Comunicare pentru comuniune

Participanţii la Dialogurile du­­hov­niceşti s‑au bucurat de binecu­vântarea arhierească a Înalt­preasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscop  al Dunării de Jos, care a fost aproape de ei printr‑o transmisiune duplex, din Creta, fiind întâmpinat de corul tinerilor cu un călduros: „Sărut mâna, Părinte!”…

Înaltpreafinţitul Părinte Casian, adresându‑se tinerilor participanţi la Dialogurile duhovniceşti (Imagine de arhivă, Buciumeni – 2010)

De aici, din locul în care au slujit Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Tit şi Sfântul Apostol Bartolomeu, vă pot spune doar atât: că viitorul Sinod al Bisericii Ortodoxe, dacă se va mai întruni ‑ şi trebuie să se întrunească ‑ va avea în vedere problemele tinerilor. Pentru că, întâlnirea de astăzi nu este doar pentru astăzi, ci este întâlnirea pentru mâine şi pentru poimâne. Şi acel mâine şi poimâne al Bisericii sunt tinerii. Eu cred că acest duplex din Insula Creta ‑ inima Bisericii Ortodoxe Universale ‑ are o corespondenţă pă­mânt, cu sărbătoarea Sfintei Treimi, pe care o prăznuim în comuniune, la Buciumeni.

Nu cunosc, iubiţi tineri, o altă con­strucţie spirituală mai frumoasă, nu cunosc o Biserică mai dinamică şi nu cunosc o formă mai elastică şi mai pozi­tivă, de a ieşi din noi şi de a ne dărui celuilalt, aşa cum văd la Buciumeni, de douăzeci şi unu de ani. Sigur că m‑am împărţit astăzi între a fi fizic aici, cu trupul, dar tot sufletul meu,  tot duhul meu este acolo ‑ Acasă. Şi m‑am întrebat care este forma concretă de a‑L vedea pe Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Sfântul Duh împreună… Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu, în mijlocul lor, ne spune Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos (Matei 18, 20).

Dragi tineri, vă rog să puneţi asta pe „catalogul inimilor voastre˝, pentru toată viaţa!

Buciumeni, avanpremiera Întâlnirii Internaţionale a Tineretului,

de la Bucureşti

În continuare, Ierahul nostru a arătat că legăturile duhovniceşti care se statornicesc între tineri, care invită la dialog, la analiza problemelor şi aceste gesturi sunt consens la solidaritate şi rugăciune neîntreruptă. În acest sens sunt şi recomandările Părintelui Patriarh Daniel al României, care propune tinerilor  –  „care caută depli­nă­tatea vieţii în libertate, dreptate, creativitate şi iubire” – să se alăture, în mod conştient, Bisericii lui Hristos, Cel Care este Adevărul şi Viaţa.

„Astăzi, cea mai mare ruptură în viaţa omului, cel mai mare păcat, cea mai mare «erezie», cum spunem noi, în Biserică, este egocentrismul; când eu construiesc totul doar în jurul meu.

Egocentrismul se vede în per­soane, în instituţii, în familie şi în societate. Atunci când putem să ne deschidem, atunci când putem să‑l întrebăm pe cel de lângă noi – chiar atunci când ştim totul  – înseamnă că începem să‑l iubim, să‑l apreciem şi începem să ne dăm seama că cel de lângă mine este mai mult decât aerul, apa şi respiraţia.

Voi, dragi tineri,  sunteţi prelun­girea Bisericii, sunteţi cea mai fru­moasă construcţie a ei!

Am dat mărturie aici, în Creta, când le‑am spus ierarhilor participanţi la Sfântul şi Marele Sinod că m‑am adresat unui număr atât de mare de tineri şi au rămas impresionaţi! Însuşi Dumnezeu din Ceruri a văzut astăzi, când s‑au deschis lucrările Sfân­tului şi Marelui Sinod (luni, 20 iunie 2016, n.r.), în cadrul căruia s‑au dezbătut  problemele contemporane cu care se confruntă orice om, şi tânăr şi bătrân.

Problemele  voastre sunt şi ale mele; suferinţele voastre sunt şi ale mele! Dar eu nu pot să le rezolv; ştiu însă pe Cineva Care poate să le rezolve şi pe ale mele şi pe ale dumneavoastră. Şi acel cineva este poporul evlavios de acolo, de la Buciumeni ‑ Biserica vie.

Vă mulţumesc foarte mult, pentru că aţi anticipat viitoarea întâlnire internaţională de la Bucureşti, din 1‑4 septembrie 2016, la care vor participa tineri din toate Bisericile Ortodoxe din lume.

Ceea ce se întâmplă astăzi în Creta, la nivel de sinoade şi de patri­arhi, şi de conducători de Biserici Orto­doxe din lume, se va petrece şi la Bucureşti, unde de data aceasta vor fi tineri, însoţiţi de episcopi şi de preoţi. Sunt bucuros să îl felicit pe colegul meu din Eparhia Huşilor, Preasfinţitul Corneliu, care a săvârşit Liturghia arhierească pentru voi şi împreună cu voi. Binecuvântarea Domnului peste voi toţi!”

Contemporani cu Sfântul şi Ma­rele Sinod, desfăşurat între 18‑26 iunie 2016, în Insula Creta din însorita Eladă, se cuvine să adăugăm că, potrivit înaltului for al Bisericii Ortodoxe Uni­versale, „tinerii nu sunt doar viito­rul Bisericii, ci şi prezentul dinamic şi creativ la nivel local şi mondial”, aşa cum reiese din Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, publicat pe site‑ul www.basilica.ro .

În acest sens, mesajul atât de cald, de părintesc al Chiriarhului nostru, transmis din insula Creta, a punctat chiar această realitate: importanţa dialogului cu tinerii şi implicarea lor în viaţa Bisericii noastre Ortodoxe.

Pelerinajul  –  o lecţie de iubire

Revenind la manifestările desfă­şurate în jurul „Altarului de vară” de la Mănăstirea Buciumeni, mai adăugăm că, la invitaţia părintelui vicar Lucian Petroaia, rând pe rând, participanţii au definit manifestarea de la Buciu­meni drept  „cea mai frumoasă poveste a tinerilor despre ti­neri”, cum consideră Florina Ne­delcu, de la Parohia Pechea II‑Galaţi… Buciumeniul este un loc binecuvântat de Dumnezeu, de unde elevii noştri îşi adună „rezerve în­sem­nate de optimism, de soluţii pozitive în a rezolva aspectele ce ţin de comunicare şi comuniune cu Hristos”, susţine Doru‑Gabriel Ciupercă, de la Seminarul Teolo­gic‑Galaţi. Buciumeniul este un loc unde „realizăm că răul din lume este o alegerea neinspirată a omului”, consta­tă Cristian Ilie, CNVA‑Galaţi. „Buciumeniul este o experienţă unică şi frumoasă”,  adaugă Elena‑Raluca Alcaz Lia‑CFR‑Galaţi.

O astfel de manifestare este o bine­cuvântare de la Dumnezeu, este o lecţie de dragoste creştinească din care învaţăm că atunci când omul iubeşte nu oboseşte, nu se risipeşte în lucruri şi întâmplări nesemnificative, lipsite de sens. Dimpotrivă, în unitate, comuniune şi dragoste creştinească putem să învingem obstacolele din viaţa noastră, răul din noi şi din lume”, observa vicarul administrativ al Dunării de Jos.

Ansamblul folcloric de copii din Brătuleşti, jud. Galaţi

Părintele Lucian Petroaia a în­cheiat mani­festarea de înaltă simţire românească de la Buciumeni cu  mulţumiri adresate Chiriarhului Dunării de Jos, pentru grija de a nu renunţa la acest pelerinaj. De asemenea, preacucernicul părinte vicar a adus mulţumiri Prea­sfin­ţitului Părinte Corneliu, pentru prezenţa de la Galaţi, dar şi obştii de la Mănăstirea Buciumeni, în frunte cu maica stareţă Macrina Humă, pentru pregătirea exemplară a hramului de la Buciumeni. Au fost cuprinşi în mulţumire donatorii şi dăruitorii care au adus jertfă din puţinul sau din belşugul lor, pen­tru ca agapa frăţească să fie îndes­tulătoare pentru toţi pelerinii. Cu­vinte de mulţu­mire au fost şi pentru cadrele de la Jandarmeria Română şi Serviciul de Ambulanţă,  pentru cei 120 de preoţi şi pentru pro­fe­sorii de Religie care au dat slavă lui Dumnezeu, dar şi răspunsuri pe măsura întrebărilor  complexe, adresate de liceeni.

