„Cea mai frumoasă poveste a tinerilor, cu şi despre tineri“

Sărbătoarea Preasfintei Tre­­imi i‑a găsit pe mulţi dintre creştinii de la Dunărea de Jos, şi nu numai, pe cărările credinţei, în grădina luminoasă şi primitoare a Mănăstirii Bu­ciumeni.

Procesiunea de „Sfânta Treime“, la Buciumeni

Istorica aşezare monahală, ve­­­che  de câteva veacuri, a rede­ve­nit cunoscută după anul de răscruce 1990, când prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos, aici a fost reluată rugă­ciunea. Astfel, de mai bine de un sfert de veac, la sărbătoarea de hram a Preasfintei Treimi, co­­drii seculari de la Buciumeni freamătă de paşii pelerinilor ti­neri, de cântarea liturgică, de cântecul în sobor al privighetorii şi al altor păsări ale cerului.

Din  1995,  prin grija  Arhi­epis­copului nostru, s‑a statornicit ca Sfânta Liturghie  din ziua hramului să fie prelungită de Dialogurile duhovniceşti cu ti­nerii, manifestare aflată în acest an la cea de‑a XXI‑a ediţie, ini­ţiativă inspirată care a dat şi dă o identitate aparte sărbătorii de la Mănăstirea Buciumeni.

Anul 2016 este proclamat drept „Anul educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox”, mo­­tiv pentru care dezbaterile, în cadrul celor şaptesprezece ateliere de lucru din acest an, au vizat multiple provocări ale lumii contemporane.

Întrucât Chiriarhul Dunării de Jos s‑a aflat la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod din Creta, cei   peste 100  de slujitori din admi­nistraţia eparhială şi din cele opt protopopiate ale eparhiei au slujit Sfânta Liturghie sub protia Preasfinţitului Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor,  invitat  de Înalt­preasfinţitul Pă­rinte Casian  să prezideze sărbătoarea de la Buciumeni.