Manifestări dedicate Sfinţilor Trei Ierarhi, la Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi

IMG_8566
Priveghere la capela Seminarului Teologic pentru Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi

În fiecare an, la sfârşitul lunii ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Sfinţii Trei Ierarhi, ocrotitorii tuturor şcolilor teologice. În Arhiepiscopia Dunării de Jos s-au desfăşurat diferite activităţi liturgice, educaţionale, social-filantropice şi misionare dedicate „Sfinţilor Trei Ierarhi”.

Simpozion dedicat Sfinţilor Trei Ierarhi

Cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în ziua de 27 ianuarie 2010, la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, s-a desfăşurat un simpozion întru cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi. La eveniment au participat cadrele didactice, precum şi elevii seminarişti.

În deschiderea întâlnirii au fost intonate troparul Sfinţilor Trei Ierarhi, după care elevii au prezentat aspecte semnificative din viaţa, opera şi activitatea acestora, în special cele legate de Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii. Pe tot parcursul lunii ianuarie, elevii seminarişti au cercetat operele marilor dascăli ai lumii şi ierarhi, de unde au extras textele cele mai reprezentative, pe care le-au lecturat în cadrul acestei manifestări.

În continuarea programului, pc. pr. prof. Sorin Cojocaru a prezentat o scurtă meditaţie despre aspectele importante din operele Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz şi Ioan Gură de Aur şi importanţa lor pentru întreaga lume creştină.

Inaugurarea noii cantine a seminarului

În ajunul marii sărbători a Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a inaugurat noua cantină a Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a aşezat aici ca patroni spirituali pe cei trei mari dascăli ai lumii şi ierarhi, ocrotitori ai tuturor şcolilor teologice.

Programul a debutat cu săvârşirea slujbei Vecerniei cu Litie, de către chiriarhul Dunării de Jos, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi, de cadrele didactice şi preoţii profesori, în prezenţa elevilor seminarişti.

Cu acest prilej, elevii seminarişti au avut bucuria a se închina moaştelor Sfântului Vasile cel Mare, aflate în patrimoniul spiritual al Catedralei arhiepiscopale din Galaţi.

De asemenea, ierarhul locului a acordat preoţilor profesori ai Seminarului Teologic ranguri bisericeşti şi distincţii pentru activitatea liturgică, pastorală, educaţională şi misionară, desfăşurată în mijlocul viitorilor preoţi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a vorbit elevilor seminarişti despre principalele aspecte şi învăţături ale Sfinţilor Trei Ierarhi, erudiţi teologi, care au devenit mari păstori ai Bisericii. În scrierile lor, Sfinţii Trei Ierarhi au vorbit şi despre vocaţia slujirii ca preot, cât şi despre cea de medic, două lucrări sfinte şi nobile, oferite oamenilor, pentru a ajuta şi îndruma pe semenii noştri, precum şi pentru a  vindeca toată boala şi toată neputinţa.

De asemenea, ierarhul Dunării de Jos a mulţumit preoţilor profesori şi tuturor cadrelor didactice, ce predau în această unitate de învăţământ, pentru devotamentul şi dăruirea de care dau dovadă în permanenţă, în procesul pedagogico-educativ al tinerilor teologi de la Dunărea de Jos.

La final a urmat o agapă frăţească, oferită în nou-inaugurata cantină a Seminarului gălăţean.

Diac. Marian Pătraşcu