Popas duhovnicesc în parohiile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în Duminica a V‑a a Postului Mare

Protoieria Brăila

În Duminica a V‑a din Sfântul și Marele Post, în urma  unei tradiții îndătinate în eparhia noastră, am vizitat, cu binecuvântarea Chiriahului nostru, trei parohii din protoieria Brăila.

Daruri pentru credincioşii din Parohia Radu Vodă, jud. Brăila

De dimineață am ajuns la micuța parohie Găvani, care are, în mijlocul comunității, o biserică micuță, cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe“, relativ recent construită, în care se săvârșesc sfintele slujbe.

Celor prezenți, majoritar eno­riași în vârstă, bucuroși că sunt vizitați de un preot slujitor din altă parohie, am încercat să le prezint modelul de pocăință al Sfintei Maria Egipteanca, propus de Biserica noastră în această duminică. După cuvânt s‑au împărțit credincioșilor mici daruri.

Am continuat vizita ajungând în parohia vecină din comuna Gemenele. Aici, biserica parohială, cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae“, a beneficiat în ultima vreme de ample lucrări de înfrumusețare, dar și de asigurare a siguranței în utilizare. La interior, biserica este îmbrăcată cu o pictură nouă, în stil bizantin, care îndeamnă pe credincioși la rugăciune.

Momentul citirii pericopei evanghelice de la Utrenie, mi‑a prilejuit rostirea unui scurt cuvânt de învățătură, despre importanța pocăinței și a spovedirii păcatelor, amintind de modelul vieții Sfintei Maria Egipteanca. Toți cei de față au primit, ca încurajare,  broșuri cu rugăciuni și o iconiță cu Sf. Ierarh Nectarie.

La final, am ajuns la Parohia Sihleanu, unde am slujit Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare împreună cu părintele Nicușor Voineag, în comuniune cu cei prezenți.

Imediat după terminarea slujbei, am felicitat credincioșii pentru realizarea lucrărilor de reabilitarea a bisericii parohiale, închinate „Sf. Împărați Constantin și Elena“. A urmat deplasarea, în parohie, la casele a cinci credincioși în vârstă, neputincioși trupește, nedeplasabili, cărora, împreună cu părintele Voineag, le‑am citit rugăciuni de dezlegare, i‑am încurajat și le‑am oferit mai multe daruri.

În toate cele trei comunități am transmis binecuvântarea Înalt­presfințitului Părinte Arhiepis­cop Casian, iar cei prezenți s‑au bucurat, că deși se află în locuri mărginașe, nu sunt uitați de ierarhul lor.

Am plecat spre casă mai folosit duhovnicește, luând aminte la smerenia și răbdarea, în suferințe și greutăți, arătate de cei vizitați.

Pr. Horațiu Moldovan

Prin mila lui Dumnezeu, am participat în data de 10 aprilie 2022, la Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, alături de tatăl meu, pc. părintele protoiereu Ştefan Constandache, la slujba Acatistului Mântuitorului în parohia Cotu Lung din judeţul Brăila. Deşi satul este micuţ, am fost plăcut surprins să văd că oamenii au venit în număr mare la biserică. Pe chipurile lor brăzdate de ani se citea iubirea faţă de biserică şi faţă de preot.

Apoi am mers în parohia Mărtăceşti unde am participat la Sfânta Liturghie oficiată de părintele Cristian Calu. Spre seară, am poposit în Parohia Traianu, unde împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos am mers la mai multe familii nevoiaşe, cu mulţi copii şi la bătrâni rămaşi singuri.

Aceştia au primit din partea Înaltpreasfinţiei Sale un mic dar cu prilejul acestei vizite. Prin prezenţa Sa, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a adus un zâmbet pe feţele bătrânilor, îmbărbătându‑i şi sprijinind familiile nevoiaşe cu sfaturi de încurajare.

