Cununa binecuvântată a Postului Mare

Duminica Ortodoxiei în Parohia Radu Vodă, jud. Brăila

Ne aflăm într‑o perioadă în care manifestarea iubirii dumnezeiești izvorăște din inima omului mai atent ca niciodată. În Postul Mare facerea de bine devine firească pentru mulți dintre noi. Acum simțim atracția lăuntrică spre virtuțile evanghelice, pe care ne‑o trezește în suflet Duhul Sfânt. Fără zarvă, dar cu multă stabilitate și însoțită de o profundă smerenie, lucrarea acestor virtuți s‑a derulat și în rândul profesorilor de religie brăileni, care împreună cu elevii și părinții lor  au dorit să întâmpine altfel Praznicul Învierii Domnului și anume într‑un duh al întoarcerii la Dumnezeu.

În cuvinte neîncăpătoare, vom încerca să relatăm aici activitățile derulate în această perioadă, structurate în șase mari secvențe de pedagogie a Bisericii, care ne ajută să conștientizăm necesitatea iubirii față de aproapele, fără de care nu ne putem apropia de Dumnezeu.

1. Urcușul nostru duhovnicesc a început în prima duminică a Postului Mare, numită Duminica Ortodoxiei. Este cunoscut că, această duminică este consacrată celebrării biruinței Ortodoxiei asupra rătăcirii iconoclaste, care până la sfârșitul secolului al VIII‑lea, condamna cinstirea sfintelor icoane. Cu acest prilej s‑a derulat a XXII‑a ediție a Concursului de icoane adresat elevilor iubitori de frumos, din toate școlile brăilene. În baza parteneriatelor educaționale încheiate între parohii și școli și sub atenta îndrumare a ÎPS Casian, programul s‑a desfășurat după următoarele coordonate. In perioada 24 februarie ‑ 4 martie 2022 elevii au realizat schițe, desene şi încercări iconografice, având ca model icoane ortodoxe autentice, sub  îndrumarea profesorilor de Religie și a celor de Desen; În perioada 7‑8 martie 2022 ‑ a avut loc selecționarea lucrărilor de către profesorii de Religie şi organizarea unei mini expoziții în cadrul  şcolii; În toată perioada (24 februarie ‑ 11 martie 2022) profesorii de Religie au prezentat în cadrul orelor teme specifice privind teologia icoanei; În ziua de 13 martie — „Duminica Ortodoxiei“, cu respectarea restricțiilor în vigoare şi cu acordul părinților, 10 elevi ‑ autori ai celor mai bune lucrări din fiecare şcoală, însoțiți de un profesor de religie, au participat la Sfânta Liturghie și au fost premiați. Felicităm pe toți cei implicați!

Rugăciune cu copiii din Parohia Silistraru, jud. Brăila

. Continuăm cu a doua duminică din Post, în care Biserica ne atrage atenția asupra învățăturii Sf. Grigorie Palama, conform căreia trăsătura principală a creștinului este îndumnezeirea sa, ca participare reală la viața divină prin ascultare și rugăciune neîntreruptă. În acest sens, efortul elevilor noștri a fost susținut printr‑un alt program duhovnicesc, propus prin tradiție, de Centrul Eparhial, acela al participării la Sfânta Liturghie și la Sfânta Taină a Împărtășaniei. Din încredințarea ÎPS Casian, cu sprijinul Protoieriilor și al preoților misionari, în perioada 20 martie 2022 ‑ 14 aprilie 2022, elevii și profesorii au fost invitați, ca în mod organizat și cu multă grijă, să participe la Sfânta Taină a Spovedaniei, urmând ca aceștia să se împărtășească până la vacanță.

3. Sărbătoarea Bunei Vestiri, amintită de mai multe ori în Postul Mare, așază pregătirea noastră pentru sărbătoarea Sfintelor Paști sub ocrotirea Fecioarei Maria. Ea a consimțit să devină Maica Fiului lui Dumnezeu și astfel s‑a putut actualiza condiția noastră de fii ai săi, beneficiind în fiecare clipă de mijlocirea și iubirea ei de maică. Astfel, sâmbătă, 26 martie 2022, la Catedrala ,, Nașterea Domnului“, elevii și profesorii lor de religie au participat la Marșul pentru viață, susținând familia creștină și drepturile legale ale mamei și copilului. Elevii participanți au realizat desene și mesaje tematice, iar profesorii au pregătit un cuvânt de încurajare a tinerelor generații, la o atitudine responsabilă pentru apărarea vieții.

4. A treia duminică din Post ne aduce în atenție Sfânta Cruce, ca instrument de biruință a lui Hristos, care ne îndeamnă să folosim formele de suferință cu care ne întâlnim zi de zi, ca pe mijloace de a renunța la propriul eu. Să ne dăruim lui Dumnezeu cu o încredere deplină și să nu mai contăm pe propriile noastre eforturi, să ne dăruim și celorlalți. Biserica este totalitatea oamenilor care sunt gata să‑și dea viața pentru aproapele. În acest sens, prin numeroase activități de voluntariat, manifestate la nivelul fiecărei parohii și mediatizate prin diferite rețele de socializare, elevii au fost invitați să experimenteze bucuria faptei bune în relație cu aproapele aflat în nevoie.

5. Duminica a patra din Post a Sf. Ioan Scărarul și Duminica a cincea a Sf. Maria Egipteanca, așază pocăința la baza vieții duhovnicești, ca temelie a vieții noastre în Hristos. Astfel se continuă programul Sfintei Spovedanii și al întâlnirilor la ceas de taină, a Grupurilor catehetice de tineri, care și‑au pregătit proiectele, în vederea participării la Concursul Național Catehetic ,,Rugăciunea în viața mea“. În această perioadă, tinerii au cules mărturii ale credincioșilor de toate vârstele despre rugăciune, au participat la seri de cateheză despre rugăciune și mari rugători, au creat eseuri despre rugăciune și roadele ei. Celor implicați le urăm mult succes!

