Cinstirea eroilor neamului, la praznicul Înălţării Domnului

Înălţare şi eroism creştin

Sărbătoarea Înălţării Domnu­lui este prăznuită de creşti­­nii ortodocşi la 40 de zile de la Înviere, în joia din săptămâna a VI‑a, după Sfintele Paşti. Este una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii care ne relatează că Domnul nostru Iisus Hristos S‑a înălţat la cer, de pe Muntele Măslinilor, înaintea Sfinţilor Săi Apostoli.

Tot atunci, doi îngeri le‑au vorbit ucenicilor despre A Doua Venire a lui Hristos, pentru ca aceştia să nu rămână copleşiţi de durerea despărţirii de El. În Noul Testament, Înălţarea Domnului este relatată de două ori: de Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 24 şi în capitolul 1 al cărţii Faptele Apostolilor.

Pomenirea eroilor, la Cimitirul „Eternitatea“ din Galaţi

Mântuitorul Se înalţă la cer pen­tru a dărui lumii cel mai mare dar: venirea Duhului Sfânt peste Apostoli şi întemeierea Bisericii vă­zute. Potrivit cuvintelor Lui  –  ,,iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului”, Domnul Hristos nu S‑a despărţit niciodată de ucenicii şi de Apostolii Săi, ci odată cu Cincizecimea, El a inaugurat prezenţa Sa continuă, tai­nică dar reală, lucrătoare până la sfârşitul veacurilor în Biserică, prin Sfântul Duh.

Odată cu Înălţarea Domnu­lui, în Biserica noastră Ortodoxă Română sunt cinstiţi şi eroii neamului. Încă din vechime, sărbătoarea Ispasului s‑a înfrăţit cu sărbătoarea Eroilor Nea­mului Românesc. Înălţarea Dom­nului la Cer, în chip firesc, semnifică şi înălţarea la cer a tuturor celor care şi‑au dat viaţa pentru neam, ţară şi credinţa ortodoxă.

Prin  hotărârile Sfântului Sinod din anii 1999 şi 2001, Biserica Orto­doxă Română a rânduit ca, la praznicul Înălţării Domnului, să fie pomeniţi toţi eroii neamului românesc, ,,din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru liber­tatea şi demnitatea noastră”, potri­vit rân­duielii liturgice stabilite.

Pornind de la cuvintele Mân­tuitorului: ,,Iată Eu mă duc să vă pre­gătesc vouă loc şi iarăşi voi veni şi vă voi lua pe voi la Mine, ca să fiţi şi voi acolo unde sunt şi Eu”, Biserica se roagă ca Dumnezeu să odihnească în lu­mina Sa cea veşnică sufletele tuturor celor adormiţi, în special ale eroilor, care şi‑au adus jertfa supremă pentru ca noi, astăzi, să avem o ţară unită, o credinţă liberă şi un popor demn în faţa lumii şi a istoriei.  În legătură cu deciziile Sfântului Sinod al Bisericii noastre, Sfântul Ioan Gură de Aur mărturiseşte că Înălţarea Domnului se sărbătorea, nu în biserici, ci la mormintele martirilor, adevăraţii eroi ai lui Dumnezeu, ce au mărturisit credinţa în Hristos pe timpul cum­plitelor persecuţii dezlănţuite îm­potriva Bisericii creştine.

Sărbătoarea Înălţării, la Galaţi

În municipiul Galaţi, ca în fiecare an, marea sărbătoare a fost întâmpinată prin procesiunea de cinstire a eroilor, având ca punct de întrunire, organizare şi plecare Biserica ,,Înălţarea Domnului” din municipiul Galaţi. După Sfânta Liturghie, slujitorii Sfintelor Altare, militari, oficialităţi municipale şi judeţene, tineri seminarişti şi elevi de la şcolile gălăţene au format coloana de pelerini şi au pornit către cimitirul ,,Eternitatea” pe bulevardul „George Coşbuc”. Întâlnirea cu istoria s‑a făcut la Monumentul Eroilor Neamului, unde Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian al Dunării de Jos, însoţit de preoţimea din municipiu, a săvârşit o slujbă de pomenire a înaintaşilor noştri, căzuţi pe câmpul de luptă. Răspunsurile au fost date de corul Seminarului Teologic „Sfântul An­drei” din Galaţi.