Cu grijă Sa părintească, Înaltpreasfinţitul Părinte a reuşit să întărească şi mai mult zidurile inimilor şi ale sufletelor credincioşilor, asediate adesea de greutăţi şi de gânduri vrăşmaşe şi a adus un zâmbet larg pe chipurile oamenilor

A fost o zi de neuitat.

Ştefan Constandache, clasa a X-a,

Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“, Galaţi

Protoieria Tecuci

Vizită misionară în Parohia Ungureni, jud. Galaţi

În Protoieria Tecuci, în Duminica a V‑a din Postul Mare, o delegație alcătuită din pc. pr. Ionel Rotaru, vicar eparhial, și pc. pr. Cornel Păduraru, protoiereu de Tecuci, a vizitat şi cercetat duhovnicește şase parohiile rurale, cu emoția specifică întâlnirii unor comunități de credincioşi care au în frunte vrednicii lor preoți.

Am avut bucuria de a intra în şase sfinte lăcașuri unde ne‑am închinat ce evlavie şi am în­tărit prin cuvinte de învăţătură credincioșii prezenți în număr foarte mare la sfintele slujbe, profund impresionați de frumusețea lăcașurilor de cult, de ordinea din biserici, cât și din curţile parohiale.

Cântarea armonioasă de la strană susținută și de credincioșii din biserică ne‑au predispus la rugăciune autentică și orice suflet, cu siguranță, reușea să se întâlnească cu Dumnezeu.

Un aspect deosebit constatat în toate bisericile vizitate a fost prezenţa multor tineri la rugăciune, însă în proporție foarte mare la Parohiile Negrilești, Ungureni și Munteni II, prezență care oferă foarte multă speranță. La biserica Parohiei Slobozia Blăneasa ne‑au impresionat copilașii care participau la slujbă așezați cuminței în scăunele mici, adaptate vârstei lor. Erau ca niște „bătrâni“ care se odihnesc în timp ce sunt atenți la slujba din biserică.

La bisericile din Parohiile Ungureni și Munteni II am întâlnit modele de familie preoțească: preotul slujind în Sfântul Altar, iar preoteasa și copiii lor slujind de la strană şi prezenți la cuminecare, cu sfiala specifică acestui moment dumnezeiesc.

În biserica parohială de la Munteni II, am văzut peste 50 de credincioși, copii, tineri şi vârstnici care după dezlegarea primită la Taina Sfintei Spovedanii, s‑au apropiat să se împărtășească cu Sfintele Taine.

La biserica parohiei Mun­-   teni I, am întâlnit pe părintele Ion Filimon care ne‑a oferit  imaginea unui preot rugător, trăitor, blând și zâmbitor.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit ca, în acest periplu misionar‑duhovnicesc, să oferim şi câte un mic dar tuturor celor prezenți la sfintele slujbe (iconițe, cărticele de rugăciune etc.), iar familiilor cu mulți copii din Parohia Munteni II, li s‑au oferit alimente neperisabile, articole de igienă, dulciuri ș.a.

Concluzionând, această slujire ne‑a ajutat să ne îmbogăţim duhovniceşte, cultivând comuniunea în rugăciune şi bucuria unor experienţe frumoase datorate implicării preoţilor şi credincioşilor în lucrarea de zidire sufletească.

Pr. Ionel Rotaru

Pr. Nelu Păduraru

Protoieria Tg. Bujor

Vizitele realizate în Duminica a V‑a din Postul Mare, din îndemnul şi cu binecuvântarea Chiriarhului nostru, la parohii din nordul judeţului Galaţi, aparţinând Protoieriei Tg. Bujor, s‑a constituit într‑un popas de suflet şi prilej de adevărată comuniune cu slujitorii şi credincioşii trăitori într‑un ţinut de o frumuseţe aparte, în care colinele înverzite alternează cu pâlcurile de păduri seculare pline de foşnetul animalelor sălbatice şi cântul păsărilor care celebrează revenirea la anotimpul luminii şi al Învierii.

Am poposit în biserici vechi, de lut, ridicate din jertfa şi iubirea de Dumnezeu a bunilor noştri, frumos îngrijite, dar mai ales împodobite atât cu rugăciunile smerite ale bătrânilor şi bătrânelor, cât şi de sufletele curate ale copilaşilor veniţi pentru întâlnirea cu Domnul Hristos, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

La Brăneşti şi Comăneşti, la Prodăneşti şi Aldeşti în sfintele lăcaşuri domneau liniştea şi buna‑cuviinţă, preoţii fiind la datorie şi purtând grijă de sufletele creştinilor încredinţaţi de Biserică spre păstorire şi călăuzire pe drumul mântuirii.

O experienţă cu totul specială am trăit‑o în satul Aldeşti şi în cătunul Şipote, vizitând câteva familii bogate în prunci frumoşi, crescuţi cu toată buna‑cuviinţă şi având toţi pe chip o lumină aparte, care nu poate veni decât dintr‑un suflet care „gustă“ mereu din alesele „bucate“ ale rugăciunii rostite cu mama şi tata în zori de zi, la fiecare masă şi în fapt de seară, în auzul lemnului aprins în sobă şi sub privirea caldă a Maicii Domnului, coborând din icoana nelipsită din casele acestor drept‑măritori credincioşi. De alt­fel, pe mulţi dintre ei îi văzusem şi la sfânta biserică, stând cuminţi şi aşteptând să primească „merindea“ cea duhovnicească.

În plus, pentru noi, cei care slujim în administraţia eparhială, această deplasare nu a avut doar un caracter misionar, dinspre noi către cei vizitaţi, ci şi un bun prilej de îmbogăţire şi purificare interioară dominat de duhul maicii atoate‑vindecătoare şi mult folositoare – rugăciunea, dar şi de mai mult realism cu privire la condiţiile dificile şi provocările pastoraţiei de la ţară. Mai presus de toate, însă, ne‑a rămas imprimată în suflet bucuria slujirii în mijlocul unor oameni atât de frumoşi la suflet!

Pr. Gelu Aron

Vizită misionară în Parohia Horia, jud. Brăila

În Protoieria Tg. Bujor, au fost efectuate vizite misionare și în două comunități, Ijdileni și Tămăoani. Am participat la Sfânta Liturghie, bucurându‑ne de un moment special de comuniune în rugăciune alături de copii (în vârstă de câteva luni, școlari și liceeni), adulți și înțelepții satului (bătrânii). La momentul cuvenit am rostit mesajul de binecuvântare și prețuire al ÎPS Părinte Arhiepiscop, asigurându‑i pe toți de permanenta purtare în rugăciune, atât la altarul Catedralei, cât și în fiecare seară la pleca­rea genunchilor pentru nelipsita rugă. De asemenea, am accentuat îndemnul chiriarhal de a acorda o atenție specială, mai ales în această perioadă pre‑pascală, pentru primenirea sufletului, cu multă pocăință, printr‑o analogie cu pregătirea ogoarelor primăvara pentru culturile agricole. Astfel, vom putea primi în suflete sămânța credinței curate, ce va rodi însutit prin faptele bune ale milosteniei și iubirii de semeni, în sufletul inundat de lumina Învierii.

După ce am fost martorul unui moment pastoral special, la Biserica cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe“ din Tămăoani, unde pc. paroh Marian Atomi a oferit, pe lângă cele 70 de pâini pentru familii sărace din cadrul programului săptămânal „Pâinea noastră cea de toate zilele“ –, premii și diplome de apreciere pentru două enoriașe harnice ale parohiei, care își sărbatoreau ziua de naștere, am vizitat câteva familii binecuvântate cu mulții copii, ce trăiesc în condiții materiale precare din cele două comunități, Ijdileni și Tămăoani.

