43 de instituţii social-filantropice, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu‑i opriţi, căci Îm­părăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia” .
(Luca 18, 16)

35
Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ – Galați

P

rogramele „Hristos îm­părtăşit copiilor”, „Alege şcoala”, „Biserica şi Şcoala din sufletul meu” sunt doar câteva dintre programele naţionale, desfăşurate la nivelul tuturor paro­hiilor din Patriarhia Ortodoxă Ro­mâ­nă, inclusiv, în Arhiepiscopia Du­nării de Jos, care oferă cadrul general de catehizare şi de însuşire a învăţăturii de credinţă ortodoxă, de către cei mai mici creştini ‑ copii şi tineri, în cadrul organizat al Bisericii Ortodoxe, la parohii.

În această idee, din grija pă­rin­tească şi cu binecuvântarea Înalt­preasfinţitului Părinte Casian, Arhi­episcopul Dunării de Jos, un obiectiv important în Eparhia noastră l‑a constituit şi îl constituie ortopraxia, adică „liturghia de după Liturghie”, slujirea semenilor în nevoi, potrivit îndemnului dat de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Flămând am fost şi Mi‑aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi‑aţi dat să beau; străin am fost şi M‑aţi primit; Gol am fost şi M‑aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi aţi venit la Mine”… (Matei 25, 35‑36).

Peste 53.000 de creştini, ajutaţi

în primul semestru al anului 2016

Pornind de la aceste imperative, de a îndrepta generozitatea şi ospita­litatea către cei flămânzi, goi şi neajutoraţi, valoarea activităţilor fi­lan­tropice, derulate de Centrul Epar­hial, protoierii şi parohii ‑ în prima jumătate a anului în curs  ‑  este de 2.369.745 lei, numărul celor care s‑au bucurat de milostenie creştină  a fost de 53.465 de suflete, cei mai mulţi beneficiari fiind din rândul copiilor şi ai familiilor cu mulţi copii.

În ultimul sfert de veac, în Eparhia Dunării de Jos, respectiv, judeţele Galaţi şi Brăila, au fost înfinţate 43 de unităţi social‑filantropice din cele 758 instituţii şi servicii sociale existente la nivelul Patri­arhiei Ortodoxe Române de ser­viciile cărora beneficiază, în cadru instituţionalizat, peste 4000 de su­flete, potrivit analizei anuale, publicată în volumul ”Biserică Misiune, Slujire”. Între cele 43 de unităţi social‑filantropice se regăsesc zece centre multifuncţionale, care au în grijă 447 de copii şi tineri care provin din familii sărace. Pentru atenuarea sărăciei şi a nevoilor celor flămânzi şi goi, funcţionează 26 de cantine sociale, cinci cabi­nete medicale şi două grădiniţe paro­hiale, oaze de milostenie care se constituie în forme instituţionalizate de prevenire a sărăciei, dar şi de asi­gurare a unei protecţii sociale, acolo unde realitatea necruţătoare o cere.

În cele mai multe situaţii, bene­ficiarii faptei bune ‑ răsărită din dragostea de Dumnezeu şi de aproapele ‑ sunt copiii şi tinerii care provin din familii aflate în stare de risc social, cu părinţii plecaţi în străinătate sau care trăiesc în familii monoparentale ori sunt orfani de unul sau de ambii părinţi.

Un aşezământ rezidenţial pentru tinere

Aşezământul Eparhial „Sfân­tul Vasile cel Mare” ‑ Galaţi a fost înfiinţat de Întâistătătorul Arhiepis­copiei Dunării de Jos, Înalt­preas­finţitul Părinte Casian, por­nind de la îndemnul Mântuitorului: „Daţi‑le voi să mănânce!” (Matei 14, 16) şi dintr‑un exerciţiu firesc al generozităţii şi ospitalităţii ro­mâneşti.

