Şedinţă de lucru a Sinodului Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei

Ierarhii Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s‑au întrunit sâmbătă, 20 mai, în ședință de lucru în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală. În cadrul ședinței au fost dezbătute subiecte diferite ce privesc viața Bisericii și au fost analizate texte liturgice propuse pentru slujbele mai multor sfinți. Lucrările s‑au desfășurat sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne.

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a fost deschis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a prezentat ordinea de zi a ședinței de lucru: „Avem înscrise mai multe subiecte și, în primul rând, este vorba de texte liturgice, care sunt propuse pentru cercetare și, eventual, îndreptare sau îmbunătățire și apoi să fie trimise Sfântului Sinod pentru aprobarea definitivă. Este vorba despre slujba Sfântului Cuvios Iosif Isihastul de la Mănăstirea Vatoped, deoarece părintele Efrem Vatopedinul do­rește ca această mănăstire să plătească pictarea icoanei Sfântului Iosif Isihastul în catedrala noastră, ca semn al legăturii între poporul român și Muntele Athos. Noi am spus că pentru a fi pictat, trebuie să fie trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române acest cuvios, care nu trebuie confundat cu un alt Iosif, numit Vatopedinul, care a fost ulterior celui dintâi, cronologic vorbind. A fost de acord și avem sinaxarul, slujba, acatistul și paraclisul și s‑au făcut unele propuneri de îmbunătățire, fiind traduse din greacă în română. Apoi, avem texte privind slujba Sfintei Cuvioase Casiana Imnografa, adică alcătuitoare de cântări. Al treilea text liturgic este slujba Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. Aceasta este o propunere pentru a marca, anul viitor, faptul că în 1774 au fost aduse din satul Basarabov din Bulgaria moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și au rămas în București“.

De asemenea, a fost propusă și înființarea unui nou ordin mitropolitan. „Apoi, avem o propunere de înființare a Ordinului mitropolitan «Sfântul Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești», pe care noi l‑am trecut în rândul sfinților printr‑o hotărâre de sinod, dar care va fi proclamat ca sfânt mâine, în mod solemn, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Acest sfânt a păstorit Mitropolia Țării Românești, a Ungro­vlahiei, cum se numea înainte, între anii 1738 și 1753. Este un sfânt de origine greacă, dar care a iubit mult poporul român și a luptat pentru demnitatea și binele credin­cioșilor pe care i‑a păstorit. A intrat în conflict cu domnitorul fanariot Matei Ghica și, așa cum spun cronicarii, a fost otrăvit tocmai de doctorul care trebuia să îl trateze. Sfântul Neofit Cretanul este un sfânt din timpul stăpânirii otomane și a fost lucrător pentru eliberarea țăranilor de șerbie, în vremea aceea iobăgia. Acest mitropolit a fost foarte pastoral și activ“, a reliefat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Întâistătătorul Bi­­sericii noastre a pre­zentat apoi celelalte subiecte de ordin administrativ ce intră în atribuțiile acestui for bisericesc, subliniind, totodată, importanța diortosirii textelor liturgice și adaptarea limbajului acestora pe înțelesul credincioșilor. „În continuare, avem două propuneri de la Sectorul în­vățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, privind tematica și bibliografia pentru organizarea gradelor clericale profesionale ‑ gradul 1, gradul 2 și definitivat, și pentru organizarea taberei mitropolitane «Tradiție și noutate», ediția a 5‑a. De asemenea, avem două propuneri privind mănăstiri. Arhiepiscopia Tomisului propune modificarea unei mănăstiri de călugări în mănăstire de maici, iar Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului propune schimbarea denumirii oficiale a Mănăstirii «Valea Mănăstirii» în Mănăstirea Valea. Punctul ultim se referă la ridicarea în rang de arhimandrit a patru protosingheli din aceeași eparhie. Aceste subiecte sunt din viața Bisericii, dar în mod deosebit, noi remarcăm faptul că este o bucurie mare când putem să anunțăm canonizarea de noi sfinți și, în același timp, să prezentăm la timpul potrivit textele liturgice, deoarece o grabă prea mare în a trece în calendar persoane care au avut o viețuire sfântă, fără a pregăti în mod temeinic, sistematic și responsabil textele adecvate, duce la un fel de relativism liturgic. Suntem într‑o vreme de mari ispite, ale relativismului, superficialității și vitezei. Trebuie să fim foarte atenți asupra temeiniciei textelor, care exprimă exact ce este tradiția noastră. Aceasta se vede mai ales la o Biserică vie, care ține cont de evoluția limbii. Suntem printre puținele Biserici Ortodoxe care au tradus de mult în limba poporului și Biblia, și slujbele. O dată la 10‑15 ani, adaptăm limbajul liturgic pe înțelesul credin­cioșilor, pentru că unele cuvinte pot deveni arhaisme neîn­țe­le­se, iar altele prea moderne nu se încadrează în mod organic în expresiile liturgice adecvate Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, diortosirea aceasta a textelor contează foarte mult“, a precizat Preafericirea Sa.

La finalul ședinței de lucru, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit membrilor Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei Ordinul „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești“ pentru ierarhi.

Biroul de presă al Patriarhiei Române