Defilarea Gărzii de onoare, de­punerea de coroane de flori de către tinerii participanţi la procesiune şi de reprezentanţi unor instituţii, în acordurile fanfarei militare, au completat programul Zilei Eroilor.

Sărbătoarea Înălţării, la Brăila

Pomenirea Eroilor Neamului, la Brăila

Procesiunea dedicată eroilor nea­­mului a avut loc şi în municipiul Brăila, potrivit aceleiaşi rânduieli, alaiul pornind de la Biserica ,,Sfinţii Constantin şi Elena”, în jurul orei 16.00.

Nu lipseau oficialităţile civile şi militare, liceenii şi creştinii. Pe parcursul procesiunii de Înălţarea Domnului, brăilenii au purtat în mâini steguleţe tricolore, distribuite din timp prin protoierii. Organizatorii au deschis manifestarea cu Imnul Eroilor.

În cadrul Protopopiatului Fău­­­­rei, judeţul Brăila, preoţii şi pro­­­fesorii de Religie au avut înda­torirea ca în săptămâna de dinaintea praznicului Înălţării Domnului, să susţină ‑ la orele de Religie ‑ lecţii în cadrul cărora au fost prezentate, atât semnificaţia religioasă a praznicului Înălţării Domnului, cât şi semnificaţia naţională a Zilei Eroilor.

Sărbătoarea Înălţării, la Făurei

Manifestarea nu a trecut ne­ob­­servată nici în Protopopiatul Făurei, unde după rânduială, slujitorii Sfintelor Altare au rostit la Sfânta Liturghie rugăciuni de pomenire a eroilor neamului. Împreună cu credincioşii şi cu elevii, preoţii au mers în procesiune la monumentele eroilor, unde au ţinut un moment de reculegere şi au depus coroane de flori pentru a evidenţia jertfa, dragostea şi recunoştinţa de care au dat dovadă înaintaşii lor.

La parohia Surdila‑Găiseanca au mai fost adăugaţe, în rugăciunea de pomenire,  numele a 41 de eroi care au fost „descoperiţi” de Dumnezeu, în Arhivele Statului, actualizându‑se astfel pomelnicul eroilor creştini ortodocşi din amintita parohie.

Sărbătoarea Înălţării, la Însurăţei

Sărbătoarea Înălţării, la Însurăţei

Programe artistice şi lecţii de istorie au avut loc şi la Însurăţei, în coordonarea protopopiatului În­surăţei, la Monumentul Eroilor din aşezarea brăileană. Pomeniri s‑au făcut şi la troiţele ridicate în curtea bisericilor, care amintesc de jertfa eroilor de prin părţile locului.

Pentru pomenirea celor din veac adormiţi, participanţii au primit dulciuri, iconiţe şi cărţi bisericeşti. Ca peste tot, manifestările au fost însoţite de cuvinte de îmbărbătare a noilor generaţii despre semnificaţia religioasă, culturală şi istorică a sărbătorii, pentru a creşte ‑ astfel ‑ sentimentul patriotic în sufletul creştinilor prezenţi la procesiune, al copiilor şi tinerilor.

Lecţia de istorie şi credinţă a fost parcursă şi de un grup de tineri din Centrul de reeducare a minorilor de la Tichileşti, însoţiţi de preacucernicul preot Sorin Pleşa, care a adus recunoştinţă veşnică înaintaşilor eroi şi victimelor re­gimului comunist de la Rubla.

Mihai Prichici, absolvent Teologie Pastorală,

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti