Şedinţa de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Deschiderea şedinţei de constituire a Adunării Eparhiale

Marţi, 14 iunie 2022, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos a avut loc şedinţa de constituire a noii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pentru perioada 2022‑2026.

Evenimentul a debutat cu oficierea slujbei de Tedeum în Capela „Întâmpinarea Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni“ din incinta Muzeului eparhial, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, în prezenţa membrilor aleşi ai Adunării eparhiale, a membrilor Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a celor opt protoierei din eparhie.

Chiriarhul Dunării de Jos a ţinut o meditaţie teologică despre constituirea Bisericii creştine la Rusalii, unitatea dintre oameni şi refacerea fraternităţii, precum şi despre evoluţia şi organizarea administrativă a comunităţii eclesiale.

Şedinţa propriu‑zisă de constituire a Adunării eparhiale a avut loc în Salonul de onoare al Muzeului eparhial, sub preşedinţia chiriarhului Dunării de Jos.

Slujba de Tedeum

În deschiderea şedinţei extraodinare, Părintele Arhiepiscop a subliniat importanţa şi atribuţiile acestui for de conducere eparhial, precum şi perspectivele lucrării lui în perioada următoare. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a făcut referire şi la contribuţia deosebită a mirenilor în activităţile bisericeşti.

După parcurgerea etapelor de desemnare a unui secretar de şedinţă, efectuarea apelului nominal, desemnarea preşedinţilor şi raportorilor pentru cele două secţiuni, membrii Adunării eparhiale s‑au constituit pe două secţiuni, în vederea examinării dosarelor alegerilor eparhiale, corespunzătoare celor zece circumscripţii, şi validarea mandatelor reprezentanţilor aleşi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a declarat constituită Adunarea eparhială pentru perioada 2022‑2026 şi a prezentat propunerile de membri onorifici ai acestui organism deliberativ.

A urmat stabilirea componenţei celor cinci comisii de lucru: administrativ‑bisericească; culturală şi educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social‑filantropică; organizatorică, juridică şi de validare.

În continuare, au fost aleşi cei trei reprezentanţi (un cleric şi doi mireni) în Adunarea Naţională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române, nouă membri (trei clerici şi şase mireni) pentru Consiliul eparhial, trei membri clerici şi doi supleanţi pentru Consistoriul eparhial şi, respectiv, cel monahal, precum şi un reprezentant cleric în Consistoriul mitropolitan.

Au urmat luările de cuvânt din partea noilor membri ai Adunării eparhiale, iar după rugăciunea de la finalul lucrărilor, Părintele Arhiepiscop a mulţumit membrilor Adunării eparhiale pentru disponibilitatea şi dorinţa de implicare în activitatea şi lucrarea Bisericii.

Evenimentul s‑a încheiat cu prezentarea expoziţiei temporare cu imagini şi obiecte ce au aparţinut sau reprezintă membrii Familiei Regale din România. În cadrul acestei expoziții sunt cuprinse imagini inedite cu Suverana României ‑ Regina Maria în diferite momente unice din istoria ţării, un simbol al altruismului, răbdării, sacrificiului şi dragostei faţă de neam.

Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social‑filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate. Numărul membrilor aleşi în Adunarea eparhială este de 30, dintre care 10 membri clerici şi 20 mireni.

Pr. Rareş Bucur