6. Așteptăm Duminica Floriilor, care ne ajută să înțelegem mai bine sensul Sfintelor Pătimiri ale Domnului, care nu pot fi despărțite de Învierea Sa, pe care o vom sărbători peste câteva zile. Ne deschide calea spre Ierusalimul ceresc și spre învierea sufletelor noastre. Astfel pelerinajul de Florii – aflat la ediția a XI‑a, eveniment, devenit deja tradițional, anunță, drept cea mai bună formă de pregătire a tuturor credincioșilor pentru a participa la Denii și la luminatul Praznic al Învierii Domnului. Pelerinajul va urma traseul parcurs și în anii anteriori, având ca obiectiv final biserica centrală din localitate. În vederea pregătirii elevilor pentru a participa la acest pelerinaj, la orele de Religie, în perioada 11‑14 aprilie 2022, cadrele didactice, au prezentat acestora, din punct de vedere teologic și duhovnicesc, semnificațiile misionare, istorice și actuale ale pelerinajului, ca act de mărturisire a credinței în Hristos.

7. Acestor aspecte duhov­ni­cești, se adaugă și cele două olimpiade:

‑  Olimpiada interdisciplina­ră ,,Cultură și Spiritualitate“ sus­ținută pe 12 martie 2022. La etapa județeană au participat 115 elevi de gimnaziu și liceu, calificându‑se la etapa națională 8 elevi: Alexandra Boldeanu, clasa a V‑a, Școala Gimnazială ,,Ion Creangă“, Gabriela Barbă‑Lată, clasa a VI‑a, Școala Gimnazială ,,Ion Creangă“, Adnana Vasile, clasa a VII‑a, Școala Gimnazială ,,Ion Creangă“, Alexia B. Alistar, clasa a VIII‑a, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu“, Maria Andreea A. Giurgiu, clasa a IX‑a, Colegiul Național ,,Gh. Munteanu Murgoci“, Gianina Manuela M. Chiscan, clasa a X‑a, Colegiul Național ,,Gh. Munteanu Murgoci“, Ana A. Mihalache, clasa a XI‑a, Colegiul Național ,,Gh. Munteanu Murgoci“, Teodora Stroe, clasa a XII‑a, Colegiul Național Pedagogic ,,D. P. Perpessicius“.

‑ Olimpiada de religie sus­ținută pe 19 martie 2022. La etapa județeană au participat 196 elevi de gimnaziu și liceu, calificându‑se la etapa națională 8 elevi: Marcu Dimitrie Tache, clasa a V‑a, Colegiul Național Pedagogic ,,D. P. Perpessicius“, Matei Dacian R. Boboc, clasa a VI‑a, Liceul Tehnologic ,,N. Oncescu“ Ianca, Andreea‑Georgiana S. Guţoi, clasa a VII‑a, Școala Gimnazială ,,General Stan Poetaș“, Ulmu, Paul M. Toa­der, clasa a VIII‑a, Școala Gimnazială ,,To­­­ma Tâmpeanu“, Gal­­be­nu, Andrei Victor Voicu, clasa a IX‑a, Co­le­giul Național Pe­dagogic ,,D. P. Perpessicius“, Elena Maria S. Adetu, clasa a X‑a, Colegiul Național ,,Gh. Munteanu Murgoci“, Larisa Mihai, clasa a XI‑a, Colegiul Național Pedagogic ,,D. P. Perpessicius“, Ştefan Adrian Bâlea, clasa a XII‑a, Colegiul Național ,,Nicolae Bălcescu“.

„Marşul pentru viaţă“, la Brăila

Cele două com­pe­tiții au pus în legătură postul, rugăciunea și cunoașterea lui Dumnezeu. Felicitări elevilor și profesorilor implicați! Succes elevilor calificați la etapa națională!

8. De asemenea, Cercurile pedagogice ale profesorilor de religie s‑au derulat pe protoierii, în perioadele 16, 17 și 18 martie 2022, sub egida anului omagial.

  1. Rugăciunea susținătoarea lumii. Teme: Rugăciunea în opera Sf. Simeon Noul Teolog – Prof. Marcelin Cornel Dragomir, Colegiul Economic ,,Ion Ghica“, Brăila; Rugăciunea în opera Sf. Paisie de la Neamț – Prof. Dumitru Angel Bolog, Școala Gimnazială Berteștii de Jos; Rugăciunea în opera Sf. Grigorie Palama – Prof. Gr. I Elena Cocîrlea, Liceul Teoretic ,,George Vâlsan“ Făurei.

2. Creșterea eficienței activi­tății didactice la disciplina Religie, prin valorificarea mijloacelor de stimulare a creativității în studierea conținuturilor privind rugăciunea la gimnaziu și liceu; Organizatorii grafici – prof. Dan Gabriel Băurceanu, Școala Gimnazială „Grigore Costache Șuțu“; Metodele interactive – prof. Luiza Duţu, Școala Gimnazială „N. Chercea“; Aplicații digitale – prof. Adina Radu, Liceul Tehnologic „N. Titulescu“, Însurăței.

Să ne lăsăm cuprinși de lumina Sfintelor Sărbători care vin și toate aceste perspective, să ne fie roadele pe care Duhul Sfânt vrea să le crească în toate generațiile de tineri, până la sfârșitul veacurilor. Felicitări și mulțumiri tuturor!

Prof. Elena Cocîrlea,

inspector școlar  religie

ISJ Brăila