„2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox“

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ho­tărât ca, în 2016, tema de re­flecţie şi dezbatere, în cadrul con­ferinţelor preoţeşti semestriale de primăvară, să fie „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin‑ortodox”.  Hotărârea Sfântului Sinod cu nr. 11316/2014 stabileşte clar şi programul‑cadru  al temelor şi subtemelor, în baza cărora, problema atât de importantă a educaţiei, în contextul actual, poate fi dezbătută din punct de vedere liturgic, cultural, educaţional şi mediatic şi aplicată potrivit exigenţelor pastoral‑misionare actuale: 1. formarea spirituală a tinerilor; 2. criza de ideal şi de orien­tare spirituală a societăţii; 3. rolul Familiei, Bisericii şi Şcolii în orientarea tinerilor, spre însuşirea valorilor perene; 4. educaţia creştină a tinerilor pentru misiune; tine­rii credincioşi ‑ bucurie pentru familie, Biserică şi neam; 5. norme de organizare pentru orientarea, educaţia şi integrarea tinerilor în viaţa şi misiunea Bisericii.

Chiriarhul Dunării de Jos şi preoţii din Arhiepiscopia noastră, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, programul conferinţei semestriale s‑a desfăşurat în acest cadru, fiind coordonat şi prezidat, în toate protoieriile, de ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun. Conferinţele au  început cu oficierea Sfintei Liturghii, la care au slujit, alături de Ierarhul nostru, preoţii din protopopiate. La conferinţa propriu‑zisă, slujitorii sfinţiţi au fost însoţiţi de copii şi tineri, implicaţi în activităţi şi programe parohiale. La momentul potrivit˝, tinerii au fost invitaţi să mărturisească din experienţa personală, legătura lor sufletească cu parohia şi cu preotul paroh şi implicarea lor efectivă în diverse activităţi culturale, educaţionale şi sociale locale.

Toţi tinerii participanţi au pri­mit daruri din partea ÎPS Arhiepiscop. Această modalitate de a pune în valoare implicarea tinerilor în activităţile Bisericii s‑a dorit şi o formă de pregătire, la nivelul Arhiepiscopiei noastre, a selectării şi participării celor 80 de „delegaţi”, din partea eparhiei, la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor ortodocşi care are loc la Bucureşti, între 1 şi 4 septembrie 2016.

În cele ce urmează, periodicul eparhial  încearcă să ofere cititorilor o sinteză a acestor conferinţe.