36
Sanctitatea Sa Bartolomeu I și Patriarhul Teoctist la Aşezământul Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ – Galaţi, octombrie 2000

Înfiinţat în anul 2000, unicul şi primul centru rezidenţial din Arhiepiscopia Dunării de Jos, şi nu numai, este o instituţie de protecţie socială  care funcţionează în sediul fostului orfelinat de fete, început în perioada interbelică din grija Episcopului Cosma Petrovici al Dunării de Jos şi finalizat după al II‑lea Război Mondial. Construit, iniţial, pe fondul dramelor pro­vocate de cele două Războaie Mondiale în multe familii de români, Orfelinatul de fete din Galaţi a fost înaugurat, cu mari greutăţi financiare, în 8 martie 1948, de viitorul Arhiepiscop Antim Nica. Instituţia avea în grijă şaizeci de tinere. În aceeaşi toamnă,  în octombrie 1948, clădirea a fost confiscată de autorităţile comu­niste, iar până la retrocedarea din 1997 a primit diverse utilizări.

Astfel, în 1997, prin mutarea sediului fostului Tribunal Galaţi, clădirea a revenit în proprietatea Arhiepiscopiei Du­nării de Jos, moment în care,  prin grija şi oste­neala Chiriarhului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Ca­sian Crăciun, a intrat într‑un necesar proces de refacere. 

Restaurat şi reamenajat, ve­chiul orfelinat a îmbrăcat haina nouă a Duhului Sfânt, fiind sfin­ţit în toamna anului 2000, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Prea­fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de ierarhi. De atunci şi până astăzi, aşezământul este casă şi masă pentru 30 de tinere, crescute şi educate în regim  rezidenţial, în condiţii în care mulţi copii nu le au astăzi.

Tinerele provin din familii cu posibilităţi materiale reduse, dar cu dorinţă de studiu. Aşezământul este un spaţiu binecuvântat de Dumnezeu, unde din mila Sfântului Vasile cel Mare şi a Cuvioasei Parascheva, tinerele ‑ cu vârste cuprinse între 7 şi 26 de ani învaţă arta de a trăi frumos, în spiritul tradiţiei ortodoxe româneşti, prin participarea la Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie, în capela amenajată în cadrul aşezământului. Toate beneficiarele participă la programul de catehizare, de însuşire a normelor şi valorilor Bisericii noastre Ortodoxe şi de cunoaştere a Tradiţiei creştine. De asemenea, cele 30 de tinere au un program bine stabilit de meditaţii, de cultivare şi dezvoltare a unor aptitudini vocaţionale, pe care le parcurg cu maicile şi pedagogii aşezământului, dar şi cu doamnele de la Societatea Naţională a Femeilor Creştin Orto­doxe ‑ Filiala Galaţi, profesoare, medici, ingineri, creştine cu dragoste de aproapele şi de Dumnezeu.

În reuşita acestei „Vasiliade”, proiect ‑ unicat, pus în practică de Arhiepiscopia Dunării de Jos, şi‑au dat mâna Primăria şi Consiliul Municipiului Galaţi, care susţin financiar aşezământul. Din anul 2000 şi până astăzi, câteva sute de suflete au fost ajutate şi integrate într‑o viaţă decentă şi demnă. Multe dintre fostele asistate au urmat studii superioare, au profesii nobile, familii frumoase şi copii sănătoşi.

„În anul 2016, patru din cele 30 de tinere au susţinut examenul de Bacalaureat şi de admitere la facultate. Îmbucurător este faptul că, în acest an de învătământ, toate absolventele de liceu au obţinut rezultate foarte bune; două dintre ele au medii de admitere în învăţământul superior de peste 9.60 şi două peste 9.25, fiind studente în anul întâi, la facultăţi din Galaţi şi din ţară, la Medicină, Matematică, Pedagogie şi Resurse Umane”, ne spune părintele Cristian Podaşcă, directorul Aşezământului Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare” ‑ Galaţi.

Centre de zi, în Galaţi şi Brăila

37
Aşezământul Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ şi Centrul de zi „Speranţa“ din Galaţi

În semestrul întâi al anului în curs, 325.439 lei au fost acordaţi, ca ajutoare sociale şi educaţionale, pentru cei aproximativ 380 de beneficiari ai celor şase centre de servicii sociale şi educaţionale din eparhia noastră, dedicate copiilor, parte a proiectului ”Alege Şcoala!”, fără a mai pune la număr cele două aşezăminte pentru vârstnici din Galaţi şi Lacu Sărat, judeţul Brăila.

Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale ”Speranţa” a fost înfiinţat în anul 2008, tot în cadrul Aşezământului Filantropic ”Sfântul Vasile cel Mare”. Proiectul care a prins viaţă din grija Întâistătă­torului Dunării de Jos a beneficiat de fon­duri guvernamentale, obţi­nu­te de Asociaţia Filantropică Creş­tin‑Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi. A fost sfinţit şi binecuvântat în 27 noiembrie 2009, în ca­drul Sărbătorilor „Sfântul Apostol Andrei”,  Ocrotitorul spiritual al municipiului Galaţi încă din 1992 şi al României din 1999.

De serviciile Centrului de zi ”Speranţa” se bucură, zilnic, în medie, 70‑75 de copii,  de vârs­te cuprinse între 6 şi 15 ani, care au părinţii în străinătate sau provin din familii cu risc social, familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi. Micii asistaţi sunt ajutaţi în pregătirea temelor pentru şcoală, participă la activităţi instructiv‑educative, urmează terapie prin joc (ergoterapie), au asigurată o masă caldă pe zi, beneficiază de consiliere socială şi psihologică, la nevoie, şi primesc asistenţă medicală.

Centrul de zi  „Sfântul Spiri­don” din municipiul Galaţi este un alt punct de sprijin în ajutorarea copiilor şi tinerilor din comunitatea gălăţeană. Înfiinţat în 2009, cu bine­cuvântarea Înaltpreasfinţitului Chi­riarh, de parohia „Sfântul Pantelimon” din Galaţi, proiectul a adus,  la Galaţi, importante fonduri europene, prin programul PHARE. Centrul are în grijă, în medie, 70 de elevi ce provin din familii sărace sau sunt în pragul abandonului şcolar. Micii asistaţi beneficiază, zilnic, de bunătatea şi blândeţea Sfântului Spiridon, de rugăciunea ziditoare de suflet a slujitorilor de la biserica ”Sfântul Spiridon”. Organizaţi în două schimburi, copiii primesc  meditaţii la principalele discipline şcolare, prin bunăvoinţa a 30‑40 de profesori voluntari, care vin prin rotaţie şi asigură pregătirea copiilor. Sunt desfăşurate activităţi  de petre­cere a timpului liber, în mijlocul naturii sau în pelerinaje; micii asistaţi sunt antrenaţi la concursuri cultural‑spirituale, la activităţi de lucru manual, în general, la activităţi care îi ridică spiritual şi moral. Drept recunoştinţă, rezultatele lor la învăţătură sunt vizibil îmbunătăţile.

Centrul de zi pentru copii „Sfân­tul Antonie cel Mare” din municipiul Galaţi este un pro­iect de ajutorare a copiilor săraci şi a fost susţinut financiar de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Fiinţează din 17 ianuarie 2009, iar această lucrare socială a prins viaţă din multa osteneală a Chiriarhului Arhiepiscopiei Dunării de Jos. De la înfiinţare şi până astăzi,  zilnic, se bucură de generozitatea Mântuitorului, a Maicii Domnului şi a Sfântului Antonie cel Mare, în medie, 50 de copii din amintita comunitate creştin‑ortodoxă. Creşterea micilor ”mlădiţe” în lumina de viaţă dătă­­toare a Biserici lui Hristos, pre­gă­tirea temelor, antrenarea la activităţi de voluntariat, asigurarea asistenţei socio‑medicale, plus, o masă caldă pe zi, sunt câteva dintre serviciile asigurate beneficiarilor acestui proiect de la Centrul de zi ”Sfântul Antonie cel Mare” Galaţi, care a primit din plin sprijinul Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos. Sub aspect financiar, toate aceste centre sunt susţinute de la bugetul Consiliului Municipal Galaţi.