Când te întorci acasă, după o astfel de vizită, în comunități sărace, din punct de vedere material, simți în fiecare părticică a trupului și a sufletului, distanța imensă dintre două „lumi“ care coexistă la o distanță de câţiva kilometri sau câteodată chiar câțiva metri. Însă, oamenii pe care i‑am cunoscut sunt minunați, de la părinții cu mâinile aspre de la munca câmpului, până la copii, care, în singura cameră încălzită din casă, stăteau cu toții laolaltă, de la pruncul de câteva luni până la adolescenți, se jucau sau își pregăteau lecțiile/temele pentru școală.

Acest ultim fapt este extrem de îmbucurător – GRIJA pentru EDUCAȚIE, întrucât va contribui decisiv la evoluția în bine a acestor comunități. În urmă cu două decenii părinții nu își trimiteau copii la școală, în principal din două motive: lipsa banilor pentru cele necesare (haine, rechizite, hrană), dar și folosirea acestora în gospodărie și la câmp pentru asigurarea supraviețuirii. Astăzi, cu ajutorul programului coordonat de Patriarhia Română – „ALEGE ȘCOALA“, imple­mentat și în Eparhia Dunării de Jos, precum și prin sprijnul permanent al Bisericii din comunitate, dar și al autorităților competente, locale și centrale, la toate familiile vizitate, copiii erau înscriși la școală, iar părinții erau îndârjiți în dorința de a‑i susține, pentru „a face o școală“.

Astfel, credința lucrătoare prin faptă, nu numai că a ajutat acești copii să aibă acces la educație și să o dorească, dar i‑a făcut și pe părinți conștienți că numai prin educație se va putea reduce decalajul dintre cele două „lumi“, atât de diferite, pe care le‑am amintit la începutul micului nostru excurs.

Pr. Cosmin Ilie

În cadrul aceluiași program, în Duminica a V‑a a Postului Mare, am vizitat trei parohii din Protoieria Tg. Bujor. La parohia Smulţi I, unde slujeşte părintele Valentin Avram, am găsit o atmosferă de rugăciune deosebită, aceasta datorându‑se şi prezenţei în număr destul de mare a credincioşilor, la care se adaugă şi buna rânduială şi ordinea din biserică.

La parohia Smulţi II, preot paroh fiind Ciprian Furtună, am regăsit acelaşi duh de rugăciune, iar pe lângă credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie, în Sfântul Altar, dimpreună cu părintele, „ajutau la slujire“ şi cinci copilaşi. Calitatea părintelui de a fi înzestrat cu un glas lin şi duios, întregea o atmosferă de împreună rugă­ciune.

Ultima parohie vizitată a fost cea de la Corni, unde slujeşte de câteva luni preotul nou numit George Daniel Doroşin. Am rămas plăcut impresionat de faptul că într‑o perioadă foarte scurtă, s‑au efectuat lucrări de înfrumuseţare în interiorul bisericii, s‑au aşezat la loc de cinste câteva sfinte icoane vechi, iar prezenţa credincioşilor a fost destul de numeroasă. După terminarea Sfintei Liturghii, împreună cu părintele paroh am vizitat câteva familii, deopotrivă vârstnici, dar şi cu mulţi copii, pentru a le aduce o mică bucurie în preajma Sărbătorii Învierii Domnului Hristos.

Pr. Cezar Gagiu

Protoieria Făurei

Vizită misionară în Parohia Costieni, jud. Galaţi

Urmând îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos adresat ucenicilor Săi prin care aceştia sunt sfătuiţi să fie slujitori ai semenilor lor (Marcu 10, 43‑44), la iniţiativa ierarhului nostru, duminica a cincea din Postul Mare ne‑a oferit bucuria duhovniceacă de a împlini această îndrumare luminoasă şi plină de comuniune frăţească.

Delegaţia eparhială formată din preotul Petru‑Rareş Bucur, consilier eparhial pentru Comunicare media şi preotul dr. Mihăiţă Cocîrlea, protoiereu de Făurei, au ajuns în şase localităţi sărmane din judeţul Brăila pentru a aduce mângâiere sufletească şi speranţă în această perioadă premergătoare a marelui praznic al Învierii Domnului.

