate de editor coordonator, mai multe ediţii privind lucrarea Bisericii în societate.

Întru mulți și rodnici ani de arhierie!

Biroul de Presă al Patriarhiei Române