38
Activități la Centrul „Sfântul Spiridon“ – Galați

Astfel de centre există şi în municipiul Brăila, judeţ component al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Centrul de zi pentru copii ”Sfinţii Martiri Brâncoveni”, din parohia ”Naşterea Maicii Domnului”, înfiinţat din 7 septembrie 2014,  asigură ”servicii de tip educaţional”, în medie, pentru 20 de copii,  prin implicarea voluntarilor din rândul cadrelor didactice şi a altor creştini.

Centrul de zi pentru copii  „Sfin­ţii Martiri Brâncoveni” ‑ parohia „Sfântul Antonie” ‑ Brăila a fost înfiinţat în ianuarie 2016, în scopul de a ajuta copiii aflaţi în stare de risc social. Beneficiari sunt 101 şcolari care se bucură ‑ pe lângă programul instructiv‑educativ, organizat în regim „after school” ‑ şi de o masă caldă pe zi şi de alte binefaceri, în funcţie de problemele fiecărui copil în parte.

26 de cantine sociale,

cu peste 1.000 de beneficiari permanenţi

Din grija Chiriarhului Dunării de Jos şi prin implicarea multor preoţi jertfelnici, oaze de milostenie şi comuniune în Hristos sunt şi cantinele sociale şi casele praznicale. În ultimul sfert de veac, prin osteneala  preoţilor şi creştinilor din comitetele şi consiliile parohiale, în judeţele Galaţi şi Brăila şi‑au deschis larg uşa filantropiei creştine 26 de cantine sociale, care asigură, zilnic, ”pâinea cea de toate zilele” pentru 990‑1012 beneficiari, mai mult de jumătate dintre ei fiind copii şi tineri care provin din familii dezavantajate, familii cu mai mulţi copii şi bătrîni neajutoraţi. În acest scop, cuantumul cheltuielilor efectuate de Eparhia Dunării de Jos sunt ‑ în semestrul întâi al anului 2016 ‑ în valoare  de 461.377 lei.

Avem în vedere Cantina „Sfântul Nicolae“ din cadrul Cen­trului Epar­hial, dar şi cele de pe lângă parohiile gălăţene: „Samarineanul milostiv” din parohia „Înălţarea Domnului”, „Sfân­ta Cuvioasă Parascheva”, can­tina  „Acoperământul Maicii Dom­nului” din parohia „Vovidenia” care asigură merinde pentru trup o dată pe săptămână,  cantina „Sfânta Ecaterina”, din municipiul Galaţi, „Marta şi Maria” din Tuluceşti. Mai adăugăm cantinele: „Naşterea Maicii Domnului”, „Sfântul Nicolae” din  Tecuci; cantina „Sfântul Nicolae” din parohia  Matca I, protopopiatul Tecuci, „Sfânta Filofteia” ‑ din Tu­dor Vladimirescu şi „Cuvioasa Pa­ras­cheva” ‑ parohia Cudalbi I, pro­topopiatul Covurlui, judeţul Galaţi.

Expresie a acestui exerciţiu fi­lan­tropic sunt şi cantinele sociale din municipiul Brăila: „Sfântul Cuvios Ioan Casian”, „Sf. Cuv. Paracheva”, „Sfântul Nicolae şi Sfântul Vasile cel Mare” ‑ parohia „Naşterea Domnului”, „Sfânta Filofteia”, „Înălţarea Domnului”, „Sfânta Cruce”, „Sfântul Fanurie” din parohia „Buna Vestire”, „Sfânta Treime”, „Sfinţii Apostoli”, „Sfântul Dumitru”. Apoi, cantinele „Sfântul Nicolae” din localitatea Mircea Vodă, „Sfântul Andrei” din Ianca, „Trei Ierarhi” din Şuţeşti, „Sfântul Stelian” din Dudescu.

Două grădiniţe eparhiale

39
Grădiniţa „Familia“ – Brăila

În Eparhia Dunării de Jos funcţionează, de ani buni, două gră­diniţe parohiale care au în grijă, în medie, 60‑65 de copii, instituţii peocupate „să întipăreaască în sufletele lor învăţăturile cele bune” şi hrănitoare de suflet, cum ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur, în tratatul său Despre creşterea copiilor.

