Copiii şi tinerii din localitatea Radu Vodă: Iubitori ai tradiţiilor strămoşeşti

33
Proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”, parohia „Radu Vodă“ – Brăila

Zona Bărăganului este cunoscută ca fiind aridă în înţelesul denotativ al cuvântului, cu ierni geroase şi vânturi puternice şi cu veri secetoase care usucă vegetaţia. Din punct de vedere duhovnicesc se poate vorbi, în comunitatea din „Radu Vodă” ‑ unde slujesc din anul 2010 ‑ şi de o ariditate duhovnicească, ce se manifestă prin lipsa preocupării pentru trebuinţele sufleteşti.

Din acest motiv, mi‑am îndreptat atenţia către tânăra generaţie, pentru a‑i încredinţa pe toţi de mila şi de grija lui Dumnezeu. Astfel, pe lângă participarea copiilor la Sfânta Liturghie, îi antrenăm, săptămânal, la Programul „Hristos împărtăşit copiilor”.

Parohia are parteneriate active cu grădiniţele şi Şcoala Gimnazială din Bărăganul, printr‑un protocolul de colaborare, încheiat în 2015. Aşa recrutăm copii pentru programul catehetic dintre elevii care se disting la orele de Religie şi dintre copiii de la grădiniţă cu potenţial artistic. Nu am neglijat activităţile cu oca­zia hramului şcolii, al cinstirii Sfân­­tului Apostol Andrei şi al Sfân­tului Mitropolit Andrei Şaguna: Naşterea Domnului, Ziua Eroilor, Ziua Poetului Mihai Eminescu şi a Culturii Naţionale din 15 ianuarie.

Din 2011, cele mai multe acti­vităţilor cu tinerii le desfăşurăm vara, în  Postul  Adormirii Maicii Dom­nului, împreună cu copiii de la programul „Hristos împărtăşit copiilor”. Activităţile constau în desfăşurarea atelierelor de pictură, desen, frescă, quilling, dansuri populare, muzică religioasă şi pa­triotică, împletituri, activităţi spor­tive şi recreative, toate puse sub genericul cinstirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Tinerii descoperitori ai tradi­ţiilor strămoşeşti ‑ sub acest generic, şco­­larii de la programul catehetic co­lindă, în fiecare iarnă ‑ împreună cu preotul paroh ‑ gospodăriile din parohie. Ei au un bogat repertoriu de colinde tradiţionale ortodoxe vechi.

34
Ateliere de vocaţie, parohia „Radu Vodă“ – Brăila

Atelierul de patiserie este, de asemenea, un alt proiect preferat al copiilor care le dă şansa să înveţe ‑ încă de mici ‑ să facă colacii şi prescurile, iar la Paşti, cum să încondeieze ouă.

Taberă de vară într‑un centru de spiritualitate ortodoxă – un proiect ce funcţionează din vara lui 2011 şi are în vedere stimularea şi motivarea celor mai sârguincioşi copii, care obţin  rezultate deosebite la şcoală şi la activităţile organizate de Biserica din „Radu Vodă”. Ea constă în petrecerea, pe durata unei săptămâni, la una dintre mănăstirile din Eparhia noastră sau din ţară: Neamţ, Bucovina, Vâlcea… Activităţile sunt susţinute financiar din bănuţii donaţi de enoriaşi cu ocazia colindului şi de la unii dăruitori.

Multe activităţi desfăşurate de parohia „Radu Vodă” urmăresc pre­venirea abandonului şcolar, în ca­drul programului „Alege şcoala”. Nu am neglijat nici concursurile eparhiale şi şcolare, organizate sub genericul: Botezul meu sau mini‑proiectele sociale: „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”, Proiectele ‑ „Biserica şi Şcoala din sufletul copilului”,Lăudaţi pe Domnul”, ediţia a VI‑a, la nivel de eparhie.

Preot Ionuţ Tache,  Parohia „Radu‑Vodă”–Brăila

***

Children and Youth from Radu Voda Village, Descoveres of Ancient

Radu Voda parish, from Braila city, has been developing more local initiatives, next to the frame program “Christ for all children”. Aside from taking part at church services on feast days, children and young people involve in patriotic‑cultural manifestations, such as: The Ascen­sion of Lord into Heavens, The Heroes’ Day, the Poet Mihai Eminescu’s Day on 15th of January, the day when it is also celebrated The National Culture Day.

Radu Voda parish also deve­lops some local projects such as:

“Young people – discoverers of ancient traditions”. Thus every winter, the children from the catechetical program learn ancient carols, and together with the parochial priest Ionuţ Tache they bring the joy of Nativity in Christians’ houses.

“The pastry workshop” is orga­nised by the parish and it offers the children the chance to learn – from their childhood – how to make traditional ring cakes and prosphora and how to paint eggs for Easter.

The summer camp” is or­ganised annually in an Ortho­dox spiritual centre (for example, in a monastery) and it has a challenging and motivational role for the most diligent pupils who involve in the parochial cultural – spiritual activities.