Ziua Eroilor, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Cinstirea eroilor la monumentul din Cimitirul „Eternitatea“ – Galați

La praznicul Înălţării Domnului din Anul Centenar al Marii Uniri, în toate bisericile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, la Sfânta Liturghie au fost pomeniţi eroii neamului românesc şi au fost organizate ample manifestări liturgice şi cultural‑artistice pentru cei care s‑au jertfit pe „câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea Patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român“. De asemenea, slujbe de pomenire au fost oficiate, după Sfânta Liturghie, şi la cimitirele, troiţele şi monumentele dedicate cinstirii Eroilor Neamului din municipiile Galaţi şi Brăila.

Pomenirea eroilor la Brăila

În săptămâna premergătoare acestei sărbători identitare, profesorii de Religie din şcolile şi liceele Eparhiei au susţinut dezbateri cu tema „Înălţarea Domnului ‑ Ziua Eroilor“, în care au fost prezentate elevilor atât dimensiunea spirituală, cât şi semnificaţia naţională a cinstirii eroilor Patriei.

În acest an, preoţii au reactualizat pomelnicele eroilor creştin-ortodocşi din toate parohiile eparhiei, citite în cadrul ecteniei pentru Eroii Neamului.

În ziua praznicului Înălţării Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de pomenire pentru Eroii Neamului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, în prelungirea cărora, a fost organizată tradiţionala procesiune închinată eroilor.

Pe parcursul procesiunii, participanţii au înălţat cântări bisericeşti şi „Imul Eroilor“.

Parohia Tichileşti I, judeţul Brăila

Alaiul s‑a format şi a pornit de la biserica „Înălţarea Domnului“ din municipiul Galaţi, unde mulţimea credincioşilor, slujitorii sfintelor altare, oficialităţi locale, tineri seminarişti şi elevi l‑au întâmpinat pe Chiriarhul locului. După rugăciunea de mulţumire şi cuvântul de învăţătură, rostite de către Ierarhul Dunării de Jos, alaiul a pornit către Cimitirul „Eternitatea“, la Monumentul închinat Eroilor Neamului, unde a fost săvârşită cuvenita slujbă de pomenire. După evocarea semnificaţiei Zilei Eroilor, au fost depuse jerbe şi coroane de flori, urmate de defilarea Gărzii de onoare, în acordurile muzicii militare.

Tinerii elevi participanţi au depus coroane şi flori pe Altarul Eroilor Neamului şi au intonat atât Imnul de Stat al României, cât şi Imnul Eroilor.

În celălalt mare oraş al eparhiei, Brăila, procesiunea dedicată Eroilor Patriei a început la ora 16:30, punctul de plecare fiind biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“. Procesiunea s‑a încheiat la mormintele ostaşilor români căzuţi în cele două războaie mondiale, din cimitirul cu acelaşi nume.

Parohia Ungureni, judeţul Galaţi

Şi în acest an, la ambele manifestări închinate eroilor neamului a participat şi Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, care a oficiat – alături de slujitorii de la parohiile din cele două oraşe – slujba de pomenire şi a adresat celor prezenţi un cuvânt de folos duhovnicesc.

Manifestări închinate Eroilor Neamului au avut loc la nivelul tuturor celor opt protoierii, dar şi în toate localităţile din cele două judeţe Galaţi şi Brăila.

În Protoieriile Tecuci, Tg. Bujor, Făurei, Însurăţei, Nicoreşti şi Covurlui,  premergător zilei de Înălţarea Domnului, în cadrul cercurilor de cateheză, s‑au făcut lecţii despre semnificaţia Înălţării Domnului şi despre jertfa pe care au adus‑o Eroii Neamului în cele două Războaie Mondiale, pentru neatârnare, pentru unitatea de credinţă şi de neam. Au fost organizate concursuri de cunoştinţe generale de istorie, literatură şi spiritualitate care au avut drept scop cultivarea sentimentului de dragoste faţă de ţară şi faţă de valorile creştine.

În ziua Înălţării Domnului, după Sfânta Liturghie, preoţii au rostit rugăciuni la monumentele Eroilor Neamului din amintitele localităţi, fiind alături autorităţile locale, elevi şi profesori.

Pr. Rareş Bucur