Grădiniţa „Familia”, de pe lângă parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Brăila, funcţionează de cinspreze ani şi educă în spiritul învăţăturii Sfintei Evanghelii copii‑preşcolari care provin din familiile monoparentale, familii de rromi, orfani luaţi în plasament, precum şi copii cu dizabilităţi. Pe lângă activităţile specifice copilăriei, cei mici învaţă să fie recunoscători lui Dumnezeu şi părinţilor lor naturali sau de suflet, pentru că le‑au dat şansa la o viaţă trăită în lumina Sfintelor Scripturi. Grădiniţa „Familia” are două grupe mici, una mijlocie şi una mare şi, pe lângă modul de viaţă creştin, cei mici învaţă să lucreze pe calculator, să deprindă limba en­gleză… Grădiniţa parohială are trei educatori, un asistent social, un bucătar şi o îngrijitoare.

O „aripă” prelungită a pro­gra­mului catehetic „Hristos îm­părtăşit copiilor” este Grădiniţa parohială „Sfinţii Împăraţi” ‑ Ireas­ca, ini­ţiativă a parohiei „Sfinţii Îm­păraţi” din comuna Gohor, judeţul Galaţi, înfiinţată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis­cop în septembrie 2002. În acest proiect comunitar colaborează bise­rica „Sfinţii Împăraţi”, Şcoala şi Primăria comunei Gohor, Organi­zaţia Internaţională pentru Migraţie din România.

Copiii şi tinerii nevoiaşi,

trataţi de Doctori fără de arginţi!

Pentru micii creştini de la Dunărea de Jos, pe lângă centrele de zi, în unele parohii există şi servicii de tip medical, oferite, de cinci cabinete medicale, înfiinţate din iniţiativa Chiriarhului nostru ‑ Înaltpreasfinţitul Părinte Casian. Trei sunt în judeţul Galaţi şi două în Brăila. De exemplu, în anul trecut, cele şase cabinete ‑ unul eparhial şi cinci parohiale ‑ au asigurat servicii medicale şi tratament pentru trup, în medie, pentru 2.500‑3.000 de pa­cienţi, anul trecut cheltuielile ridi­cându‑se la 97.187 lei.

Centrul Medical  „Sfinţii  Doc­­­­­tori fără de arginţi Cosma şi Da­mian” are statut de policlinică eparhială şi fiinţează în cadrul Aşezământului Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi. Înfiinţată printr‑o hotărâre a Permanenţei Centrului Eparhial al Dunării de Jos, Policlinica eparhială oferă asistenţă de medicină generală, tratament stomatologic, explorări funcţionale şi de laborator, în domeniile  hematologie şi bio­chimie. Centrul „Sfinţii Doctori fără de arginţi…” şi‑a deschis uşa pentru categoriile dezavantajate, la 1 februarie 2004. Între primii pacienţi permanenţi ai cabinetului se află tinerele de la Aşezământul „Sfântul Vasile cel Mare”, copiii de la Centrul multifuncţional „Speranţa”, dar şi copiii‑asistaţi din celelalte centre sau din alte parohii.

40
Pelerinaj la Buciumeni, Parohia Ireasca – Galaţi

Aşezământul socio-medical „Sfân­­­­­­­tul Mucenic Pan­telimon” de la Mă­năstirea Lacu‑Sărat, ju­de­ţul Bră­ila vine în sprijinul creş­tinilor de orice vârstă, prin Centrul socio‑medical din cadrul acestuia. După doi ani de lucru, între 2005 şi 2007, centrul a fost inaugurat în 29 noiembrie 2007, în cadrul ma­nifestărilor închinate Sfântului Apos­tol Andrei.

Centrul  are în atenţie tra­tarea şi tămăduirea trupească, dar şi sufle­tească, a pacienţilor, tineri sau mai puţin ti­neri. Alte cabinete medicale sunt: „Sfântul Spiridon şi Sfânta Irina” din parohia „Sfântul Spiridon” din municipiul Galaţi, care func­ţionează din 2008; cabinetul „Sfin­ţii Împăraţi” din comuna Go­hor ‑ Galaţi (2006) şi „Sfântul Nicoale” şi „Acoperământul Mai­cii Domnului din judeţul Brăila, am­bele deschise în 2000.    

