Din codrii Buciumenilor…

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție!

(Rugăciunea Sfântului Ioanichie cel Mare)

În ziua prăznuirii Preasfintei Treimi, luni, 13 iunie, la Mănăstirea Buciumeni, județul Galați, care și‑a serbat hramul, a avut loc tradiționalul pelerinaj al tinerilor liceeni din Arhiepiscopia Dunării de Jos, aflat la ediția a 27‑a, tema generală a manifestării fiind dedicată rugăciunii.

Hramul mănăstirii a început din ziua precedentă praznicului Pogorârii Duhului Sfânt, atunci când Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a fost întâmpinat de obștea monahală, dimpreună cu preacuviosul părinte Mihail Nare ‑ aflat la împlinirea celor 70 de ani de când a îmbrățișat viața monahală și a celor 27 de ani în slujirea neîncetată a Sfintei Liturghii, a săvârșit privegherea, într‑o atmosferă duhovnicească, la lumina lumânărilor şi a candelelor. Rostirea „cu dulceaţă“ a rugăciunii lui Iisus de către toţi cei prezenţi în biserica mănăstirii a fost urmată de cuvântul de învățătură al Părintelui Arhiepis­cop, în care ÎPS Sa a evidențiat scopul, folosul şi treptele rugăciunii în viața creștinului.

Înaltpreasfinția Sa a dorit să vadă modul de pregătire ale pachetelor cu hrană pentru tinerii şi pelerinii ce aveau să fie prezenţi a doua zi. Monahiile şi voluntarii s‑au ostenit mult, pregătind nu mai puţin de 6.000 (!) de pachete cu hrană, pentru ziua hramului. ÎPS Chiriarh a binecuvântat pe ostenitori, exprimându‑și bucuria prezenţei sale în acest loc mirific şi, totodată, mulțumind tuturor celor ce au luat parte la această lucrare de pregătire a agapei.

Însăşi sărbătoarea hramului a început, de dimineaţă, cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Altarul de vară din „catedrala cu vitralii foșnitoare“, aşa cum în anii trecuţi, un tânăr inspirat de harul Duhului Sfânt a numit pădurea Buciumenilor. Înaltpreasfințitul Părinte Casian a slujit înconjurat de un sobor impresionant, alcătuit din slujitori din administrația eparhială şi de la protoieriile Arhiepiscopiei, precum şi din preoţi – în special tineri, organizatori de grupuri catehetice – care au reprezentat toate zonele istorice şi culturale ale celor două judeţe din componenţa eparhiei. Împreună cu sfinţiţii slujitori, la Sfânta Liturghie, în mijlocul „cercului de rugăciune“ s‑au aflat tinerii ‑ gimnazişti, liceeni şi studenţi – care au dat răspunsurile, iar la chinonic grupurile de copii participanți la pelerinaj, îmbrăcați în port popular românesc, au interpretat cântece religioase și patriotice.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți și în mod special tinerilor, chiriarhul Dunării de Jos a tâlcuit evanghelia din această zi, evidențiind importanța iubirii creştine curate şi sfinte și a slujirii jertfelnice şi dezinteresate ale semenilor noștri, pentru că toţi suntem chemați la unitate și dragoste în harul Domnului Hristos, precum Preasfânta Treime ne oferă modelul absolut de iubire între Tatăl şi Fiul și Duhul Sfânt. Aceasta trebuie să se proiecteze în lume și acesta este modelul pe care noi căutăm să‑l împlinim în Biserică, înțelegând că fiecare om are o legătură cu Dumnezeu, o filiație dumnezeiască, iar în comunitatea şi comuniunea din Biserică regăsim, toţi, dragostea treimică revărsată îmbelşugat „de la Tatăl, prin Fiul, în Sfântul Duh“, aşa cum ne învaţă părintele Dumitru Stăniloae.

Acolo, în faţa tinerilor, la timpul potrivit, cu intonaţie şi accente inspirat folosite, ÎPS Părinte Arhiepiscop a citit unul dintre „Imnele dumnezeieștii iubiri“ ale Sfântului Simeon Noul Teolog, tradus de monahia Teodosia Zorica Lațcu, cea mai reprezentativă poetă creștină din perioada postbelică, cu referire la pacea, bucuria și lumina aduse în sufletele noastre de rugăciunea smerită, faptele bune și împărtășirea cu Sfintele Taine.