Bucătăria Mănăstirii,

„atelier de educaţie“ pentru viaţă

Ce nu s‑a văzut la sărbătoarea de hram de la Buciumeni au fost eforturile de nebănuit ale obştii monahale de a primi cum se cuvine miile de oaspeţi care, în acest an, au ocupat întreg perimetrul pădurii. Câteva zeci de elevi şi creştini au fost în preziua sărbătorii la lucru, pentru că au dorit să vadă, să simtă şi să se implice personal în atelierul de pregătire a acestui eveniment, care adună laolaltă mii de pelerini. „Anul trecut am venit pentru prima dată la hramul de la Mănăstirea Buciumeni şi am văzut că a fost o organizare ire­proşabilă, asemănătoare cu o ex­pediţie militară. Anul acesta am venit cu o zi înainte de hram şi „am învârtit˝ şi eu sarmale, am intrat în atmosfera de dinaintea sărbătorii, ca să înţeleg mai bine că o asemenea desfăşurare nu înseamnă numai rugă­­ciune, numai agapa frăţească şi discuţiile cu preoţii. Un pelerinaj cumulează, pe lângă rugăciunea din dragoste de Dumnezeu şi de aproapele, şi foarte multă muncă. Multă implicare şi determinare”, ne povestea Georgiana Apostol de la Colegiul  „Ana Aslan“ din Bră­ila, participantă şi la „Dialogurile duhovniceşti”.

Sărbătoarea de la Mănăstirea Bu­ciumenia fost încheiată de vocile ferme ale seminariştilor, care au interpretat imne bisericeşti şi cântece patriotice. În codrii fremătând a veş­nicie, ca dintr‑un timp îndepărtat s‑au auzit când molcom, când ritmat, doina dulce, fluierul şi cântecul tradiţional românesc al copiilor de la An­sam­blul „Doina Mândrei” din Brătuleşti.  Şi când te gândeşti că starea aceasta nu este decât o pregustare a veşniciei, o fracţiune din Transcendentul care Se pogoară peste noi, ca să ne îmbrace în Lumina de viaţă dătătoare. Dar, cum o fi oare Raiul?…

Mulţumiri adresate Înaltpreasfinţitului Părinte Casian

Încheiem reportajul de faţă cu o scrisoare primită la redacţie, semnată de pelerinii de la  CN  „Ana Aslan”: „Noi, elevi ai Colegiului Naţional «Ana Aslan» din Brăila, pelerini la hramul Sfintei Mănăstiri de la Buciumeni, dorim să Vă mulţumim pentru dragostea şi purtarea de grijă, pe care ne‑o arătaţi, nouă, tinerilor liceeni.

În acest an, trei eleve, de la clasa a XI‑a, am participat, în preziua săr­bătorii, la prepararea sarmalelor şi la pregătirea pachetelor pentru pe­lerini. Astfel, am avut ocazia să în­ţelegem că Arhiepiscopia Dună­rii de Jos face un mare efort financiar, pentru ca noi, liceenii, să fim primiţi cum se cuvine la frumoasa manifestare din ziua Sfintei Treimi.

Am întâlnit multe persoane care au trudit, implicându‑se în organizarea acestui frumos şi unic eveniment. Şi toate acestea se întâmplă datorită Înaltpreasfinţiei Voastre. Vă mărturisim că nicăieri nu sun­tem mai respectaţi, mai iubiţi, mai asculaţi şi mai înţeleşi, aşa cum ni se întâmplă la Buciumeni.

Am dori să mai adăugăm, Înalt­preasfinţite Părinte Casian, că ne‑am bucurat că aţi fost împreună cu noi, chiar dacă acest fapt s‑a realizat prin intermediul tehnologiei moderne – telefonul, Înaltpreasfinţia Voastră fiind la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod din Creta.  Într‑un anume fel, am fost şi noi acolo…

 A fost un moment emoţionant să primim binecuvântarea Înalt­prea­sfinţiei Voastre dintr‑un loc atât de important şi într‑un moment extrem de rar din viaţa Bisericii Ortodoxe Universale. Aceste momente de ne­ui­tat ne‑au adus în minte cuvintele Mân­tuitorului: «Eu sunt Păstorul cel Bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine»“ (Ioan 10, 14).

A consemnat Maria Stanciu