Zona din Câmpia Bărăganului din care face parte şi protopopiatul Făurei, cu cele şase comunităţi parohiale vizitate ‑ Sătuc, Cîineni, Horia, Surdila Greci, Filipeşti şi Deduleşti, constituie în primul rând oaza de împlinire sufletească în periplul pe acest pământ, pentru mulţi din cei născuţi şi crescuţi aici, între aceştia fiind şi cei doi preoţi delegaţi, dar şi pentru mulţi semeni strămutaţi din zona de munte.

În cadrul acestor vizite de suflet în sate mici, am întâlnit fraţi slujitori ai Sfintelor Altare slujind cu dragoste Sfânta Liturghie pentru credincioşii încredinţaţi spre călăuzire, prelungind iubirea milostivă a lui Hristos în vieţile şi în casele semenilor noştri prin rugăciune smerită, cuvânt de întărire duhovnicească şi fapta cea bună.

Frumuseţea locaşurilor de cult, amenajate pentru perioada de urcuş spiritual în care ne aflăm, cu spaţii exterioare bine îngrijite sunt în armonie cu programele de primenire duhovnicească şi de ajutorare a copiilor şi a familiilor nevoiaşe desfăşurate în această perioadă pascală în parohiile din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

În fiecare parohie vizitată a fost transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian şi a fost ţinut câte un cuvânt de învăţătură cu referire la pericopele evanghelice din Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

Toţi cei prezenţi la slujbă au primit în dar cărţi de rugăciune şi iconiţe şi au fost îndemnaţi să fie sprijin real pentru cei ce trec prin încercări, mai ales în aceste vremuri dificile, oferind pace, lumină, bucurie prin dăruire şi un licăr de speranţă acolo unde acestea nu se întrevăd.

Pentru ca bucuria şi dragostea să fie depline, la final am poposit în casele mici dar primitoare ale unor credincioşi pentru a le aduce daruri şi a‑i încredinţa că nu sunt singuri şi că prin Cruce există Înviere.

Pr. Rareş Bucur

Protoieria Covurlui

În cadrul Protopopiatului Covurlui au fost rânduite şase parohii pentru a fi vizitate de delegaţii eparhiali.

La fiecare parohie vizitată a fost transmis mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian tuturor credincioşilor de a folosi spre zidire duhovnicească perioada de post ce a mai rămas până la Praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos. Mesajul a fost primit cu bucurie în toate parohiile, credincioşii mulţumind Înaltpreasfinţitului pentru purtarea de grijă arătată prin această activitate cât şi pentru darurile oferite copiilor şi celor aflaţi în nevoi şi singuri.

În toate parohiile vizitate bisericile, cimitirele, curţile şi anexele erau pregătite pentru sărbătoare. Programele pentru sfintele slujbe şi spovedit erau afişate şi comunicate credincioşilor, iar pangarele erau aprovizionate cu lumânări şi colportaj.

Pr. Nelu Ioan Perţea

Protoieria Însurăței

Și în Protoieria Însurăței s‑au desfășurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian al Dunării de Jos, tradiționalele vizite pastoral‑misionare în parohiile rurale ale protoieriei noastre.

Vizită misionară în Parohia Ionășești, jud. Galaţi

În acest sens atât pc. pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial, cât și pr. protoiereu George Ionuț Albu, au vizitat o serie de parohii frecventate de persoane în vârstă și cu posibilități financiare limitate și nu numai. Astfel parohiile Lacu Rezii, Zăvoaia, Dudescu, Scărlătești, Vultureni cât și parohiile Chichinețu, Tătaru și Radu Vodă au primit în această zi, în mijlocul lor, vizita oaspeților care le‑a adresat un cuvânt de încurajare pentru actualul context aspru al vieții de azi și le‑au dăruit cărți de rugăciune și iconițe.