Din acest poem al iubirii dumnezeişti, amintesc aici  câteva dintre versuri:

„Este un foc prea înalt, despre care Stăpânul grăiește/

Că a venit să‑l arunce din cer pe pământ, și numește/

Astfel tot sufletul care gândește la cele de jos/

Vrând să aprindă Stăpânul în toți un pojar luminos./

Căci, când fitilul de câlți se scufundă întreg în ulei/

Stinge‑se candela‑ndată și‑și pierde luminile ei/

 Candela‑i sufletul meu și uleiul sunt faptele bune/

Mintea‑i fitilul. Dar, iată, când focul ce‑n veci nu apune/

Cade și‑aprinde fitilul, lumina atuncea se lasă/

Peste căsuța de trup, ca și peste toți cei ce‑s în casă./

Cu Ziditorul a toate? Se poate? Tu însă‑mi vei spune/

Că nu se poate aceasta să fie într‑un om muritor/

Nu mă întreba ce urmează de aici. Ci, de ești știutor,/

Însăși lumina din tine‑ți descoperă toate pe rând/

Câte nu poți a pricepe cu mintea, câte nu‑ncap în gând/

Care‑ți sunt de folos să le știi, tu afla‑vei deplin./

Slavă să‑I dăm lui Hristos, Domnul nostru în toți vecii. Amin“.

A urmat apoi momentul când Înaltpreasfinția Sa a dăruit paraclisului tinerilor din pădurea Buciumenilor, ca ocrotitoare spirituală, pe Cuvioasa Teofana Basarab, ce a fost proclamată ca sfântă la hramul istoric al Catedralei Patriarhale din acest an, la data de 21 mai. Într‑o mănăstire de monahii nevoitoare, în  anul rugăciunii şi al cinstirii isihaştilor nu se putea o decizie mai înţeleaptă, pentru ca un altar la care, de 27 de ani, se roagă mii şi mii de tineri curaţi şi buni la suflet, să primească ca ocrotitoare o cuvioasă, isihastă!

Între pelerinii la hramul Buciumenilor au fost prezenţi şi tinerii din grupele catehetice care au participat la Concursul Naţional Catehetic „Rugăciunea în viaţa mea“, desfăşurat în Patriarhia Română în contextul “Anului omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului“. La acest concurs naţional, la nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos au participat 1.060 de elevi din 59 de grupuri catehetice parohiale. Pe lângă aceștia, la hram au fost prezenţi 70 de elevi olimpici la nivel naţional şi internaţinal, pe diverse domenii de studiu şi la diverse discipline. Iată cum cei mai inteligenţi tineri ai Dunării de Jos au adus Domnului Hristos ofranda rugăciunii de mulţumire pentru performanţele lor, la o Liturghie „a tinerilor şi pentru tineri“. Şi alţi tineri liceeni, profesori de religie, cadre didactice de la alte discipline de învăţământ, dar şi părinţi ai tinerilor şi mulţi pelerini au împlinit ceata cea mare a celor peste 10.000 de închinători, la hramul mănăstirii Buciumeni, anul acesta!

În semn de preţuire şi apreciere pentru părinţii şi copiii lor, pentru educaţia din şcoală şi pentru participarea la concursurile şcolare şi cele parohiale, îndeosebi olimpiade şi concursul catehetic „Rugăciunea în viaţa mea“, prin contribuţia Centrului Eparhial şi a protoieriilor din Arhiepis­copia Dunării de Jos,  ÎPS Părinte Casian a oferit olimpicilor  premii în bani în cuantum de 20.000 lei, precum și diplome și alte daruri în valoare de 30.000 lei. Nu trebuie uitat nici faptul că, precum şi în anii anteriori, transportul tinerilor și agapa oferită participanților la eveniment au fost susţinute financiar de Centrul Eparhial și cele opt protoierii.  Cheltuielile, deşi nu sunt mici deloc, se constituie într‑una dintre cele mai importante „investiţii în tineri“ pe care Arhiepiscopia noastră le face în tineri, de trei decenii. Roadele spirituale, intelectuale, ştiinţifice, axiologice deja se văd, dar vor fi şi mai evidente în anii ce vin, prin aceea că profesori, cercetători, inventatori, formatori de opinie, conducători de instituţii vor spune cândva, cuiva: „Şi eu am fost la Buciumeni!“ sau „Şi eu sunt «premiat / medaliat / diplomat» al Arhiepiscopiei Dunării de Jos“ sau, mai simplu, „Am fost şi eu acolo, şi nu voi uita niciodată! Recunoştinţă!“.

După tradiţionala agapă din mijlocul pădurii, au fost formate grupele pentru convorbirile duhovniceşti cu tinerii, axate pe tema sinodală propusă pentru acest an şi pe abordarea unor aspecte ce îi frământă pe liceeni şi studenţi. Coordonatorii acestor  grupe  de dialog au fost preacucernicii părinți slujitori și profesorii de religie. Înaltpreasfințitul Casian însuşi a moderat un mare cerc de dialog, provocând tinerii la dezbateri punctuale și de interes pentru segmentul de vârstă pe care aceștia îl reprezintă.

După rugăciunea finală şi binecuvântarea acordată de ierarhul nostru, fiecare tânăr a primit mici daruri din partea organizatorilor ‑ câte un exemplar din revista eparhială, cărți de rugăciune și iconițe apărute la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos,  şi‑a aşezat în vistieria sufletului încă o bucurie de neşters, precum şi poveţele de neuitat dobândite acum şi… a plecat mai departe, să lupte cu viaţa şi să învingă mereu, cu Hristos!

A consemnat Vicențiu Tacea, masterand, anul I SOAS