Un proiect de viitor, aflat acum pe agenda de lucru a Înalt­preasfin­ţitului Părinte Casian este cel privitor la viitoarea Clinică de tratament şi reabilitare pentru copiii diagnosticaţi cu cancer ‑ „Centrul de Oncologie Pediatrică ‑ Galaţi 2020”, un parte­neriat în faza pregătitoare între Epar­hia noastră şi Mitropolia Ortodoxă a Germaniei şi Europei de Nord, cu implicarea semnificativă a Bisericii Lutherane din Baden ‑Würteenberg.

Maria Stanciu

***

In the Archdiocese of Lower Danube:
43 Social‑Philantropical Institutions

Apart from the catechetical programs, in the Arch­dio­cese of Lower Danube, due to the parental concern and by the blessing of His Eminence Casian, Archbishop of Lower Danube, an important objective is the good deeds for supporting the people in need, as our Lord Jesus Christ advised us to: „For I was hungry and you gave Me something to eat, I was thirsty and you gave Me something to drink, I was a stranger and you took Me in, I was naked and you clothed Me, I was sick and you looked after Me…” (Matei 25, 35‑36).

In order to suppress poverty, in the Lower Danube Eparchy, espe­cially in Galati and Braila cities, du­ring the last quarter of the century there were established 43 social phi­lantropical institutions – out of 758 social ser­vices institu­tions included at the level of Romanian Orthodox Pa­triar­chate – which offer services for over 4000 people, according to the yearly analysis, published in the volume “Church, Mission, Ministration”. Among the 43 so­cial philantropical institutions there are 10 multifunctional cen­tres, which offer services for 447 children and young people who come from poor families. In this respect, there are also 26 social can­teens, 5 medical units and 2 parochial kindergartens, mer­ci­ful places which take the role of institutionalised establish­ments for preventing poverty, but also for en­­suring social protection where cruel reality requires.  

Starting from these impe­ratives, for directing the generosity and hospitality to the helpless people in need, the value of phi­lan­tropical activities developed by the Eparchial Centre, by the parishes and churches – in the first half of the current year – is of 2.369.745 lei, which were spent on 53.465 people, most of the beneficiaries being children and families with many children.

The most important social insti­tutions from the eparchy are: The Eparchial Establishment  “Saint Basil the Great” ‑ Ga­laţi, in resi­dential system, which, since 2000, has brought up and educated 30 young women from poor families; The Multifunctional Centre “Spe­­­ranta” and the Day Cen­tres for chil­dren from pa­rishes “Saint Anthony the Great”, “Saint Spiridon” from Ga­­laţi and the Day Centres for children “Saints Martyrs Brâncoveni” – the parish “Saint Anthony the Great” and “Saints Martyrs Brâncoveni” from the parish “The Nativity of Virgin Mary” in Brăila.

The most recent project of social nature developed by Arch­diocese of Lower Danube, due to the initiative of His Eminence Casian, Archbishop of Lower Danube is “The Parochial Scho­larship”, which is offered at the level of each parish and consists of 100 lei (rol) a month, offered to a child or a young person.

Starting with 1st of January 2016, over 400 pupils, both high school pupils and seminary students benefit of this support. 36 parishes with pastoral, mis­sio­nary and economic po­tential from the Archdiocese of Lower Danube support 36 poor parishes, especially the ones in the Great Island Brăila, that are: Mărasu, Piatra Frecătei, Băndoiu, Titcov, Agaua, but also others from small villages in Galati and Braila counties.

The Project “Generations – Community Centre”, is an on­going partnership between The Association ”Saint Basil the Great” from Galaţi city, Foundation Prin­cipesa Margareta a României and Communitarian Foundation – Ga­laţi, which support almost one hundred children from the Phi­lanthropic Establishment “Saint Basil the Great” and the Daily Centre Speranta”, preventing them from school abandonment and helping them to go on with their studies.