O nouă stareţă la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladminirescu, judeţul Galaţi

Pomenirea maicii starețe Daniela Nedelcu

Maica stareță stavrofora Nazaria Slabu

La 40 de zile de la trecerea la cele veşnice a maicii starețe, stavrofora Daniela Nedelcu, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat joi, 11 martie 2021, slujba Parastasului la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladimirescu.

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit celor prezenţi despre mărturiile bune ale viețuirii frumoase ale maicii Daniela, în pofida constrângerilor regimului ateo‑comunist, când monahismul românesc a fost greu încercat, dar și despre osteneala jertfelnică în fruntea obştii de maici, contribuind la înfrumuseţarea, restaurarea și buna chivernisire a Sfintei Mănăstiri.

La acest eveniment au participat stareţe ale mănăstirilor din Eparhie, călugări şi călugăriţe, precum şi credincioşi care s‑au rugat pentru sufletul celei ce, pentru obştea de la Vladimirești, a rămas și după adormire ca „o maică duhovnicească“ aleasă.

Desemnarea stareței

Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladimirescu

Urmând predania Bisericii noastre,  a doua zi, vineri, 12 martie 2021, în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă și disciplinară a mănăstirilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, a delegat pe pc. pr. Gelu Aron, consilier administrativ‑bisericesc și pe pcuv. protos. Antonie Ispas, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos pentru desemnarea, în conformitate cu art. 33 din Regulamentul sus‑menționat, a listei de candidate propuse pentru funcția de stareță a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladimirescu.

În acest sens au fost convocate consiliile mănăstirești, unde în urma consultărilor s‑au nominalizat trei candidate pentru funcția de stareță și s‑a întocmit procesul verbal, în care s‑au consemnat nominalizările.

A doua etapă a constituit‑o adunarea soborului mănăstiresc, cu drept de vot,  în trapeza mănăstirii, unde, după săvârșirea slujbei de Tedeum, pc. pr. Gelu Aron, consilier administrativ‑bisericesc a dat citire Ordinului de alegere de stareță și au fost anunțate în plenul ședinței  cele trei maici nominalizate de consiliile mănăstirii.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ ‑ Tudor Vladimirescu

S‑a procedat apoi la votare, fiecare maică primind biletul de vot ștampilat, pe care a înscris unul din numele propuse.

În  urma voturilor exprimate,  s‑a constatat că monahia Nazaria Slabu a fost propusă de către obște, întrunind cel mai mare număr de voturi. Apoi s‑a întocmit procesul‑verbal, care a fost înaintat Chiriarhului.

Instalarea stareței, stavrofora Nazaria

Luând act de rezultatul alegerii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a binecuvântat gândul exprimat de către maici și s‑a deplasat la mănăstire, unde a săvârșit rânduiala instalării noii starețe, sâmbătă, 13 martie 2021. Slujba s‑a săvârșit în biserica mare a mănăstirii în prezența soborului de maici și a mai multor credincioși.

După cuvântul duhovnicesc al Înaltpreasfinției Sale s‑a citit Decizia Chiriarhală.

Pentru deosebita lucrare în ascultările încredințate de starețele Veronica și Daniela în Cancelaria Sfintei Mănăstiri, pentru râvna în cele duhovnicești, noua stareță a fost hirotesită stavroforă.

Cuvântul Chiriarhului, adresat stareţei şi obștii

În cuvântul duhovnicesc adresat cu acest prilej, Chiriarhul a subliniat importanța cunoașterii și mărturisirii dreptei credințe, respectarea cu fidelitate a rânduielilor vieții monahale, participarea întregii obști la tot programul liturgic de la biserică și cel rânduit monahilor la chilie, precum și la ascultările rânduite, în conformitate cu regula de aur a monahismului „rugăciune și muncă!“

Noua stareță a răspuns în chip smerit și convingător, printr‑un emoționant cuvânt, văzând în această încredințare  un nou pas spre o lucrare jertfelnică, în deplină ascultare de Dumnezeu și de Biserică, în armonioasă conlucrare cu obștea Sfintei Mănăstiri.

La sfârșit, Ierarhul însoțit de noua stareță a săvârșit rugăciunea de Trisaghion la mormintele fostelor starețe Veronica și Daniela, apoi a vizitat, la patul de suferință, maicile bolnave, constatându‑se o grijă exemplară din partea surorilor și maicilor tinere față de cele în vârstă și neputincioase, o adevărată mărturie de Vasiliadă în această Sfântă Mănăstire.

Astfel, momentul desemnării și așezării la lucrare mănăstirească a noii starețe de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladimirescu reprezintă o frumoasă pagină în existenţa unei mănăstiri cu viață de obște exemplară.

Date biografice

Maica stareță, stavrofora Nazaria Slabu, s‑a născut în data de 1 septembrie 1966, în localitatea Scînteiești, județul Galați. A intrat în obștea Mănăstirii Vladimirești în anul 1990. A depus voturile monahale în data de 28 iunie 1999. Este licențiată a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați, specializarea Teologie, promoția 2010. A împlinit mai multe ascultări la secretariat și apoi la contabilitatea mănăstirii.

Pr. Gabriel Mungiu