Atât la parohia Vultureni cât și la parohia Radu Vodă, a fost slujită Sfânta Liturghie împreună cu preoții parohi. La cuvântul de învăţătură adresat membrilor comunităților a fost subliniat aspectul efectului purificator al „maicii noastre rugăciunea“, virtute aflată pe treapta douăzeci și opt a scării dumnezeiescului urcuș și cum poate aceasta înălța pe om, având în fața noastră modelul Sfintei Cuvioase Maici Maria Egipteanca, ale cărei nevoințe le‑am pomenit în această săptămână.

La finalul acestor vizite, atât în parohia Vultureni cât și în parohia Radu Vodă, au fost dăruite câtorva familii nevoiașe un simbolic ajutor ce a constat în alimente neperisabile și, unde a fost cazul, persoane aflate în suferință, au fost ajutate cu medicamente. Nici familiile cu mulți copii nu au fost ocolite, acestea primind pe lângă alimente și cărți de rugăciune și reviste de folos duhovnicesc.

Pr. Gabriel Mungiu

Pr. George Ionuț Albu

Protoieria Nicorești

În această zi, în Protoieria Nicorești cei doi delegaţi eparhiali, pc pr. Voicu Niţu şi pc protoiereu Mihai Roşu, au vizitat cinci parohii din cadrul acestei subunităţi bisericeşti: Dobrineşti, Piscul Corbului, Ionăşeşti, Buciumeni şi Ţicău. Parohia Dobrineşti a fost vizitată împreună de către cei doi delegaţi. Aici părintele Marian Docan şi credincioşii prezenţi în număr mare s‑au bucurat de prezenţa delegaţilor eparhiali şi de cuvântul părintelui inspector. Cei prezenţi la slujbă au primit cărticele de rugăciune, iconiţe şi revista „Călăuză ortodoxă“. De la Nicoreşti am continuat drumul la parohia Buciumeni. Aici părintele Traian Saulea şi credincioşii prezenţi la slujbă ne‑au primit într‑o atmosferă de căldură şi bucurie duhovnicească.

Credincioşilor prezenţi li s‑a transmis un cuvânt de întărire în credinţă şi de stăruitoare rugăciune, pentru a‑l găsi pe Hristos Domnul în persoana celui de lângă noi. Cei prezenţi au fost încântaţi de grija pe care Ierarhul Dunării de Jos o are faţă de toţi credincioşii eparhiei, în special de cei din mediul rural, prin delegarea de a participa la slujbă, preoţi slujitori din structurile eparhiale. La final cei prezenţi au primit iconiţe, revista eparhială iar copiilor prezenţi li s‑au dăruit dulciuri.

Parohiile Dobrinești‑Ghilț, Io­nășești și Piscu Corbului au fost vizitate de pc. pr. Voicu Nițu, inspector eparhial. În cadrul vizitelor pc. sa a oferit din partea Centrului Eparhial cărți de rugăciune și iconițe, precum și alimente neperisabile.

De remarcat este activitatea preotului paroh de la Parohia Piscu Corbului, care, în fiecare duminică, oferă credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie, o masă caldă.

Cea din urmă parohie vizitată a fost la Ţicău. Aici slujeşte cel mai tânăr preot din Protoieria Nicoreşti, respectiv Gabriel Buzoianu. Este o comunitate mică, dar cu dragoste de Biserica strămoşească şi de tradiţiile strămoşeşti. Credincioşii parohiei sunt în perioada de pregătire pentru sărbătorile pascale. Drept urmare au achiziționat o mochetă nouă în biserică, şi au început văruirea clopotniţei, aleilor, pomilor etc. La finalul slujbei, după cuvântul de folos al protoiereului, toţi cei prezenţi în biserică (32 credincioşi) au primit alimente neperisabile, materiale igienico‑sanitare, cărţi de rugăciune, iconiţe în valoare de 900 lei.

Pr. Voicu Nițu

Pr. Mihai Roșu